Samospráva


Drahomír Šmahovský, poslanec

Drahomír Šmahovský, poslanec, nezávislý, nar. 1959

 

V Grinave žije a pôsobí od narodenia. Pracuje 27 rokov v doprave. Od roku 2006 je poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku za Grinavu. Člen Dychovej hudby Grinavanka od roku 1971, v rokoch 2000 - 2005 bol jej kapelníkom. Od roku 2005 do súčasnosti  je organizačný vedúci Grinavanky. Člen občianskej iniciatívy v Grinave, ktorá už 10 rokov organizuje kultúrno-spoločenské podujatia v Grinave. Je jedným zo zakladajúcich členov Spolku priateľov dobrého vína "Grinavský hrozen". Organizátor a spolutvorca výstavy historických fotografií v ZŠ Orešie. Podpredseda Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Je ženatý, má dve deti.

 
PhDr. Milan Grell, poslanec

PhDr. Milan Grell, poslanec, nezávislý, nar. 1965

 

Živnostník a podnikateľ. V obchodnej činnosti podniká 15 rokov. Je členom komisie Mestského zastupiteľstva v Pezinku pre ekonomiku, členom dozornej rady mestského podniku - Podnik bytových služieb, s.r.o., členom klubu podnikateľov mesta Pezinok, člen občianskej iniciatívy v Grinave, ktorá už 10 rokov organizuje spoločenské podujatia v Grinave. Každoročne sa podieľa na príprave spoločenských akcií na území Pezinka a Grinavy. K jeho záujmom patrí cestovanie a fotografovanie. Organizuje výstavy svojich fotografií. V Grinave spolu s manželkou a dvoma deťmi žije 18 rokov, považuje sa za Grinavana.

 
Vedenie mesta Pezinok - primátor

Primátor mesta Pezinok

 

Mgr. Oliver Solga bol na volebné obdobie r. 2010 - 2014 zvolený do funkcie primátora mesta Pezinok ako nezávislý kandidát. Nebol a nie je členom žiadnej politickej strany. Narodil sa v 3. 8. 1954, je ženatý, má syna Adama, pôvodným povolaním historik umenia. Má dlhoročnú pedagogickú prax, pracoval i ako šéfredaktor časopisu Pezinčan, viac ako 30 rokov sa venuje výtvarnému umeniu, najmä tvorbe kresleného humoru, poštových známok a ilustrácií. Predchádzajúce tri volebné obdobia bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku, v r. 1998 - 2002 vykonával funkciu zástupcu primátora Mesta Pezinok. Do funkcie primátora bol zvolený prvýkrát v roku 2002, opakovane v rokoch 2006 a 2010. Viac informácií

 
Vedenie mesta Pezinok - zástupcovia primátora

Zástupca primátora


Ing. Ján Čech sa narodil v roku 1951 v Pezinku. Je absolventom Fakulty riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole Ekonomickej v Bratislave. Pracoval v Západoslovenských tehelniach v Pezinku, v Zdroji Senec od roku 1992 ako riaditeľ, neskôr ako predseda predstavenstva akciových spoločností Senecký Zdroj a Vespozdroj Senec. V rokoch 2003-2006 bol predseda predstavenstva akciových spoločností Buding Bratislava a Poing Bratislava. V predchádzajúcom volebnom období bol  poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Je ženatý, má tri deti. Viac informácií

 

 

 

 

Zástupca primátora

Ing. Miloš Andel bol vo volebnom období rokov 2010-2014 zvolený za poslanca  Mestského zastupiteľstva Mesta Pezinok. Po zložení sľubu poslanca bol menovaný do funkcie zástupcu primátora. Kandidoval  vo volebnej koalícii  ako člen SDKÚ-DS  a je zástupcom tejto strany  v Pezinku. Narodil sa 19. 4. 1961 v Smoleniciach, je ženatý a má dve deti  Janku a Martinku. Vyštudoval  Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a po ukončení štúdia vždy pracoval na rôznych ekonomických pozíciách. Naposledy to bolo od roku 2000 na Stavebnom bytovom družstve občanov so sídlom v Pezinku ako ekonomický námestník. V predchádzajúcom volebnom období  2006 -2010 pracoval v komisii pre ekonomiku a financie. Viac informácií


 
Grinavania v komisiách Mestského zastupiteľstva

V zmysle príslušných ustanovení Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušit aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Právne postavenie komisií MsZ je upravené v ustanovení § 15 uvedeného zákona o obecnom zriadení. Členovia komisií Mestského zastupiteľstva v Pezinku za Grinavu:

 

celý článok...
 
Grinavania v dozorných radách mestských organizácií

PhDr. Zita Joklová, Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. (predtým Mestské zdravotnícke stredisko, s.r.o.)

PhDr. Milan Grell, dozorná rada Podniku bytových služieb, s.r.o.

Mgr. Ľuboslav Choluj, dozorná rada TV Pezinok.

 
Poslanecký deň

Príležitosť komunikovať s poslancami o Vašich problémoch, nápadoch a návrhoch máte pravidelne každú prvú stredu v mesiaci od 18,00 hod. do 19.00 hod. v Integrovanom klube, Orešie 30, Grinava.