Katka Hubinská v medzinárodnom projekte

Naša rodáčka Katka Hubinská sa zúčastnila medzinárodného projektu "Gioconda". O projekte nám povedala:

 

Projekt „Gioconda“ vymysleli v Španielsku - Pablo Jurado Ruiz. Ide o neziskový projekt, ktorý má víziu pretvoriť najznámejší obraz všetkých čias „Mona Lisa - Gioconda" súčasnými umelcami. Projekt sa skladá z dvoch častí. V prvej sa mohli zapojiť umelci z celého sveta a vytvoriť svoju Giocondu, zúčastniť sa mohli s akýmkoľvek druhom vizuálneho umenia, nie len maľbou. Táto časť je už uzavretá a zapojilo sa do nej 181 umelcov z 51 krajín sveta. Teraz prebieha druhá časť, ktorou sú výstavy spracovaných diel po celom svete. V týchto dňoch prebieha výstava The Big Mural v Londýne vo W3 GALLERY. Ide o prvú výstavu a potrvá do 5. mája 2014. Zo zúčastnených diel sa chystá aj knižná publikácia. Ja som sa k tomuto projektu dostala prostredníctvom internetu. Projekt ma zaujal hneď, aj keď musím povedať, že samotná Mona Lisa ma nikdy nejako zvlášť nezaujímala. Vďaka tejto výzve som ju skúmala veľmi dlhý čas a teraz mám pocit, že sa poznáme celkom intímne. Dielo stačilo vytvoriť a zaslať fotografiu, podľa stanovených podmienok. Zo Slovenska som sa zapojila iba ja. Musím tiež povedať, že ten obraz vznikol pomerne rýchlo. Asi rok som sledovala tento projekt s tým, že som vedela, že chcem niečo poslať až som si to napokon nechala na posledný deň a obraz vznikol za jeden večer. (ek) foto: kh    Viac o projekte: http://giocondaproject.com/