Grinavský hrozen

 

         

  

 Spolok priateľov dobrého vína - Grinavský hrozen

Toto dobrovoľné, neziskové združenie vzniklo v roku 2007. Iniciátormi a zakladateľmi  združenia sú Grinavania, ktorí si hovoria „Štúrovci“, keďže ich spája bývanie na spoločnej ulici - Štúrovej. Cieľom tejto skupiny nadšencov bolo organizovať výstavy vín od vinohradníkov a vinárov z Grinavy. To znamená, že do súťaže boli vybrané vína od Grinavanov a teda vyrobené v Grinave.  Ďalším špecifikom výstav je, že vína nehodnotia odborné degustačné komisie, ale hodnotí každý návštevník a on rozhodne, ktoré víno sa stane šampiónom výstavy.

celý článok...
 
Z histórie spolku Grinavský hrozen

Tak ako v každom vinohradníckom meste a mestečku Malokarpatskej vínnej cesty sa vinohradníci a vinári spájajú za účelom vzájomnej pomoci, prezentácie a predaja svojich vín. Nie je tomu inak ani v Grinave, mestskej časti Pezinka. Začalo sa to v roku 2007 v januári na podnet Jozefa Krasňanského, keď sa v jeho pivnici stretli desiati nadšenci za účelom skvalitnenia výroby a prezentácie domácich grinavských vín. Založili "Spolok priateľov dobrého vína" GRINAVSKÝ HROZEN. Pravidelne od roku 2007 každú jar /marec - apríl/ vždy týždeň po Veľkej noci organizujú v Základnej škole Orešie Výstavu - Ochutnávku grinavských hroznových vín a od roku 2010 aj Svätomartinské požehnanie vín v grinavskom Integrovanom klube. Popri tejto príležitosti organizujú aj výstavy

celý článok...
 
Ochutnávka grinavských vín 2011

V priestoroch Základnej školy Orešie sa v sobotu 30. apríla 2011  uskutočnil 5. ročník grinavskej ochutnávky vín. Zorganizoval ju spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen. Degustáciu slávnostne otvoril poslanec za Grinavu PhDr. Milan Grell. Do súťaže bolo zaradených 90 vzoriek grinavských vín, z toho 61 bielych, 8 ružových a 21 červených. Tohtoročným šampiónom sa stal Rizling rýnsky 2010 od vystavovateľa Jána Mezeia.  Ako najlepšie biele víno bolo ohodnotené Rulandské biele Mariána Krasňanského a najlepšie červené Dornfelder mladého talentovaného vinára Lukáša Krasňanského. Vína hodnotilo približne 150 milovníkov vína z Grinavy a okolia. Medzi pozvanými hosťami nechýbali  profesor histórie Jozef Baďurík, MUDr. Pavol Šilhár, predseda VVDP Karpaty Ing. Vladimír Baričič, riaditeľ ZŠ Orešie Mgr. Ondrej Koreň, zástupca riaditeľa školy Mgr. Vladimír Chríbik . Náladu návštevníkom spríjemňovala dychová hudba Grinavanka. Reportáž z podujatia pripravila Pezinská televízia. Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov sa uskutoční 15. mája o 14,00 hodine v Integrovanom klube v Grinave.

Fotogaléria k článku

 
Grinavský hrozen oceňoval víťazov Ochutnávky vín 2011

V Integrovanom klube v Grinave sa v nedeľu 15. mája 2011 zišli členovia Spolku priateľov dobrého vína Grinavský hrozen a grinavskí vinári na slávnostnom odovzdávaní ocenení víťazom piateho ročníka Ochutnávky grinavských vín, ktorá sa uskutočnila 30. apríla 2011 v priestoroch Základnej školy Orešie. V tomto roku vystavovalo svoje vína 26 grinavských vinárov a spolu odovzdali 90 vzoriek vína. S najväčším počtom vzoriek sa prezentovali Peter Uherek (13), Ján Mezei (12) a VVDP Karpaty (11). Šampiónom výstavy sa stalo víno Rizlig rýnsky od vinára Jána Mezeia, cenu za najlepšie biele víno získal vinár Marián Krasňanský a cenu za najlepšie červené víno vinár Lukáš Krasňanský.

celý článok...
 
Svätomartinské požehnanie mladých vín

V reprezentatívnych priestoroch Pivnice u Štefana v Grinave usporiadal Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen Svätomartinské požehnanie mladých vín 2011. Ako vo svojom úvodnom príhovore uviedol podpredseda spolku Bc. Lukáš Krasňanský, rok 2011 vinárom prial a nedá sa porovnať s predchádzajúcim rokom. Po slovách a obradoch evanjelickej a. v. pani farárky Mgr. Heleny Heinrichovej a katolíckeho kňaza SSLic. Milana Sovu grinavskí vinári a hostia degustovali tohtoročné nové vína. Podujatia spolku Grinavský hrozen už tradične patria k elegantným spoločenským udalostiam, vystihujúcim a pripomínajúcim naše vinárske tradície. (ek) Fotogaléria k článku

 

 
VI. ročník Ochutnávky grinavských vín

Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen privítal v sobotu 14. apríla 2012 v priestoroch Základnej školy Orešie svojich hostí na VI. ročníku Ochutnávky grinavských vín. Grinavskí vinári odovzdali celkom 108 vzoriek vín, z ktorých bolo 75 bielych, 8 ružových a 25 červených. Elegantne pripravené vzorky vín nalievali do špeciálne pripravených pohárov mladí grinavskí someliéri. Viac ako 300 návštevníkov tak mohlo rozhodovať o tom, ktorému vínu venujú svojich 5 hlasov. Milovníci vína si vymieňali laické ale aj odborné názory na jednotlivé vzorky a tešili aj zo vzájomných stretnutí. Hosťami tohto obľúbeného spoločenského podujatia boli pán Ing. Michal Valachovič, vinár, ktorý vo svojom príhovore spomínal na históriu vinohradníctva a vinárstva v Grinave, Alexander Ilečko, akademický sochár, profesor PhDr. Jozef Baďurík, CSc., Ing. Ladislav Šebo, majiteľ vinárstva Karpatská Perla, rímsko-katolícky kňaz SSLic. Milan Sova, zástupca riaditeľa Základnej školy s Materskou školou Orešie Mgr. Vladimír Chríbik a poslanci mestskej časti Grinava PhDr. Milan Grell a Drahomír Šmahovský, ktorý bol zároveň  spoluorganizátorom. Predseda Grinavského hrozna Jozef Krasňanský všetkých privítal, zaželal pekné strávené chvíle a tiež poďakoval sponzorom. Medzi hosťami sme zastihli aj minuloročného víťaza, grinavského vinára Jána Mezeia. Podľa jeho slov boli vína na tohtoročnej ochutnávke mimoriadne kvalitné, v porovnaní s minulým rokom aj o päťdesiat percent lepšie. Na dobrú náladu zahrala degustátorom dychová hudba Grinavanka. Veľmi dobre zorganizované a vydarené podujatie, ktoré tento rok zaznamenalo rekordný počet návštevníkov, má už svoje pevné miesto medzi tradičnými grinavskými podujatiami. Odovzdané hlasy rozhodnú o víťazoch jednotlivých kategórií. Slávnostné odovzdanie ocenení víťazom sa uskutoční v nedeľu 22. apríla 2012. (ek) FOTOGALÉRIA

 

 
Najlepší grinavskí vinári 2012

Víťazi VI. ročníka Ochutnávky grinavských vín, ktorá sa konala v sobotu 14. apríla 2012, sa zišli v nedeľu 22. apríla 2012 v Integrovanom klube, kde predstavitelia spolku Grinavský hrozen usporiadali odovzdávanie ocenení. Do tohtoročnej ochutnávky prispelo 27 grinavských vinárov celkom 108 vzorkami vín. Šampiónom výstavy vín sa stal Rizling vlašský 2011, výber z hrozna, vinára Jána Mezeia. Ako najlepšie biele víno bol ohodnotený Irsay Oliver 2011 vinára Štefana Rusnáka a najlepšie červené víno Cabernet Sauvignon 2011 vinára Jozefa Krasňanského. Zlaté medaily získali: VVDP Karpaty (2), Peter Vacho ml., Bohuslav Štefík, Jozef Šindler (2), Radovan Rusnák, Róbert Miklenčič (2), Ján Mezei (2), Marián Krasňanský (2), Lukáš Krasňanský (2), Jozef Krasňanský (1), Štefan Handreich, Walter Bunčák. Podujatie pokračovalo ochutnávkami víťazných vín a priateľskými rozhovormi. (ek) Fotogaléria (mk)

 

 
Svätomartinské požehnanie mladým vínam 2012

V sobotu 10. novembra 2012 usporiadal Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen v Pivnici u Štefana Svätomartinské požehnanie mladým grinavským vínam. Slávnostný akt vykonali pani farárka evanjelickej cirkvi a. v. v Grinave Mgr. Helena Heinrichová a rímsko-katolícky pán farár SSLic. Milan Sova. Prítomným sa prihovorili  viceprimátor mesta Pezinok pán Ing. Ján Čech a predseda spolu pán Jozef Krasňanský. (ek) Fotogaléria (mk)

 

 

 
« ZačiatokPredošlý123NasledujúcaKoniec »

Strana 1 z 3