"Prázdne bude plné"

Koncom marca 2014 prišla pre Občiansku iniciatívu GRINAVA potešujúca správa od Nadácie Pontis, ktorá spravuje Nadačný fond Slovenskej sporiteľne. Hodnotiaca komisia odporučila podporiť náš projekt "Prázdne bude plné", ktorým chceme zabezpečiť nákup nových knižiek do nášho centra GrinGa. Nadačný fond venuje dvojnásobok sumy, ktorú sa nám podarí vyzbierať do 31. mája 2014, maximálne do výšky 1000 EUR. Ak sa nám podarí vyzbierať 500 EUR, Nadačný fond nám venuje ďalších 1000 EUR. Spolu teda môžeme získať 1500 EUR. Obraciame sa preto na našich priateľov, známych, podporovateľov, rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Orešie, aby podporili tento projekt. Každé euro sa počíta. Podmienkou je uhradiť dar na účet Občianskej iniciatívy GRINAVA vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu 5022414282/0900. Dôležité je uviesť VARIABILNÝ SYMBOL, ktorým je pre tento grant poštové smerovacie číslo našej mestskej časti 90203 a do správy pre prijímateľa treba uviesť názov grantu "Prázdne bude plné". Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú nás podporiť! (ek)

 

VIDEO - PRÁZDNE BUDE PLNÉ

 

 

 

 

 

Posledná zmena v Utorok, 08 Apríl 2014 20:17