Do GrinGy zablúdila ovečka

Druhé predstavenie pre deti v grantovom programe Grinavská mládež s názvom Zablúdená ovečka od divadla MaKiLe pripravili na nedeľu 27. apríla 2014 v GrinGe Michaela Slimáková, Simona Lukovičová a Lukáš Vrba. Veselé divadielko zaujalo a vyčarilo úsmev na tvári nielen deťom ale aj dospelým. A mladí organizátori, ktorí svojou aktivitou naplnili zámer grantu neformálne sa vzdelávať získajú certifikát Európskej únie o neformálnom vzdelávaní Youthpass. (ek)