Výsledky referenda v Grinave

 

Výsledky celoštátneho referenda o rodine, ktoré sa konalo 7. februára 2015, podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dopadli v Grinave, teda v našom volebnom okrsku č. 18, nasledovne.

 

Počet oprávnených voličov v Grinave bol 1339, počet zúčastnených 235, čo predstavuje účasť 17,55%. Celková účasť za mesto Pezinok dosiahla 16,87%.

 

Z 235 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný. Na referendovú otázku č. 1 kladne odpovedalo 228 občanov, šesť záporne. Na druhú referendovú otázku odpovedalo kladne 225 občanov, nesúhlas vyjadrilo 9 občanov. S poslednou otázkou súhlasilo 223 občanov a nesúhlasilo 11 občanov.

 

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky oznámila, že referendum nie je platné, nakoľko sa na ňom nezúčastnilo viac ako 50% oprávnených osôb. Celková účasť na Slovensku dosiahla 21,41%.