Toto sme chceli povedať...

Nečítam Pezinčana. Oh, klamem. Občas si nalistujem rubriku „Noví občiankovia“ a pozerám si, aké krstné mená detí sú v trende. Ale čo je v obsahu, sa aj tak vždy dozviem. Veľa ľudí ma oslovuje s otázkou „videla si, čo je v Pezinčanovi o Grinave?“. Niekedy sa poteším, keď sú to dobré správy alebo keď sú to informácie z www.grinava.com. Prednedávnom som sa však nepotešila. Lebo otázka znela trochu inak a mala negatívny tón – „Čítala si, že park už nebude a čo za to dostal Rusnák?“. Nie, nečítala som, neviem o tom, že by park nemal byť, ale viem, že na tom s Radom robilo minimálne 10 ľudí. Nepotrebujem Pezinčana, aby som sa o Radovi a Gabike Rusnákových niečo dozvedela. Spolupracujeme spolu už tretí rok a sme takmer v dennom kontakte. Sú členmi Občianskej iniciatívy GRINAVA od roku 2012. A sú obrovským prínosom pre Grinavu. Rado stojí za všetkými veľkými získanými a aj zrealizovanými grantmi. Bez jeho architektonických návrhov by sme dnes v Základnej škole na Oreší nemali Výtvarníček zo starej kuchyne, nemali by sme GrinGu zo starej kotolne, nestavali by sme Green Class na nádvorí ani Fit Park za telocvičňou. Všetky tieto projekty robil pre občianske združenie zadarmo. Bez Gabiky by sme nemali tisíce eur z grantov, ktoré sme získali. Za ostatný rok to bolo bez mála 15 000 eur. Všetky tieto peniaze sme venovali a ďalej venujeme do revitalizácie priestorov a priestranstiev v Grinave, na akcie a podujatia predovšetkým pre deti a mládež. Sme súčasťou Mesta Pezinok. Robíme to teda aj pre Mesto Pezinok. Nečakáme naivne, že nám bude Mesto za to vďačné. Ale aspoň sa pýtame – Mesto, prečo sa snažíš diskreditovať ľudí, ktorí pre Teba nezištne pracujú, zabezpečujú rozvoj Tvojich obyvateľov, starajú sa o voľný čas  detí a mládeže, vytvárajú hodnoty, zveľaďujú Tvoj majetok...? Nie, nečakáme odpoveď. Lebo si vieme predstaviť, aká by bola.

 

... ale toto píšem iba tak, na okraj. Lebo my si ideme ďalej, ešte viac zomknutí a najmä posilnení. Silu nám dávajú tí, pre ktorých toto všetko robíme. Naše a vaše deti.

Eva Kulichová

predsedníčka občianskeho združenia

Občianska iniciatíva GRINAVA

10.4.2014

 

 

Projekt Grinavského parku

 

Povrchnosť, tendenčnosť, pravopisné chyby a celkom slušnú dávku poloprávd a klamstiev, ktoré v sebe priniesol článok z Pezinčana 03/2014 pod nadpisom „Grinavský projekt parku bol definitívne zamietnutý“ som aj napriek svojmu pracovnému zaneprázdneniu nestihol prehliadnuť... škoda.

 

Za dvadsaťjeden rokov praxe som sa ešte nestretol s obdobným prístupom zmluvného partnera. Pracoval som pre rôzne organizačné štruktúry, štátne aj súkromné, ale nikto z nich vo svojom firemnom časopise nepopisoval spoluprácu na projekte s tak ohromujúco hlúpym scenárom ako autor článku „(r)“. Žiaden z mojich partnerov spätne nespochybňoval vynaložené prostriedky za objednané dielo a neprenášal zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré urobil.

 

Pre Mesto Pezinok som spracoval počas posledných troch rokov viaceré projektové dokumentácie, kde som uspel s najnižšou cenou vo výberových konaniach (rekonštrukcia ZUŠ NKP pôvodná Palugyayovská kúria na Štefánikovej 10, rekonštrukcie ZŠ Kupeckého a Na bielenisku, rekonštrukcia konštrukcie zastrešenia a drenáže ZŠ Orešie). Je to prvý raz, čo sa stretávam s reakciou môjho partnera Mesta Pezinok, kde po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom a riadne podpísanej zmluve, vo svojich novinách opisuje vzájomnú spoluprácu klamstvom o výške vynaložených prostriedkov daňových poplatníkov v kontexte s definitívnym zamietnutím projektu. Cenu za projektovú dokumentáciu nazýva odmenou, skomolí mi meno a titul, uvádza nepravdivé informácie o úhradách za nájom a externú službu vypracovania žiadosti na grant.

 

Tento spôsob komunikácie je skôr vlastný mediálnym tímom. Označiť nálepkou neúspešnosti + konkrétne, pokiaľ možno čo najviac nafúknuté sumy + výraz s čarovným účinkom „prostriedky daňových poplatníkov“  spojiť s menami osôb - partnerov, ktorí vyvinuli maximum, aby bol projekt úspešný, ktorí sa nevzdali, aj keď všetci ostatní zaradili spiatočku, sú balení do vreca neúspechu a je s nimi narábané ako s ľahkomyseľnými míňačmi prostriedkov daňových poplatníkov. Poskytnúť torzo informácií, kde tu sa akože „pomýliť“ a dostať čitateľa tam, kam chcem, bez možnosti vlastného úsudku. Vyvracať potom tieto informácie je podstatne ťažšie.


V marci, keď som si na súde vypočul ospravedlnenie pána primátora mojej rodine som bol presvedčený, že podobné podpásovky ostanú minulosťou. O to viac ma hnevá, že v tom teraz pokračuje niekto z radov redakcie Pezinčana, ktorého meno mi ani na základe infozákona bez uvedenia dôvodu neposkytli.


Kto zadal objednávku na takýto článok? Redaktor asi nemá prístup k úradnej pošte a doručeným rozhodnutiam, aby s takouto iniciatívou vyšiel sám.


Ostáva otázka komu sú určené a načo majú slúžiť takéto zavádzajúce a demagogicky podané informácie a kto je ich skutočným autorom?

 

Ing. Radovan Rusnák

 

 

Grinavský projekt parku pokračuje

 

Nedávno priniesol mesačník Pezinčan článok s názvom Grinavský projekt parku bol definitívne zamietnutý. Okrem toho, že článok nie je aktuálny, obsahuje aj niekoľko nepravdivých a pravdu skresľujúcich informácií. Zarmucujúci je však fakt, že napriek deklarovanej aktívnej spolupráci pri projekte grinavského parku sa o rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dozvedáme prostredníctvom Pezinčana, po dvoch mesiacoch od jeho doručenia a ešte sme si ho museli vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Rozhodnutie, o ktorom sa v článku píše, je len formálnym ukončením žiadosti z výzvy z roku 2012, v ktorej náš projekt parku v rozpore so zákonom vyradili a peniaze už boli prerozdelené medzi ostatné projekty s ktorými sme súťažili a ktoré v najbližších mesiacoch majú byť už aj zrealizované (Jablonové, Limbach, Gajary, Boldog atď.). Keďže opätovne nastúpiť do už rozbehnutého vlaku je priam nemožné, toto rozhodnutie sme očakávali, avšak nie s odôvodnením, ktoré ministerstvo v rozhodnutí napísalo. Po doručení vyžiadaných podkladov zvážime ďalší právny postup, aby sme sa opätovne priblížili k parku, ale už nie v rámci tejto výzvy. Tam sú peniaze na realizáciu projektov už vyčerpané, resp. sa už na ďalšie projekty nedajú poskytnúť.

 

Snažili sme sa využiť ďalšiu výzvu ministerstva v rámci ISRMO, avšak nepodarilo sa nám presvedčiť vedenie mesta ani poslancov mestského zastupiteľstva, aby projekt parku prihlásili.

 

.čo ďalej

 

Ak by sa redaktor opýtal pána primátora na aktuálny stav revitalizácie grinavského parku dozvedel by sa, že podporu tomuto projektu a ochotu aktívne spolupracovať vyslovil v decembri 2013 a predostrel  občianskym aktivistom tzv. variant B financovania projektu grinavského parku z rezervy, teda priamo z rozpočtu Mesta Pezinok.

 

Aktívnu spoluprácu opätovne prisľúbil aj v pojednávacej miestnosti súdu začiatkom tohto roka.

 

Aktivisti pánovi primátorovi navrhli, že namiesto čerpania prostriedkov teda plnej sumy z rozpočtu mesta, by bolo možno vhodnejšie pokúsiť sa počkať na najbližšiu výzvu ministerstva, ktorá by rozpočet zaťažila nie plnou sumou, ale len 5% spolufinancovaním.

 

.predĺžená platnosť stavebného povolenia

 

Grinavanov a všetkých daňových poplatníkov by určite potešila aj informácia, že peniaze, ktoré boli vynaložené v súlade s jednohlasným uznesením mestského zastupiteľstva ešte stále majú šancu na realizáciu tohto krásneho a užitočného projektu, nakoľko bola predĺžená platnosť stavebného povolenia na revitalizáciu grinavského parku. O tom sa však článok ani len nezmieňuje.

 

.finančné náklady

 

Pre celkový obraz o finančných nákladoch by bolo dobré uviesť, že projektová dokumentácia projektu „Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny Na bielenisku“, ktorú spracovala spoločnosť R-Project Invest s.r.o. stála 9 312€, projektová dokumentácia „Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny L. Novomeského“ stála 10 488€ a projektová dokumentácia „Revitalizácia parku v historickej časti Grinava stála 9 480 €.

 

Pätina honoráru išla na vyplatenie DPH štátu a zo zostatku boli uhradené honoráre deviatim osobám, ktoré na projekte participovali, t.j. projektant, zdravotechnik, statik, projektant elektra, krajinný architekt, rozpočtárka, technológ fontány, zamestnanci projektového ateliéru ako aj ostatné režijné náklady vynaložené na projekt.

 

Všetky spomínané projektové dokumentácie boli obstarané Mestom Pezinok v rámci podmienok verejného obstarávania a predloženej najnižšej cenovej ponuky. Okrem toho, v prípade realizácie projektu Európska únia prepláca vynaložené náklady na projektovú dokumentáciu do výšky 10 000€, teda by sa vrátili späť do mestského rozpočtu.

 

Pre porovnanie náklady na inžiniersku činnosť napríklad pri rekonštrukcii školskej kuchyne na Fándlyho stáli 1 020 €.

 

Čo sa týka nákladov na grantové poradenstvo, ak mesto postupovalo v zmysle zmluvy, ktorá je zverejnená na internete, tak firme Regionis nemohlo byť vyplatených 6 000€ ako píše redaktor v článku, nakoľko vyplatenie sumy sa malo udiať v dvoch etapách, 2 500€ plus DPH za spracovanie a podanie žiadosti a druhá polovica 2 500€ plus DPH len v prípade, ak by Mesto Pezinok získalo nenávratný finančný príspevok, čo sa však nestalo.

 

Okrem toho sa v článku píše, že mesto musí zaplatiť vodohospodárskemu podniku, aj keď sa projekt nerealizuje sumu 1 415€ za päť rokov. Táto suma sa v nájomnej zmluve nenachádza. Redaktor si dal tú námahu, že ročné nájomné zrátal na päť rokov vopred, aby sa dostal k vyššej sume výdavkov. Mesto podľa zmluvy platí 0,10€/m2 a platí ročný nájom 283,20€ plus DPH. Ide o štandardizované podmienky tohto štátneho podniku, obdobnú zmluvu uzavrela s SVP š.p. obec Malinovo, ktorá tiež platí 0,10€/m2 a ročný nájom činí 586,90€ s DPH, čo neznamená že Mesto už túto sumu z peňazí daňových poplatníkov zaplatilo vopred za päť rokov.

 

Obdobne má mesto uzatvorenú zmluvu s Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi, ktorej žiaden nájom uhradený nebol, takže informácia že mesto zaplatilo za prenájom 1 200€ nie je pravdivá.

 

Takže odkiaľ autor článku nabral konštatovanie „projekt stál daňových poplatníkov viac ako 20 000€ z rozpočtu mesta“? S akým zámerom sa tak podrobne venuje výdavkom a nadsadzuje túto sumu výdavkov pre grinavský projekt? Prečo neinformuje aktuálne o pozitívnej skutočnosti o pokračovaní projektu?

 

.záver

 

V Grinave sme už zvyknutí, že realizácie projektov v našej časti sú dlhodobými záležitosťami. Okrem kanalizácie, chodníkov je to aj prípad grinavského parku. Ja však verím, že raz sa budeme všetci spoločne z výsledkov týchto projektov tešiť, že naše deti sa budú hrať na novom detskom ihrisku, že do práce a školy prejdeme po upravenej spevnenej ploche a že my ako občania raz budeme aj prostredníctvom Pezinčana dostávať pravdivé, úplné a nezavádzajúce informácie.

 

JUDr. Gabriela Rusnáková