Železničná zastávka v Grinave

Železničná zastávka v Grinave má už roky názov Pezinok zastávka. Keďže názvy zastávok sa prevažne tvoria podľa názvov katastrálnych území, v názve autobusových zastávok už názov Grinava figuruje a podľa našich informácií hostia, ktorí nepoznajú miestne pomery si mýlia stanicu Pezinok zastávka so stanicou v centre mesta, listom sme požiadali primátora Pezinka o podanie žiadosti o zmenu názvu zastávky s termínom zmeny k decembru 2015 u prevádzkovateľa železničnej dráhy Železníc Slovenskej republiky v  zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ako vhodný názov sme navrhli názov Pezinok – Grinava. Veríme, že táto iniciatíva nájde pozitívnu odozvu.

 

 

Posledná zmena v Nedeľa, 22 Marec 2015 21:07