ÚNSS
Výročná členská schôdza ÚNSS

Predseda výboru Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska číslo 52 pozýva členov z Pezinka, Malaciek a Senca na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. apríla 2014 o 10,30 hod. v priestoroch Mestského úradu v Malackách. Doprava je zabezpečená nasledovne: odchod autobusu z Pezinka - námestia o 9,00 hod., odchod z Grinavy o 9,15 hod. a odchod zo Svätého Jura o 9,20 hod.. (ek)   P O Z V Á N K A

 
Seniori v SND

Pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich pozvali vo štvrtok 7. novembra 2013 členovia Únie nevidiacich a slabozrakých svojich priaznivcov a partnerov na divadelné predstavenie Veľa kriku pre nič do činohry Slovenského národného divadla. Predstavenie navštívili spolu s členmi Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave. V komédii Williama Shakespeara, ktorú režíroval Juraj Nvota sa okrem iných predstavili Milan Ondrík, Petra Vajdová, Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda. (ek) foto: ek; Martin Geišberg, SND

 
Hodnotiaca členská schôdza ÚNSS 2013

V sobotu 23. marca 2013 sa v Malackách uskutočnila Hodnotiaca členská schôdza Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, č. 52, ktorej predsedom je pán Milan Košík.  Prítomným sa prihovoril v tomto prejave:

 

Stretávame sa na Hodnotiacej členskej schôdzi len niekoľko mesiacov po VII. zjazde ÚNSS, ktorý zvolil nové vedenie organizácie, schválil zmeny stanov a stratégiu rozvoja ÚNSS na roky 2012 – 2016. Predchádzajúci rok priniesol niekoľko noviniek do našej činnosti, ktoré sme už začali realizovať, alebo v krátkom čase začneme realizovať. Jednou z noviniek je nový spôsob vedenia hospodárskej agendy základných organizácií. Jej zavedenie malo dva hlavné ciele - zabezpečiť povinnú jednotnú evidenciu všetkých finančných zdrojov ÚNSS a zjednodušiť vedenie hospodárskej agendy. Uskutočnilo sa školenie pokladníkov, kontrolórov a zúčtovanie za prvý polrok 2012. Celoročné zúčtovanie vrátane kontroly sa malo uskutočniť do 15. januára 2013. Druhou novinkou, ktorej zavedenie už dlho odkladáme, je elektronická členská evidencia. Jej zavedenie nám pomôže získať kedykoľvek spoľahlivý prehľad o členskej štruktúre našej organizácie a o potrebách a záujmoch členov. Ďalšia zmena sa týka ustanovenia určujúceho, kedy je schôdza základnej organizácie uznášaniaschopná. Naďalej je potrebná prítomnosť najmenej jednej štvrtiny členov. Zjazdom schválená stratégia rozvoja ÚNSS na roky 2012 – 2016 obsahuje úlohy:

celý článok...
 
Výročná členská schôdza ÚNSS

Integrovaný klub bol v sobotu 24. marca 2012 miestom konania Výročnej členskej schôdze členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná organizácia číslo 52. Predseda ZO Milan Košík sa vo svojom hodnotiacom prejave vrátil k uplynulému roku, k činnosti ZO ÚNSS a tiež predostrel plány na rok 2012. Ďalším bodom programu bola voľba členov výboru a kontrolnej komisie. Výbor ZO č. 52 bude v roku 2012 pracovať v tomto zložení: Milan Košík - predseda, Božena Krajčíriková - podpredseda, Milan Kronauer - podpredseda, Mária Idešicová - účtovníčka, Mária - Anna Mlyneková, Eva Bútorová, Peter Veruzáb, Elena Rybecká, Štefánia Držková, Milan Kenda, Michal Kelemen. Kontrolná komisia: Jana Pribulová, Helena Nováková, Pavol Nevoral. Stretnutie potom pokračovalo neformálnou zábavou, v ktorej vystúpili členovia hudobno-speváckej skupiny JAJOBA a Miroslav Kosa s básňami. Prítomní hostia - predseda Krajskej rady ÚNSS v Bratislave Ing. Ján Cesnek a zástupca primátora mesta Pezinok Ing. Ján Čech ocenili činnosť ÚNSS, ako aj priebeh Výročnej členskej schôdze. (ek) Fotogaléria k článku

 

Príhovor a výročná správa predsedu ZO č. 52 Milana Košíka

 

 

 

 

 

 
Zasadnutie Základnej organizácie ÚNSS

V sobotu 19. novembra 2011 sa v Integrovanom klube v Grinave konalo zasadnutie Základnej organizácie číslo 52 Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Predseda tejto základnej organizácie pán Milan Košík zhodnotil činnosť organizácie takto:

 

Schádzame sa v období, kedy naši členovia ZO sa aktívne zapájajú a zapájali do rôznych akcií organizovaných či už ZO resp. Krajským strediskom alebo Krajskou radou. Naša ZO ako súčasť občianskeho združenia ÚNSS a tým aj naša činnosť je zameraná na pomoc a informovanie občanov, ktorí majú alebo prichádzajú so zrakovým problémom.

celý článok...
 
Základná organizácia ÚNSS číslo 52

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má viac ako 5500 členov združených v 69 základných organizáciách na celom území Slovenska.  Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje všetkým zrakovo postihnutých ľuďom, ktorí o ne majú záujem. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

celý článok...