Výročná členská schôdza JDS

V piatok 7. marca 2014 sa v Integrovanom klube v Grinave uskutočnila Výročná členská schôdza členov Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Grinava. Dôchodcovia bilancovali svoju bohatú činnosť za rok 2013 a predstavili si plány na rok 2014. (ek)

 

VÝROČNÁ SPRÁVA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA ZA ROK 2013