Ateliér Rusnák

Architekt Ing. Radovan Rusnák je autorom všetkých zrealizovaných projektov, na ktoré sa nám podarilo získať granty, alebo ktorých realizáciu pripravujeme. Osobne sa zúčastňuje dobrovoľníckych brigád a akcií. Venuje svoj čas a financie na podporu činnosti projektu GrinGa ako aj verejného života v Grinave. Ďakujeme! Ateliér Rusnák sídli v Grinave na Myslenickej ulici 142. KONTAKT