Ďakujeme

V júnovom vydaní mestského mesačníka PEZINČAN bol uverejnený čaj lánok primátora mesta Mgr. Olivera Solgu na tému podpory záchrany Základnej školy Orešie. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj za takúto pomoc, ktorú sám pán primátor na stretnutí v Grinave prisľúbil. Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj za promptné vyriešenie podnetov občanov z júlového poslaneckého dňa, a to za odstránenie spilovaných suchých konárov stromu pred rímsko-katolíckou farou a odvezenie skládky stavebného odpadu z Cintorínskej ulice. Problémom jazdenia cyklistov na chodníku medzi Limbašskou cestou a TESCO sa kompetentní zaoberajú, po získaní stanoviska vás budeme informovať. (ek)