Vianočné stretnutie v Grinave

Krásne vianočné stretnutie pre rodičov a všetkých Grinavanov usporiadala Základná škola Orešie v spolupráci s Občianskou iniciatívou GRINAVA v piatok 12. decembra 2014. V programe vystúpili žiaci základnej školy a vzácny hosť Mirka Záhumenská. Sprievodným podujatím bola výstava fotografií talentovaného Mateja Srnáka. Príjemnú atmosféru dotvárala nádherná výzdoba celého priestoru, rozvoniavajúca kapustnica i tradičný vianočný punč. Veľká vďaka všetkým, ktorí pomohli pri prípravách a programe tejto milej akcie.

Posledná zmena v Pondelok, 15 December 2014 08:28