Osobnosti
Anton Filkorn

Organizátor duchovného a spolkového života Slovákov v USA Anton Filkorn (1873 - 1934) študoval v katolíckom seminári v Ostrihome. Po vysvätení za kňaza v roku 1897 pôsobil ako kaplán vo viacerých farnostiach. 

celý článok...
 
MUDr. Ján Fröhlich

Doktor Fröhlich sa narodil v roku 1892. Po skončení teologických štúdií pôsobil ako diakon vo vojenských nemocniciach a ako poľný kurát na Piave v čase 1. svetovej vony. V roku 1919 bol kaplánom v Spišskej Novej Vsi.

celý článok...
 
ThDr. h. c. Ján Michalko

Profesor a dekan na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, biskup Ján Michalko (1912 - 1990) absolvoval teologické štúdium v Bratislave a v Bazileji. Ako evanjelický kňaz pôsobil na viacerých miestach.

celý článok...
 
Jozef Franko

 

Sochár, keramik, rodák z Grinavy Jozef Franko (1951) po skončení Základnej deväťročnej školy (ZŠ Orešie) začal študovať odbor umelecký keramik v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Toto štúdium úspešne ukončil v roku 1969.

celý článok...
 
Alexander Ilečko

 

Akademický sochár Alexander Ilečko (1937) pochádza z rodiny, v ktorej mali k umeniu všetci veľmi blízko. Jeho otec, Jozef Ilečko, známy akademický maliar a matka Anna, rodená Mariániová, profesorka matematiky a kreslenia,

celý článok...
 
Jozef Baďurík

Učiteľ, zástupca riaditeľa školy a spisovateľ Jozef Baďurík (1910 - 1972) pôsobil na rôznych školách v malokarpatskom regióne, od roku 1951 v Mysleniciach (dnešná Grinava) ako zástupca riaditeľa školy. Popri pedagogickej práci písal didakticky

celý článok...
 
Prof. PhDr. Jozef Baďurík CSc.

 

Profesor PhDr. Jozef Baďurík, CSc. (1946), grinavský rodák, patrí medzi prvých úspešných absolventov novopostavenej Základnej deväťročnej školy v Mysleniciach (dnešná Grinava) v školskom roku 1959/1960. V tom čase bol jeho otec zástupcom riaditeľa.

 

celý článok...
 
PhDr. Mária Mariániová

PhDr. Mária Mariániová (1913 - 2004) v roku 1944 absolvovala Dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od vtedy a po celý aktívny život sa venovala reštaurátorskej a kozervátorskej činnosti pri záchrane a obnove sakrálnych

celý článok...