Poslanecký deň - júl 2013

V stredu 3. júla 2013 sa obyvatelia grinavskej časti mesta obrátili na svojich poslancov s týmito problémami:

 

  • Na Myslenickej ulici v parku pri rímsko-katolíckom kostole je po havárii vozidiel spilovaný strom, z ktorého kmeň a konáre sú v tomto parčíku asi už celý mesiac. Občania žiadali, či je možné toto odstrániť nakoľko to nevyzerá dobre.
  • Občania žiadali o prešetrenie znečistenia Cintorínskej ulice, kde je priamo pri ceste navezený stavebný odpad.
  • Na chodníku medzi Grinavou a TESCO polícia legitimovala cyklistov a udelila im pokutu z dôvodu, že na tomto chodníku nie je značenie pre cyklistov a tak je tento chodník len pre chodcov. Občania žiadali o informáciu, či tento chodník zodpovedá aj podmienkam pre jazdu cyklistov.
Všetky interpelácie boli postúpené kompetentným pracovníkom Mestského úradu. Drahomír Šmahovský