Šibači v krojoch

Veľkonočný pondelok 6. apríl 2015 spestrili aj tohto roku mládenci v grinavských mužských krojoch, ktorým samozrejme nechýbal tradičný veľký korbáč. Za udržiavanie tejto tradície ďakujeme pani Mirke Záhumenskej, ktorá sa stará o kroje a mládencom - zľava: Roman Falatáš, Mário Farkaš a Peter Tahotný. (ep)