PhDr. Milan Grell - Papiernictvo GRAFIT

Pán Grell pravidelne a všestranne podporuje verejný život v Grinave. Je podpredsedom Občianskej iniciatívy GRINAVA. Aktívne sa podieľa na realizácii projektov, grantov, zabezpečuje servis verejných podujatí, aktívne podporuje Základnú školu s materskou školou Orešie.