Dychová hudba Grinavanka
Grinavanka FEST 2020

Pripravovaný V. ročník festivalu dychových hudieb Grinavanka FEST 2020 sa uskutoční v zmenenom termíne 5. septembra 2020 od 15,00 do 24,00 hod. v priestoroch nádvoria reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická 79 v Pezinku. Svojim programom sa Vám predstavia dychové hudby Šarfianka z Blatného, Májovanka z Holíča, domáca Grinavanka a zahraničný hosť Túfaranka ze Šakvic. Sprievodným slovom Vás bude sprevádzať Miroslava Záhumenská. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Nebude chýbať ani bohaté občerstvenie z domácej kuchyne reštaurácie Grinavský Janko a ponuka kvalitných pezinských a grinavských vín. Tešíme sa na Vás - priateľov dobrej dychovky.

 


 
Grinavanka FEST 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dychová hudba GRINAVANKA Vás pozýva na „GRINAVANKA FEST 2016“ - oslavu 95.výročia založenia kapely, spojenú s uvedením nového CD GRINAVANKY – „Grinavským chodníkom“ ako aj  debutového CD speváckej skupiny BREZA – Prespíváme celý rok“ do života.

Podujatie sa uskutoční 4.júna /v sobotu/ od 15.oo hod. na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická ul. č.79 v Pezinku. Pre milovníkov dobrej dychovky sme pripravili bohatý program . Ako prvá vystúpi DH Vozokanka z Veľkých Vozokan, po nej predstaví piesne z nového vydaného CD nosiča GRINAVANKA, ktorú vystrieda známa dychovka Vištučanka.

Neskôr príde na rad domáca spevácka skupina Breza so svojimi piesňami z debutového CD. Po nej bude až do neskorého večera vyhrávať do tanca DH Liduška z Dolních Bojanovíc.

Pre všetkých návštevníkov je pripravené občerstvenie od Grinavského Janka, zaujímavé ceny v tombole a pre deti sú zabezpečené rôzne atrakcie.

Je to až neuveriteľné, ale dychová hudba GRINAVANKA nepretržite funguje už 95 rokov. Ak ešte nemáte spravený program na sobotu 4.júna 2016, pozývame Vás osláviť toto výročie spolu s nami.

Dychová hudba GRINAVANKA, spevácka skupina BREZA a reštaurácia GRINAVSKÝ JANKO.

 

 
Dychová hudba GRINAVANKA oslavuje 95. výročie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je to až neuveriteľné, ale dychová hudba Grinavanka nepretržite funguje už 95 rokov. Jej vznik sa oficiálne datuje od roku 1921, odkedy aktívne pôsobí v meste Pezinok. Neoficiálne začala svoju činnosť už pred prvou svetovou vojnou, približne v roku 1912 – 1913. Avšak z dôvodu vypuknutia vojny, do ktorej mnohí z muzikantov narukovali bola činnosť kapely pozastavená.

 

Dychovku založilo v septembri 1921 dvanásť nadšencov, ktorých prvým kapelníkom sa stal pán Ježík.

 

V roku 1928 sa kapelníkom stal Štefan Bielik, ktorý kapelu viedol až do roku 1946 kedy ho vystriedal pán Celestín Oškera. Ten viedol dychovku už pod novým menom „ Dychová hudba Myslenice “. Názov sa zmenil z dôvodu premenovania obce Grinava na Myslenice. V tomto období sa v dychovke až do roku 1950 zacvičovalo 30 mladých hudobníkov. Kapelník Celestín Oškera v roku 1961 po 15 ročnom  pôsobení dychovku opustil. Na post kapelníka sa po 15 rokoch vrátil Štefan Bielik, ktorý tak až do roku 1971 bol kapelníkom celkovo rekordných 28 rokov.  Po ňom prichádza Eduard Mlynek v roku 1972, kedy prišlo sedem nových hudobníkov, bol doplnený skvalitnený repertoár a prišli aj prvé úspechy, s ktorými súvisí príchod prvého speváka Štefana Viléma a nové kroje. Na tieto prispelo JRD Myslenice, s čím súvisí aj nové meno kapely „DH JRD KARPATY“. Väčšiu finančnú a materiálnu pomoc od JRD dostala dychovka  až po roku 1974. Zaslúžil sa o to vtedajší predseda pán Augustín Krasňanský. Najväčší zlom v histórii dychovky nastal v roku 1976, keď prišiel Karel Suchý z posádkovej hudby z Bratislavy. Ako kapelník sa najviac zaslúžil o jej veľmi dobré meno doma i v zahraničí. Pod menom Grinavanka začala kapela vystupovať znova až od roku 1978. Toho roku kapela po nábore získala 23 mladých hudobníkov,  a tak si muzikanti vychovávali nastupujúcu generáciu. V tomto období vedľa seba existovali dokonca dve kapely - malá a veľká - v zmysle starší a mladší muzikanti. „ Malá Grinavanka “ pôsobila až do roku 1983. V tom čase prišli aj noví speváci Barbora Krasňanská a Ľubomír Halenkovič. Niektorí členovia postupne doplnili „ Veľkú Grinavanku “. Toto veľmi úspešné 16 ročné obdobie trvalo aj po roku 1994 t. j. po odchode pána Karola Suchého. V roku 1993 nastúpil na kapelnícke miesto dlhoročný zástupca kapelníka Miloslav Šmahovský, ktorý v Grinavanke pôsobí najdlhšie - od roku 1950 - 66 rokov. V tej dobe s Grinavankou spievali Miroslava Hančíková /Keráková/ a Alena Gažiová. Dychovku viedol do roku 1999, kedy sa stal kapelníkom na obdobie jedného roka pán Karol Urbanič starší, ktorý v kapele pôsobíl od roku 1986 a podieľal sa aj na úpravách niektorých skladieb v jej repertoári. Od roku 2000 do roku 2005 viedol Grinavanku Drahomír Šmahovský, ktorý sa stal jej členom v roku 1971. Od roku 2004 sa dychovka rozrástla o nové speváčky - Nikoletu Šmahovskú, Martinu Tahotnú, Martinu Frankovú /Gašparovičovú/ a speváka Ľubomíra Tahotného. Pri príležitosti 80 rokov svojej činnosti bola DH Grinavanka v roku 2001 ocenená primátorom mesta „Medailou za zásluhy a rozvoj mesta Pezinok“. V rokoch 2005 až 2012 viedol dychovú hudbu Grinavanka skúsený muzikant Ing.Vladimír Féder. V roku 2011, pri príležitosti 90. výročia nahrala svoj prvý CD nosič s názvom „ Na klebety nedaj“. V tom istom roku bola ocenená "Pamätnou plaketou primátora mesta Pezinok".

 

Od roku 2012 je umelecký vedúcim a kapelníkom Ing.Peter Feder, ktorý s Grinavankou nacvičil nový náročnejší repertoár, čím kapela získala väčšiu popularitu nielen doma na Slovensku, ale i na vystúpeniach v Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku a v Česku. Z jej úspešných vystúpení možno spomenúť viacnásobné účinkovanie na Celoslovenskej súťaží a prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde v roku 2013 získala umiestnenie v striebornom pásme a speváčky Grinavanky získali cenu za pozoruhodný spevácky výkon. Pravideľne účinkuje na Medzinárodnom súťažnom festivale malých dychových hudieb „Dychovky v preši“, kde v roku 2013  získala zlaté pásmo,  celkovo sa umiestnila na 2. Mieste a získala ocenenie za ženský spevácky výkon  a cenu predsedu medzinárodnej poroty. Od roku 2014 ju môžeme sledovať aj na televíznych obrazovkách hudobnej stanice SENZI TV. V tomto, pre Grinavanku jubilejnom roku, kedy kapela slávi 95.výročie, nahrala a vydala svoj druhý CD nosič s názvom „Grinavským chodníkom“.

 

Predsedom spolku dychovej hudby je Ľubomír Tahotný, kapelníkom a umeleckým vedúcim je Ing. Peter Feder. V súčastnosti s  Grinavankou spievajú Martina Tahotná, Anna Setnická, Ľubomír Tahotný, Ladislav Martinkovič.

 

Ing. Peter Feder

 
Naša kultúrna stálica

Dňa 21. júna 2014 sa konal v obci Zemianská Olča /pri Komárne/ VI. Medzinárodný festival dychových hudieb a mažoretiek, na ktorom úspešne vystúpila aj dychová hudba GRINAVANKA, ktorá priniesla pomyselnú kyticu slovenských piesní do tohto skôr maďarsky hovoriaceho regiónu Slovenska. Na festivale sa okrem Grinavanky a domácej dychovky Oucha, zúčastnili 3 dychové súbory z Maďarska, dychovky zo Šamorína, z Komárna, Holíča a 4 skupiny mažoretiek. Dychová hudba Grinavanka pod vedením Petra Federa opäť úspešne reprezentovala kultúru nášho regiónu a mesta Pezinok na medzinárodnom festivale.  Peter Feder

 

Okrem tohto vystúpenia nás Grinavanka reprezentovala aj 28. júna 2014 na podujatí "Závodské hody bezchleba" a 4. júla 2014 vystúpili na tradičnom podujatí Guláš párty, ktorú organizuje Klub dôchodcov v Grinave, pod vedením pani Joklovej. Krásne videoklipy, v ktorých môžete vidieť aj Grinavu, nahrala Grinavanka pre TV SENZI. Najbližšie si budete môcť Grinavanku pozrieť a vypočuť v nedeľu 3. augusta 2014 na vystúpení v rámci Kultúrneho leta v Pezinku, v Zámockom parku o 17,00 hod. a Grinavanka samozrejme nebude chýbať ani na XIV. Medzinárodnom súťažnom festivale malých dychových hudieb DYCHOVKY V PREŠI, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. - 17. augusta 2014. (ek)

 

 
DH Grinavanka vo Francúzsku

O účasti našej dychovej hudby Grinavanka na medzinárodnom podujatí v "GRAND CARNEVAL" nás informuje pán Peter Feder:

 

Po minuloročnom síce upršanom, ale úspešnom zájazde vo Francúzskych mestách Alyzay a Estaires sa dychová hudba GRINAVANKA spolu s mažoretkami ISIS z Bratislavy opäť po roku vrátila z účinkovania z Francúzska, zo slnkom zaliateho mesta Besancon, kde sa v dňoch 15. - 16. marca 2014 konal medzinárodný "GRAND CARNEVAL".  Viacročná dobrá spolupráca dychovky s mažoretkami ISIS dala možnosť muzikantom z Grinavanky znovu ich sprevádzať na víkendovom festivale plnom hudby, tanca a pestrofarebných kostýmov. Počas soboty sa konal sprievod ulicami starobylého centra mesta, ktorý bol zakončený spoločenským večerom spolu s  ostatnými účastníkmi festivalu v krásnom prostredí budovy divadla. V nedeľu v dopoludňajších hodinách pokračoval náš program zvolávacím pochodom časťami mesta. Hlavný program sa konal v popoludňajších hodinách, keď preplnenými ulicami čakajúcich návštevníkov prechádzal karnevalový sprievod zložený z 33 účinkujúcich súborov z Talianska, Nemecka, z domáceho Francúzska, a nás zo Slovenska - mažoretky ISIS Bratislava a DH Grinavanka. Za krásneho slnečného počasia prechádzal 3 hodiny ulicami BESANCONu bohatý pestrofarebný sprievod plný hudobníkov, tanečníkov, alegorických vozov obsypaný konfetami od okolostojacich návštevníkov karnevalu.  Veľmi milé pre nás bolo, keď pri hraní skladby Škoda lásky sa k nám pripojili muzikanti z iných zahraničných súborov, ktorí si ju vedeli s nami zahrať a zaspievať. Plní nových zážitkov sme sa v noci vracali domov. Cestou sme sa zastavili na niekoľko hodín v Rakúskom meste LINZ, pozrieť si niektoré kultúrne pamiatky. Úprimná naša vďaka patrí organizátorom za pozvanie a starostlivosť o nás, a mažoretkám ISIS Bratislava za príjemný, spoločne strávený čas na tomto zájazde. Tešíme sa na ďalšie spoločné vystúpenia doma, ako i reprezentáciu našej kultúry v zahraničí. Peter Feder, DH Grinavanka

 


 
Sviatočný koncert Grinavanky
Dychová hudba GRINAVANKA pripravila aj počas ostatných vianočných sviatkov pre svojich priaznivcov na sviatok Svätej rodiny dňa 29.12.2013 Vianočný koncert v kostole sv. Žigmunda v Grinave. DH Grinavanka sa predstavila s  programom zloženým z vianočných piesní a kolied, ako aj sólových orchestrálnych melódií v podaní vlastných sólistov Vladimíra Lichera - trumpeta, Drahomíra Šmahovského - klarinet, ako aj hostí Martiny Repčákovej - flauta, s organovým doprovodom Mareka Spustu a recitáciou básne v podaní Kristíny Červenkovej. Naše poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste neváhali odtrhnúť sa od domáceho sviatočného pohodlia a prišli ste na náš koncert. Vďaka patrí rímsko-katolickému farskému úradu v Grinave za poskytnutie priestorov v kostole. Tešíme sa na stretnutia s vami pri ďalších podujatiach s dychovou hudbou Grinavanka v roku 2014. Peter Feder a vaša GRINAVANKA

Vianočný koncert DH Grinavanka 2013
 
Z činnosti dychovej hudby Grinavanka

Kultúrna stálica Grinavy - dychová hudba Grinavanka má za sebou pestré a úspešné obdobie. V máji 2013 sa zúčastnili  medzinárodného festivalu vo francúzskych mestách Alizey a Estaires, kde vystúpili spolu s ďalšími 21 dychovými hudbami z celej Európy. V dňoch 21. až 23. júna 2013 sa zúčastnili XXII. ročníka Celoštátnej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb, kde speváčky dychovky Martina Tahotná a Anna Setnická získali cenu za pozoruhodný spevácky výkon v piesni "Srdénku mja mamičko". Vo štvrtok 27. júna 2013 vystúpili na akcii "Guláš-párty", ktorú organizuje Klub dôchodcov v Grinave. V dňoch 9. až 11. augusta 2013 vystupovali na XIII. ročníku Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb "Dychovky v Preši", kde sa podľa hodnotenia poroty zaradili do Zlatého pásma, opäť boli úspešné speváčky, ktoré získali cenu ženský spevácky výkon a DH Grinavanka získala aj cenu predsedu medzinárodnej poroty. Najbližšie bude Grinavanka vystupovať na čele sprievodu na Pezinskom vinobraní v nedeľu 22. septembra 2013. (ek) (foto: dhg)

 

 
14. Grinavský majáles

Dychová hudba GRINAVANKA pripravila v sobotu 4. mája 2013 v priestoroch Základnej školy Orešie už 14. ročník grinavského majálesu. Prítomní sa okrem tradičnej grinavskej stálice zabavili pri hudbe skupiny Eleven Band a hudbe DJ Mira. (ek)

 

 
Vianočný koncert Grinavanky

V nedeľu 30. decembra 2012 odohrala dychová hudba Grinavanka v rímskokatolíckom kostole v Grinave svoj vianočno-novoročný koncert. Zazneli vianočné skladby a koledy v úpravách pre dychovú hudbu od rôznych autorov. Hosťami podujatia boli Martina Rapčanová a Marek Spusta, ktorí zahrali skladbu Ave Maria od J. S. Bacha. Stálica grinavského kultúrneho diania - dychová hudba Grinavanka - pripravila pre návštevníkov v zaplnenom kostole pekný hudobno-kultúrny zážitok. (ek)

 
Dychová hudba GRINAVANKA - Majáles 2012

V sobotu 26. mája 2012 usporiadala dychová hudba GRINAVANKA v priestoroch Základnej školy Orešie Majáles. (ek) foto: Matej Kulich

 

 
O Grinavanke na rádiu Regina

V sobotu 8. októbra 2011 v relácii Rádia Regina s názvom Kapela, hraj! privíta  moderátorka Mgr. Mirka Sandtnerová členov dychovej hudby Grinavanka. Zaznejú sklady v podaní našej kultúrno-spoločenskej stálice a rozhovory s členmi kapely. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod. a po odvysielaní bude prístupná aj v archíve relácií na internetovej stránke Rádia Regina. (ek)

 
Dychová hudba Grinavanka

Dychová hudba Grinavanka začala svoju činnosť neoficiálne už pred prvou svetovou vojnou, približne v roku 1912 – 1913. Avšak z dôvodu vypuknutia vojny, do ktorej mnohí z muzikantov narukovali bola činnosť kapely pozastavená. Z tohoto obdobia sa však bohužiaľ nezachovali žiadne údaje. Preto sa môžeme o tomto období dozvedieť len okrajovo.

V pôvodne samostatnej obci Grinava, ktorá bola v roku 1975 pripojená k Pezinku pod názvom Myslenice, sa počas roka slávilo niekoľko cirkevných, ale aj svetských sviatkov. Chýbal im však hudobný sprievod. Vtedy sa prejavilo v obyvateľoch kultúrne cítenie, pretože v roku 1921 sa zišlo 12 záujemcov o hranie v kapele. Spoločne pod vedením nevidiaceho, ale hudobne zdatného Františka Ježíka založili Grinavskú dychovku. Pán Ježík sa stal prvým kapelníkom a pani Mária Klamová prvým sponzorom, pretože finančne prispela na hudobné nástroje. Vo svojom prvom repertoári mali 11 skladieb, väčšinou polky, valčíky a pochody z tvorby českých a slovenských skladateľov. Spočiatku dychovka účinkovala na cirkevných slávnostiach, procesiách a pohreboch, neskôr sa pridali aj obecné a iné spoločenské oslavy a výročia.

V roku 1928 sa kapelníkom stal Štefan Bielik, ktorý kapelu viedol až do roku 1946 kedy ho vystriedal pán Celestín Oškera. Ten viedol dychovku už pod novým menom „ Dychová hudba Myslenice “. Názov sa zmenil z dôvodu premenovania obce Grinava na Myslenice. V tomto období sa v dychovke až do roku 1950 zacvičovalo 30 mladých hudobníkov. Kapelník Celestín Oškera v roku 1961 po 15 ročnom  pôsobení dychovku opustil. Do kapely sa po 15 rokoch vracia Štefan Bielik, ktorý tak až do roku 1971 bol kapelníkom rekordných 18 rokov.  Po ňom prichádza Eduard Mlynek v roku 1972, kedy prišlo sedem nových hudobníkov, bol doplnený, skvalitnený repertoár a prišli aj prvé úspechy, s ktorými súvisí príchod prvého speváka a nové kroje. Na tieto prispelo JRD Myslenice, s čím súvisí aj nové meno kapely DH JRD KARPATY. Väčšiu finančnú a materiálnu pomoc od JRD dostala dychovka  až po roku 1974. Zaslúžil sa o to vtedajší predseda pán Augustín Krasňanský.

Najväčší zlom v histórii dychovky nastal v roku 1976, keď prišiel Karel Suchý z posádkovej hudby z Bratislavy. Ako kapelník sa najviac zaslúžil o jej veľmi dobré meno doma i v zahraničí. Pod menom Grinavanka začala kapela vystupovať znova až od roku 1978. V tomto roku získala kapela po nábore 23 mladých hudobníkov,  a tak si muzikanti vychovávali nastupujúcu generáciu. V tomto období vedľa seba existovali dokonca dve kapely, malá a veľká, v zmysle starší a mladší muzikanti. „ Malá Grinavanka “ pôsobila až do roku 1983. Niektorí členovia postupne doplnili „ Veľkú Grinavanku “. Toto veľmi úspešné 16 ročné obdobie trvalo aj po roku 1994 t. j. po odchode pána Karola Suchého.

V roku 1993 nastúpil na kapelnícke miesto dlhoročný zástupca kapelníka Miloslav Šmahovský. Vďaka nemu nadviazala dychovka dobrú spoluprácu s Mestským úradom Pezinok, a od roku 1991 má nové kroje. Na obdobie jedného roka sa kapelníkom stal pán Karol Urbanič starší, ktorý v kapele pôsobí od roku 1986 a podieľal sa aj na úprave niektorých skladieb v jej repertoári.Od roku 2000 do roku 2005 viedol Grinavanku Drahomír Šmahovský, ktorý sa jej členom stal v roku 1971. Najmä jeho zásluhou v poslednom období obohatili počet aktívnych členov Grinavanky nové mladé speváčky Nikoleta Šmahovská, Martina Tahotná a spevák Ľubomír Tahotný, ktorým sa venovala hlasová pedagogička a aktívna dychovková speváčka Miroslava Sandtnerová. V súčasnosti vedie kapelu Vladimír Féder.

Domovská stránka Dychovej hudby Grinavanka

Fotogaléria