Jednota dôchodcov Slovenska
Prípravy na Veľkonočný vajíčkový strom

Aj členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave prispeli k realizácii projektu Veľkonočný vajíčkový strom. A to nie hocijako, ale priamo venovaním 361 kusov vyfúknutých vajíčok. V piatok 11. apríla 2014 ich spoločne s vnúčatkami v Integrovanom klube v Grinave maľovali a viazali. Za takúto veľkú pomoc vyslovujeme našim seniorom poďakovanie! Pokus o slovenský rekord budeme realizovať v STREDU 16.4.2014. (ek)

 

 
Výročná členská schôdza JDS

V piatok 7. marca 2014 sa v Integrovanom klube v Grinave uskutočnila Výročná členská schôdza členov Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Grinava. Dôchodcovia bilancovali svoju bohatú činnosť za rok 2013 a predstavili si plány na rok 2014. (ek)

 

VÝROČNÁ SPRÁVA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA ZA ROK 2013

 
Fašiangový sprievod 2014

Dlhoročnou tradíciou v Grinave je Fašiangový sprievod v uliciach našej mestskej časti. Touto akciou členovia Jednoty dôchodcov Slovenska symbolicky ukončujú fašiangové obdobie. Ani tento rok nechýbali pestré masky, veselé spevy a tance. Sprievod na požiadanie navštívil viacero domácností v Grinave. A musíme povedať, že už pomaly nestíhajú vybavovať pozvania. Ďakujeme našim seniorom za dodržiavanej tejto krásnej tradície. Sprievod sa uskutočnil v sobotu 1. marca 2014. (ek) foto: jds

 

 
Ples seniorov v Inchebe

Malokarpatské osvetové stredisko so sídlom v Modre uskutočnilo v spolupráci so spoločnosťou Incheba, a.s. v piatok 21. februára 2014 od 18,00 hod. tradičný Ples seniorov Bratislavského kraja. Podujatia sa už po druhýkrát zúčastnili aj seniori z našej mestskej časti v zastúpení členmi Jednoty dôchodcov Slovenska. Jednou z hlavných myšlienok organizátorov tohto podujatia je aj aktívna účasť staršej generácie na kultúrno-spoločenskom živote v regióne. (ek) foto: jds

 
Karneval u seniorov

Vo fašiangovom období nemôže chýbať karneval ani v Jednote dôchodcov Slovenska v Grinave. V piatok 7. februára 2014 sa stretli v Integrovanom klube, aby sa takto zabavili. A o zábavu medzi členmi JDS nikdy nie je núdza. Nápadité, vtipné a krásne masky zaujali. Členovia JDS pod vedením pani Anny Mlynekovej sa aj tento rok chystajú na fašiangový sprievod do ulíc Grinavy v sobotu 1.3.2014. (ek)

 

 
Tvorivé dielne - Veľkonočný vajíčkový strom

V nedeľný podvečer 24. marca 2013 sa v Integrovanom klube pripravovali ďalšie vajíčka na akciu Veľkonočný vajíčkový strom. Deti z Aktivity klubu vyzdobovali vajíčka, ktoré pripravili členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. Celkom ich pripravili 176 a odovzdali ich do Základnej školy Orešie, kde ich zaradili k stovkám ďalších. Strom sa bude vyzdobovať v stredu 27. marca 2013. Z dôvodu neočakávanej rekonštrukcie vodovodného potrubia, ktorá si vyžiadala rozsiahle výkopy v mieste kde bol pôvodný plán na postavenie vajíčkového stromu, sa bude vyzdobovať strom na nádvorí ZŠ Orešie. (ek) Fotogaléria (bp)

 

 
Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

V piatok 8. marca 2013 v Integrovanom klube hodnotili členovia Jednoty dôchodcov Slovenska svoju činnosť v uplynulom roku. Svoju bohatú činnosť zmapovali do svojej ročenky a zároveň je zaevidovaná aj na mnohých fotografiách a videozáznamoch. (ek)

 

Výročná správa Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave 2012

 
Spomienky na mladosť

Zaspomínať si na mladosť a vlastné svadby sa rozhodli členovia Jednoty dôchodcov Slovenska a v piatok 22. februára 2013 si v Integrovanom klube usporiadali výstavu svadobných fotografií. Na čierno-bielych obrázkoch si tak pripomenuli časy dávno minulé, ale zároveň stále živé, obrazy starej Grinavy a pripomenutie aj tých, ktorí už nie sú medzi nami. (ek) Fotogaléria

 

 
Fašiangový sprievod 2013

Tradičnú rozlúčku s fašiangovým obdobím pripravili členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v spolupráci s členmi Aktivity klubu Grinava a Turistického oddielu Grinava. V sobotu 9. februára 2013 sa vydali do ulíc Grinavy v pestrých maskách. Za veselého spevu prešli niekoľkými grinavskými ulicami a zastavili sa pri niektorých domoch, kde ich domáci privítali tak, ako sa na fašiangový sprievod patrí. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA. (ek) Fotogaléria (if)

 

 

 

 
Ples seniorov

Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Grinava sa v piatok 8. februára 2013 v bratislavskej Inchebe zúčastnili Ples seniorov Bratislavského kraja. Podujatie organizuje Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v spolupráci s Inchebou, a.s a za podpory Krajskej organizácie Turizmus regiónu Bratislava. (ek)

 

 
Karneval v Jednote dôchodcov

Veselo preveselo bolo v piatok 25. januára 2013 v Integrovanom klube v Grinave, kde si členovia Jednoty dôchodcov usporiadali karneval. Nápadité a veselé masky, vtipné sprievodné slovo pani Oľgy Štrbovej a naozaj dobrá nálada našim seniorom veľmi pristali. (ek) Fotogaléria

 

 
Stretnutie členov Jednoty dôchodcov Slovenska

Prvé stretnutie členov Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave v novom roku sa uskutočnilo v piatok 11. januára 2013 a začalo sa spoločnými prianiami najmä veľa zdravia a pohody.  Pani predsedníčka Anna Mlyneková potom prítomných členov informovala o plánoch a zámeroch na nový rok 2013, o pripravovaných podujatiach a akciách. Nechýbala výborná kapustnica, ktorú si dôchodcovia pripravili. Z najbližších pripravovaných podujatí spomenieme Karneval členov JDS, ktorý si naplánovali na piatok 25. januára 2013 a účasť na Plese seniorov, ktorý sa uskutoční 8. februára 2013 v bratislavskej Inchebe. Nebude chýbať ani tradičné podujatie - Fašiangový sprievod, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. februára 2013 v uliciach Grinavy. (ek)

 
Beseda s očným lekárom

Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravili na piatok 16. novembra 2012 pre svojich členov stretnutie s očným lekárom MUDr. Petrom Böhmom z očnej ambulancie v Pezinku, ktorého privítal predseda ÚNSS ZO č. 52 pán Milan Košík. MUDr. Böhm s prítomnými seniormi diskutoval o najčastejších problémoch a chorobách spojených so zrakom. (ek)

 
Beseda s lekárkou v JDS

V piatok 20. apríla 2012 si členovia Jednoty dôchodcov Slovenska pozvali medzi seba pani MUDr. Elenu Ilečkovú, s ktorou diskutovali o ochoreniach, spojených so seniorským vekom. Pripomenuli si aj sviatky oslávencov - narodeniny pani Anny Kostelančíkovej a Evy Bonkovej a meniny pani Ireny Šebeňovej. Pohostenie si tentokrát pripravili vo forme rôznych nátierok, ktoré vyrobili na základe receptov od jednotlivých členov. (ek) FOTOGALÉRIA

 

 
Jarná úprava relax zóny

Piatok 23. marca 2012 venovali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave úprave relax zóny - priestoru s ohniskom a lavičkami za budovou Integrovaného klubu. Upravili zeleň a tiež priestranstvo v okolí budovy klubu. Relax zónu vybudovali členovia Jednoty dôchodcov z prostriedkov zamestnaneckého grantu SPP, a.s. v roku 2006. Usporiadavajú v nej rôzne stretnutia, opekania a je určená aj pre verejnosť. (ek)

 

 
Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

Výročná schôdza členov Jednoty dôchodcov Slovenska sa konala v piatok 16. marca 2012 v Integrovanom klube v Grinave. Predsedníčka klubu pani Mária Anna Mlyneková vo svojom prejave pripomenula a zhodnotila činnosť tohto združenia seniorov v roku 2011. Hosťami výročnej schôdze boli poslanci našej mestskej časti PhDr. Milan Grell a Drahomír Šmahovský, ktorí sa prítomným prihovorili, ocenili ich aktivity a udržiavanie miestnych tradícií a zvyklostí. Vtipnou básňou autorky pani Oľgy Štrbovej na aktuálne témy z Grinavy pobavila prítomných pani Božena Krajčíriková. Do histórie činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave bolo možné nahliadnuť aj prostredníctvom kroniky. Výročná správa JDS 2011 (ek) Fotogaléria k článku

 

 

 
Fašiangový sprievod

Veselé masky, hudba, spev, tanec, smiech a dobrá nálada sú slová, ktorými by sa stručne dal opísať fašiangový sprievod v uliciach Grinavy, ktorý zorganizovali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v sobotu 18. februára 2012. Pod vedením pani Anky Mlynekovej a za zvukov harmoniky pána Jožka Krajčoviča sa sprievod postupne zastavil v niekoľkých domoch a podnikoch v Grinave. Domáci pohostili veselú návštevu sladkými a slanými dobrotami a dospelých aj vínkom či pohárikom pálenky. Niektorých okoloidúcich vodičov neminulo ani symbolické mýto. Pozvanie do sprievodu tento rok prijali aj deti s rodičmi z Aktivity klubu v duchu európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Vo veselých autíčkach, ktoré deti vyrábali s Veronikou Jurkovičovou a Vladimírou Rybaničovou, sa tak deti zoznámili s touto ľudovou tradíciou. Sprievodu predchádzal fašiangový zábavný  program v Integrovanom klube a po skončení sprievodu bolo pre účastníkov pripravené pohostenie. Masky pre deti vznikali s finančným prispením Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA. (ek) Fotogaléria k článku

 

 
Karneval v Jednote dôchodcov

Veselý a zábavný karneval si zorganizovali v Integrovanom klube členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. Nechýbali scénky, hudba, tanec, spev, pohostenie a samozrejme veľa smiechu a veselosti. Fašiangy sa krátia, treba sa zabaviť. Popolcová streda pripadne v tomto roku na 22. februára. Členovia Jednoty dôchodcov už tradične pripravujú rozlúčku fašiangovým obdobím, pochovávanie basy, na sobotu 18. februára 2012, viac informácií v kalendári podujatí. (ek) foto: Mária Husovič

 

 
Stretnutie s RNDr. Petrom Jurčovičom

V piatok 18. novembra 2011 navštívil Jednotu dôchodcov Slovenska známy meteorológ RNDr. Peter Jurčovič. Narodil v roku 1953 v Bratislave, je  absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Katedry astronómie, geofyziky a meteorológie. Pracoval 17 rokov v predpovednej meteorologickej službe Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, kde predpovede počasia nielen produkoval, ale aj moderoval v rozhlase a v televízii. V roku 1995 založil prvú súkromnú meteorologickú firmu na Slovensku INFOMET. Poskytuje predpovede počasia dopravným, poľnohospodárskym, energetickým a cestovným spoločnostiam. Propaguje meteorológiu na verejnosti, venuje sa pedagogickej činnosti.

celý článok...
 
Posedenie Jednoty dôchodcov Slovenska

Posedenie členov Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave sa konalo v piatok 21. októbra 2011 v Integrovanom klube. Na úvod sa k prítomným prihovorila pani predsedníčka Anna Mlyneková. Na stretnutie boli pozvaní grinavskí poslanci Drahomír Šmahovský a PhDr. Milan Grell, podpredseda VVDP Karpaty JUDr. Štefan Noskovič a Eva Kulichová z Aktivity Grinava. Milými a vtipnými príhovormi pobavil prítomných Ing. Miroslav Kosa, pani Eva Bonková predniesla báseň. Z rúk pani Mlynekovej si prevzali ocenenia krajskej a okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska členovia Viera Košíková, Jaroslav Kostelančík a keďže ocenená bola aj pani predsedníčka Anna Mlyneková, jej odovzdal ocenenie pán Walter Bunčák. Životné jubileum si pripomenuli pani Mária Ondrovičová a pán Eduard Tomašovič. Prítomní hostia vo svojich príhovoroch pozdravili členov JDS a informovali o aktuálnom dianí v Grinave. Po chutnej večeri sa dôchodcovia veselo bavili. Vydarená oslava mesiaca úcty k starším. (ek) Fotogaléria

 

 
Grinavania na zájazde v Taliansku

Talianske mestečko Martinsicuro sa nachádza na hranici dvoch regiónov:  Marche a Abruzzo, tvorenej riekou Tronto. A práve v oblasti Abruzzo začiatkom septembra 2011 trávili zdravotno-rekondičný poznávací pobyt členovia Jednoty dôchodcov Slovenska z Grinavy spolu s členmi základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ZO č. 52), na ktorej podnet sa celý pobyt aj uskutočnil. V malom hoteli rodinného typu s výbornou kuchyňou a priateľským prístupom celého personálu tu strávili desať slnečných dní. Účastníci pobytu neoddychovali iba pri mori, ale pobyt spojili aj s poznávaním historických pamiatok Ríma, známeho pútnického mesta Loreto a tiež mesta Ofida, ktoré je vychýrené výrobou čipiek. Záver tohto poznávacieho výletu  bol spojený s ochutnávkou talianskych vín  s veľkým výberom chutných syrov. Celý pobyt si naši seniori spestrili humorným programom, zábavným cvičením a plávaním v mori. Večery trávili romantickými posedeniami pri speve s harmonikou a krásnymi slovenskými pesničkami, ktorými si získali aj priazeň celého hotelového personálu. A práve tieto piesne vytvorili  medzi obidvoma stranami krásne priateľstvo, čo spôsobilo aj to, že lúčenie bolo ťažké. Odchádzali však s príjemným pocitom, pretože vedeli, že na budúci rok sa do tohto malebného talianskeho mestečka opäť vrátia.(nl) 4.10.2011 Fotogaléria k článku

 

 

 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave

 

Z podnetu Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku, vznikla dňa 18.3.2004 Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Grinave. Na zakladajúcej schôdzi sa zišlo 22 členov. O založení ZO JDS bol upovedomený Mestský úrad v Pezinku, za účelom nadviazania spolupráce. Vo funkcii predsedu pracoval prvý rok Ján Veselý. Od roku 2005 je vedúcou osobou ZO JDS Mária Anna Mlyneková. Jednota dôchodcov v Grinave je mimoriadne aktívna, organizujú rôzne kultúrno-spoločenské a zábavné stretnutia, výlety a akcie. Už niekoľko rokov organizujú napríklad fašiangový sprievod v Grinave a symbolické ukončenie pôstu "pochovávanie basy", úspešná bola tiež výstava "Z babičkinho šuflíka", na ktorú prieniesli už historické predmety zo svojich domácností.  Členovia Jednoty dôchodcov sa venujú rôznym folklórnym tradíciám ako napríklad zabávanie hostí na svadbe s názvom "Cigánky", usporadúvajú karnevaly, tématické súťaže, opekačky. Na svoje stretnutie do klubu si pozvali aj folkórnu skupinu z Pezinka Obstrléze. Zúčastnili sa na športových hrách v Pezinku, volili si Miss. Pri budove Integrovaného klubu v Grinave vybudovali a sprevádzkovali Oddychovú zónu a priestor na opekanie a grilovanie, ktorý slávnostne otvorili za účasti primárora Pezinka pána Olivera Solgu.

 

Členovia Jednoty dôchodcov v Grinave sa stretávajú pravidelne každý párny piatok v Integrovanom klube od 16,00 do 19,00 hod.

 

Mária Anna Mlyneková, predsedníčka

 

Fotogaléria Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave