G r i n G a

V nedeľu 15. decembra 2013 sme uviedli do života ďalší z projektov pre verejnosť s názvom GrinGa, čo je skratka názvu Grinavská galéria. Projekt sme zrealizovali zo zdrojov, získaných z Nadácie SPP v grantovom programe Zlepšime spoločne Slovensko, v zamestnaneckom grante spoločnosti Henkel, ktorý pre nás získal pán Tomáš Tenczer a sponzorského príspevku spoločnosti LB SERVIS, ktorý venoval pán Ľuboš Bodiš. Myšlienku vybudovania centra pre deti a mládež spolu s knižnicou a multifunkčným priestorom priniesol architekt Ing. Radovan Rusnák, ktorý spolu s manželkou JUDr. Gabrielou Rusnákovou v spolupráci s predsedníčkou Občianskej iniciatívy GRINAVA Evou Kulichovu prihlásili projekt do grantového programu Nadácie SPP. Pôvodne bol projekt plánovaný do budovy bývalej evanjelickej školy, avšak z dôvodu rozdielneho pohľadu na financovanie prevádzky centra medzi zástupcami vlastníkov budovy a zástupcami realizátora Občianskou iniciatívou GRINAVA sa po súhlase zriaďovateľa a najmä so súhlasom Nadácie SPP presunul objekt realizácie do bývalých skladových priestorov v budove Základnej školy Orešie.

 

V rekordne krátkom čase tak dobrovoľníci z radov rodičov a priateľov školy v spolupráci s odbornými pracovníkmi, ktorých sponzorsky venoval pán Štefan Rusnák, firma EKOS Pezinok - Grinava, premenili priestor s rozlohou približne 100 m2 na krásne moderné centrum pre deti každého veku a pripravili základy detskej knižnice. Projekt ďalej podporili Kvetoslava Štrbová - STAVKVET Pezinok, Martin Guttmann TULI VAKY, Martin Štastný - Energy Team, Milan Grell - Papiernictvo GRAFITKvetinárstvo Lenka Vachová.

 

Realizátori projektu touto cestou vyslovujú veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa akokoľvek zaslúžili o vznik tohto krásneho diela, ktoré veríme, že bude v plnej miere napĺňať svoje poslanie a ciele. (ek) FOTOGALÉRIA - FOTOGALÉRIA Z OTVORENIA