Podnety z poslaneckého dňa 7. mája 2014

Na poslaneckom dni, v stredu 7. mája 2014 sme zaznamenali nasledovné podnety:

 

Občania mestu ďakujú za vybavenie očistenia chodníka do Tesca od zimného kamienkového posypového materiálu.  Podnet dala p. Anna Virgovičová. Taktiež tlmočíme poďakovanie občanov z Orešia za opravenie miestnej komunikácie, tzv. Hlboká, ktorá bola veľmi ťažko prejazdná najmä v zime viac ako tri roky. Podnet podal pán Miroslav Jokel.  V mesiaci apríl 2014 sme tlmočili podnet p. Štefíka, ktorý sa týkal odstránenia víchricou padnutého topoľa na Myslenickej ulici. Konáre boli odstránené, ale jeho kmeň stále leží v koryte odvodňovacieho kanála a bráni tak odtoku vody. P. Štefík žiada jeho odstránenie, aby sa predišlo ďalším škodám. Taktiež uviedol,že kanál sa nečistil už veľa rokov. Osobne na Mestskom úrade tlmočil túto žiadosť. Dostal odpoveď, že je to drahá a nákladná činnosť a Mesto Pezinok nemá cca 6.600,- EUR. Ponúkol sa, že by to vedel urobiť, ak by mu Mesto zadalo, za 1.400,- EUR sám. Zároveň požiadal či je možné, aby oddelenie Životného prostredia zistilo zdravotný stav zostávajúcich topoľov na Myslenickej ulici, ktoré majú viac ako 70 rokov a je ich tam viac ako 20 ks a potenciálne môžu ohroziť majetok a nehnuteľnosti tam bývajúcich občanov mesta. Túto otázku sme Mestu tlmočili ešte v apríli 2014.

 

Posledný podnet je ohľadom kosenia trávnatých plôch v Meste Pezinok. Po overení sme zistili, že kosenie vychádza dvakrát v roku v celom meste pre nedostatok finančných zdrojov. Najbližšie sa má kosiť v Grinave koncom mája 2014. Tráva je vysoká na niektorých miestach do priemernej výšky človeka. Bol daný podnet, či nie je možné využiť za danej situácie v zmysle zákona aj aktivačných pracovníkov, ktorý poberajú sociálne dávky a ušetriť tak na drahom kosení mechanickými kosačkami.

 

Drahomír Šmahovský