Poďakovanie za úrodu

V nedeľu 28. septembra 2014 bola v rímsko-katolíckom kostole v Grinave svätá omša s poďakovaním za úrodu. V krásne vyzdobenom kostole nechýbali mladí ľudia v krojoch a folklórna skupina BREZA. Po svätej omši pripravili farníci spolu s pánom farárom Miroslavom Mikom pohostenie. (ek)