Jarné upratovanie 2011

Nápad zorganizovať upratovanie v grinavskom chotári skrsol  v hlave Grinavanky Katky Hubinskej niekedy vo februári tohto roka. Ušľachtilá myšlienka, ktorú chcela zrealizovať so svojimi kamáratmi však v krátkom čase našla prostredníctvom  facebooku podporu aj u ďalších ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav životného prostredia. V spolupráci s grinavskými poslancami Grellom a Šmahovským, Ing. Miroslavom Lošonským - riaditeľom Mestského podniku služieb, s.r.o.,  Vinohradnícko vinárskym družstvom podielnikov KARPATY,  mestom Pezinok a predovšetkým vďaka dobrovoľníkom na čele s Katkou Hubinskou, jej rodinou a priateľmi, sa podarilo dielo, aké Grinava nepamätá už roky. Spoločnými silami, rozdelení na skupiny, sme vyčistili chotár od priestorov nad materskou škôlkou, cez okolie Panskej záhrady, prvé, druhé a tretie jazero, až po Rakov potok.  Pôvodný zámer – enviromentálna prechádzka – sa však zmenil na reálnu likvidáciu dlhoročných smetísk, predovšetkým v hornej časti  potoka (nad vodnými stavmi na toku).  Rozum sa nám zastavoval na tým, čo ľudia dokážu hodiť do kríkov, k potoku

– okrem „tradičných“ plastových fliaš to bolo obrovské množstvo pneumatík, plastové vedrá, sedačky, matrace, chladničky, záchod a množstvo iného odpadu.  Naše znechutenie primitivizmom ľudí, ktorí vyvážajú odpad do prírody, sa miešal s pozitívnym pocitom, že robíme užitočnú prácu a navyše, že takouto priamou formou vychovávame v našich deťoch do budúcnosti tak potrebné ekologické cítenie. Do upratovania sa zapojili aj členovia Rybárskeho zväzu ako aj Základná Škola Orešie, ktorej žiaci a pedagógovia prechádzkou do chotára v piatok, 15.4.2011, nazbierali štvrť kontajnera odpadu. V sobotu 16.4.2011 sme celkovo naplnili 5 (slovom päť) kontajnerov odpadu. Aby naše úsilie nevyšlo nazmar, budú vykonané viaceré opatrenia na zabránenie znečisťovania chotára odpadom, medzi ktorými bude napríklad monitorovanie územia chotára. Všetci sme sa však zhodli, že takéto akcie je potrebné robiť každoročne.

 

Fotogaléria k článku

 

Na druhý deň sme sa stretli v klube pri spoločnej opekačke, kde sme vyhodnotili upratovaciu akciu a posedli si pri pohári dobrého vína, ktoré venovalo Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov KARPATY Grinava.

Posledná zmena v Pondelok, 31 Október 2011 20:28