Grinavský kúsek 2014

Partia nadšencov a dobrovoľníkov, ktorých okrem lásky k rodnej Grinave spája aj hlboký vzťah k turistike pripravila druhý ročník turistického podujatia na domácej pôde "Grinavský kúsek 2014". Viac ako 50 účastníkov sa vydalo na dve trasy - dlhšiu 22 km a kratšiu 11 km, ktoré v teréne v okolí Grinavy, Svätého Jura a Limbachu vyznačil predseda turistického oddielu Mário Farkaš. O občerstvenie a technické zabezpečenie sa postarala podpredsedníčka turistov Ivana Fajnorová spolu s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorým touto cestou srdečne ďakuje. Na spoločnom stretnutí po návrate všetkých turistov z trasy sa podávala domáca fazuľová polievka a domáce koláče. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA a Mesta Pezinok. (ek)