Galéria - Pred rokom 1950
history
 
Budova tzv. Bartonovho domu pred II. svetovou vojnou.Vpredu grinavskí funkcionári a regrúti.
 
Dobrovoľný hasičský zbor v Grinave 1932
 
Grinavský uličný výbor. Gazdovia a vinohradníci okolo roku 1930.
 
Hodossyovská kúria zo 16. storočia, okolo roku 1925.
 
Pohľad na budovu evanjelickej školy, v pozadí miesto, na ktorom v  súčasnosti stojí Základná škola.
 
Katolícky kostol okolo roku 1910
 
Veža katolíckeho kostola po zostrelení nemeckého guľometného hniezda, 1945.
 
Evanjelická škola
 
Katolícky kostol s pôvodnou vežou pred rokom 1945
 
Katolícky kostol po zásahu pri zostrelení nemeckého guľometného hniezda.
 
Grinavanky s veteránmi I. svetovej vojny pred pomníkom.
 
Pohľad na Grinavu z veže evanjelického kostola, okolo roku 1950.
 
Regrúti
 
 
Zobrazený počet 
 
 
Powered by Phoca Gallery