Vynovený Integrovaný klub

V našom Integrovanom klube po vymaľovaní pribudli nové nástenky. Klubu ich venoval nový grinavský poslanec Michal Svátek a upravili ich spoločne s poslancom Drahomírom Šmahovským a Romanom Šmahovským. V mene všetkých, ktorí klub používajú na svoju činnosť ďakujeme. (ep)