Nová dopravná značka

Jedným z problémov, s ktorým sa na poslancov našej mestskej časti obrátili občania, bolo riešenie dopravnej situácie na chodníku medzi Limbašskou cestou a obchodným centrom Mólo a Tescom, ktorý využívajú rovnako chodci aj cyklisti. Vyskytli sa prípady, kedy boli cyklisti pokutovaní z dôvodu, že chodník bol určený iba pre chodcov. V priebehu mesiaca september 2013 bol tento úsek označený novou dopravnou značkou C 12 "Cestička pre vyznačených užívateľov". Ide o príkazovú dopravnú značku, ktorá prikazuje chodcom a cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku, pričom sa chodci ani cyklisti nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie tejto cestičky zakázané. (ek)