Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Klub dôchodcov - Guláš párty 2011

Vo štvrtok 28. júla 2011 sa v Integrovanom klube v Grinave konalo každoročné podujatie Klubu dôchodcov "Guláš párty". Podľa slov členky Klubu dôchodcov pani Filovej sa už tradične podáva kotlíkový guláš. Pri jeho príprave sme zastihli ďalšiu členku Klubu dôchodcov pani Jozefínu Tallovú a správkyňu budovy Integrovaného klubu pani Martu Vyšatovú. Viac ako 70 aktívnych dôchodcov z Grinavy sa vo výbornej atmosfére zabávalo aj pri tónoch dychovej hudby Grinavanka. Náladu im nemohlo pokaziť ani tohtoročné neprajné letné počasie, ktoré im neumožnilo stráviť tento večer na nádvorí klubu. Žiaľ podujatia sa nemohla pre chorobu zúčastniť predsedníčka Klubu dôchodcov v Grinave pani PhDr. Zita Joklová, ktorej touto cestou želáme skoré uzdravenie. Akcia Guláš párty Klubu dôchodcov v Grinave bola vyvrcholením klubovej činnosti pred plánovanou letnou prestávkou. Fotogaléria k článku     Pozrite si aj krátke video z tejto akcie

 
Informácie od našich poslancov

Aktuálne informácie o Grinave a pre Grinavanov z diania v samospráve mesta Pezinok, v mestských podnikoch a organizáciách, informácie zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a činnosti poslancov, ako aj všetky ostatné informácie od našich poslancov PhDr. Milana Grella a Drahomíra Šmahovského, budete od dnes nachádzať v novej sekcii na našej webovej stránke grinava.com pod názvom Poslanci informujú.  Nájdete tu aj záznamy zo stretnutí poslancov s občanmi, informácie o riešení problémov v našej mestskej časti ako aj všetky ďalšie oznamy.

 

Poslanci informujú

 
Slávnosť v GFC 1923

Sobotné popoludnie 23. júla 2011 sa na futbalovom ihrisku v Grinave  nieslo v slávnostnom duchu. Uskutočnilo sa tu odovzdávanie nových futbalových dresov mladším žiakom a prípravkárom futbalového klubu GFC 1923. Prvá myšlienka prijať do klubu deti vo veku od 4 do 12 rokov prišla od členov vedenia novovznikajúceho futbalového klubu v januári tohto roka. V marci na prvom náborovom stretnutí prejavili rodičia veľký záujem o zapísanie svojich detí do klubu. Už od prvých tréningov, ktoré začali v apríli, bolo vidieť, že futbal deti zaujal. K dnešnému dňu má klub 29 členov v dvoch oddieloch - mladší žiaci a prípravka. S podporou sponzorov a rodičov klub zabezpečil deťom nové futbalové dresy, jogingové súpravy a iné vybavenie. Na slávnostnom odovzdávaní sa k rodičom prihovoril čestný predseda klubu pán Milan Košík.

celý článok...
 
V škole na Oreší je rušno aj počas prázdnin

Aj keď brány školy sa pre žiakov zatvorili 30. júna, v Základnej škole Orešie je neobvykle rušno. Vedenie školy pripravilo ďalšiu etapu rekonštrukčných prác. V týchto dňom prebieha výmena osvetlenia v triedach a inštalujú sa nové regulátory tepla na radiátoroch. Podľa slov riaditeľa školy Mgr. Ondreja Koreňa v súčasnosti sa pripravuje výberové konanie na rekonštrukciu strechy školy a výmenu okien na celej školskej budove. Časť okien sa podarilo vymeniť už v priebehu uplynulého školského roka. Pre prváčikov sa novým nábytkom zariaďujú prvé triedy. Do začiatku nového školského roka by po výmene okien chceli stihnúť všetky triedy vymaľovať.

celý článok...
 
Prípravka GFC 1923 vstupuje do futbalovej súťaže 2011/2012

Mladší žiaci grinavského futbalového klubu GFC 1923 pod vedením trénera Marcela Majtána a asistenta Jána Baričiča vstupujú od augusta do futbalovej súťaže Bratislavského futbalového zväzu - Oblastného futbalového zväzu Bratislava - vidiek pod označením "PrPk". Súťažiť budú s tímami z Limbachu, Slovenského Grobu, Pezinka, Viničného, Modry a Svätého Jura. Čaká ich celkovo 21 kôl, prvé kolo odohrajú v nedeľu 28. augusta 2011 o 10,00 hod. v domácom prostredí. Naši malí futbaloví nadšenci spolu trénujú iba od apríla tohto roka, stihli sa však už zúčastniť medzinárodného futbalového turnaja v Rakúsku. Budeme im držať palce!

 

Rozpis zápasov futbalovej súťaže prípravky GFC 2011/2012

 

 
Mapa Samuela Mikovínyho z roku 1740

Slovák Samuel Mikovíny (1692 - 1750), pochádzajúci z Cinobane, bol významnou osobnosťou v uhorskej kartografii. V Nemecku študoval matemetiku, prírodné vedy a učil sa aj rytectvu. Bol všestranným polytechnikom - inžinierom. Najviac času však venoval práve geodézii, architektúre a kartografii. V roku 1731 ho kráľ Karol III. poveril vypracovaním mapy stolíc pre Matejom Belom redigovanú sériu vlastivedných monografií o jednotlivých stoliciach, známu pod menom Notície. Mikovíny si vytvoril vlastný nultý poludník, ktorý prechádzal juhozápadnou vežou Bratislavského hradu. Pomocou trojuholníkovej siete zmeral vzdialenosti s oveľa väčšou presnosťou ako jeho predchodcovia. Meracie stanovištia mal na Bratislavskom hrade, na Pustom kostolíku medzi Račou a Svätým Jurom a na Červenom Kameni a pomocou trigonometrie meral vzdialenosti k ďalším bodom na Zobore, na vrchu Vološtín a na Sitne. Takto sa mu podarilo vytvoriť kvalitné mapy. Zaujímavý je názov našej mestskej časti, uvedený na tejto mape, už v roku 1740, ako Grinava a tiež obyvateľstvom používaný názov Grienau. Na mape ďalej nájdete napríklad Basin - Pezinok, Schwantzbach - Viničné, Lanbach - Limbach, Toth Gurab - Slovenský Grob. 1/ Mapa - detail 2/ Mapa z roku 1740

 
Výstava tvorby Jozefa Franka

Od  10. júna do  10. septembra 2011  si môžete v Mestskom múzeu v Pezinku prezrieť diela nášho rodáka Jozefa Franka s názvom Keramická figurálna plastika. Ku keramickému remeslu sa Jozef Franko dostal počas učenia v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Postupne sa však prestal zaoberať výrobou tradičnej majoliky, oslobodil sa od stereotypov modranskej figurálnej tvorby a našiel svoj vlastný štýl, ktorý ho veľmi rýchlo posunul do sveta umelcov a umenia. Vyhranený, nezameniteľný rukopis cítiť najmä v spracovaní figúry, ktorá akoby bola vytočená na hrnčiarskom kruhu. Docielil tak výraznú tvarovú štylizáciu inšpirovanú zároveň slohovým umením. Staré témy dostali u Franka nový rozmer, dospeli k výraznej poetizácii až k baladickosti. Sakrálnu oblasť reprezentujú Madony, Piety, postavy svätcov a svätíc. Ďalšími námetmi sú Jánošík, zbojníci, muzikanti, remeselníci, vinohradníci. Obdobie plastík s rozprávkovými témami znamenalo otvorenie sa svetu nekonečnej fantázie a pocitového vnímania, detskej, až naivnej radosti zo života. Osobitú formu má Frankova monumentálna tvorba, záhradné plastiky i vtipné keramické úle odhaľujúce autorov zmysel pre humor.

celý článok...
 
Priestor pre vaše názory

Na stránke grinava.com otvárame pre vás novú sekciu s anketami. Budete tak mať možnosť vyjadriť touto skrátenou formou svoje názory na rôzne témy, otázky a problémy týkajúce sa Grinavy alebo priamo Vás. Ankety sa budú meniť približne dvakrát mesačne. Aktuálna anketa bude k dispozícii na ľavej strane pod hlavným menu. Zrealizované ankety budú zoradené v časti "Ostatné ankety", kde budete mať možnosť oboznámiť sa s ich výsledkami. Radi privítame aj vaše podnety na anketové otázky. Kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

 
Divadelné predstavenie Vejár

V sobotu 2. júla 2011 navštívila skupina 41 Grinavanov a priateľov prvú činohernú scénu v novej budove Slovenského národného divadla. Predstavenie "Vejár" autora Carla Goldoniho v réžii Petra Mikulíka bolo veľmi príjemným vyvrcholením divadelnej sezóny 2010/2011 a zaujímavým štartom leta. V hlavných úlohách očarili Diana Mórová a Ján Koleník. Večer pokračoval posedením v grinavskom motoreste Alpinka. Združenie Aktivity Grinava plánuje takéto autobusové divadelné podujatia aj v budúcej divadelnej sezóne.

 

 
Školský rok 2010/2011 v ZŠ Orešie v číslach

Prinášame Vám prehľad výsledkov žiakov Základnej školy Orešie v školskom roku 2010/2011. Školu v tomto školskom roku navštevovalo 167 žiakov, z toho 93 chlapcov a 74 dievčat. Z tohto počtu v II. polroku prospelo 140 žiakov, z toho s vyznamenaním prospelo 34 žiakov, veľmi dobre prospelo 25 žiakov. Neprospelo 27 žiakov, z nich 6 bolo v nultom ročníku, 16 žiakov bude absolvovať opravné skúšky. Najlepší priemerný prospech za triedu mali žiaci v prvom ročníku, s výsledkom 1,1. Na druhom stupni mali najlepší priemer piataci - 1,76. V piatom ročníku bolo zároveň aj najviac vyznamenaných žiakov, 12, čo je viac ako polovica triedy. Najhorší prospech mali deviataci - 2,55. Zníženú známku zo správania malo celkom 19 žiakov, predovšetkým z dôvodu neospravedlnených hodín. Z tohto dôvodu mala žiačka ôsmeho ročníka najnižší, 4. stupeň. Žiaci vymeškali celkom 19861 vyučovacích hodín, neospravedlnených bolo 1030 hodín, z nich najväčší počet zaznamenala žiačka, ktorá prakticky celý rok nechodila do školy. Najlepšiu dochádzku mali prváčikovia, ktorí v priemere vymeškali 70,53 hodín. Celkový priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín na žiaka bol 112,76, neospravedlnených 6,17. V porovnaní polrokov si z 9 tried priemerný prospech zlepšili dve triedy, zvyšných 7 si priemer zhoršilo.

 
Prvý štvrťrok fungovania grinava.com

Webová stránka, venovaná Grinave a Grinavanom, má za sebou prvé 3 mesiace fungovania. Jej prevádzku sme oficiálne spustili 31. marca 2011. Za uvedené obdobie bola stránka navštívená 6770 krát a návštevníci "klikli" na články, sekcie alebo fotografie spolu viac ako 36 000 krát. Na stránke od jej vzniku k dnešnému dňu pribudlo 127 rôznych článkov a 2255 fotografií. Najnavštevovanejšími sekciami sú galéria fotografií a kalendár podujatí. Okrem návštevníkov zo Slovenska a všetkých našich susedných krajín sme zaevidovali aj návštevy z Chorvátska, Čiernej Hory, Veľkej Británie, Írska, Islandu, Francúzska, Holandska, Talianska, Ruska, Ukrajiny, ale aj z Austrálie, Brazílie, Seychelských ostrov a Afganistanu. Na najbližšie mesiace pripravujeme otvorenie sekcie o firmách a podnikateľoch, pripravujeme pre Vás ďalší pohľad do histórie Grinavy a samozrejme Vám budeme prinášať aktuality a novinky o dianí v Grinave.

 
Rozlúčka so školským rokom 2010/2011

Slávnostné ukončenie školského roka 2010/2011 v Základnej škole Orešie sa uskutočnilo 30. júna 2011 na nádvorí Základnej školy za prítomnosti grinavských poslancov, členov rady školy, vedenia školy, pedagógov, nepedagogických pracovníkov a samozrejme žiakov.

 

Z prejavu riaditeľa školy Mgr. Ondreja Koreňa vyberáme:

 

 

Ako ten čas letí! Zdá sa, akoby to bolo len nedávno, čo sme otvárali školský rok a už opäť stojíme na prahu ukončenia ďalšieho školského roka 2010/2011. Milí žiaci, zakrátko sa brána našej školy na dva mesiace zatvorí a my sa na tento čas rozlúčime. Mnohí s vás si vydýchnu s pocitom KONEČNE! Áno, je to rozlúčka, ale nie navždy, pretože škola vás všetkých bude sprevádzať naďalej, a tých čo ju opúšťajú, aj ako škola života po celý zvyšok života.

celý článok...
 
Ako sme prežili Grinavské dni 2011

 

S podporou Mesta Pezinok, Dychovej hudby Grinavanka, Základnej školy s Materskou školou Orešie, združenia Spájame sa pre Grinavu, združenia Aktivity Grinava a predovšetkým vďaka grinavskému poslancovi Drahomírovi Šmahovskému a jeho rodine sa v dňoch 24. a 25. júna 2011 v Grinave podarilo zorganizovať veľkolepú oslavu 90-teho výročia vzniku grinavskej kultúrno-spoločenskej stálice Dychovej hudby Grinavanka.


Prvú časť tohto podujatia - Festival mladých - slávnostne otvoril viceprimátor Pezinka pán Miloš Andel. Program odštartovala hudobná skupina Country Express z Bratislavy. Po nej sa predstavila hudobná skupina P.A.M. BAND, ktorej členom je aj Grinavan Andrej Kozmon. Výborná hudobná produkcia zabavila predovšetkým mladých, s radosťou si však zatancovali aj tí najmenší. Večer potom pokračoval diskotékou pod holým nebom, o ktorú sa postaral grinavský DJ Edo Polakovič. Vo vynikajúcej nálade a atmosfére pokračovala zábava až do polnoci. Grinavania a ich priatelia tu mali okrem iného možnosť zoznámiť sa a porozprávať s tými, ktorých, ako sa povie, poznajú iba z videnia a pri pohári dobrého vína zabudnúť na starosti. O občerstvenie sa postarali Matúš Klamo a Vojtech Svitek.

celý článok...
 
Futbalový dorast GFC postúpil do III. ligy

 

Historický úspech dorasteneckého futbalu v Grinave zaznamenali dorastenci GFC 1923 Grinava, keď sa so ziskom 54 bodov stali víťazmi IV. oblastnej futbalovej ligy a postúpili tak do III. ligy tejto súťaže. V nedeľu 12. júna 2011 im pohár slávnostne odovzdali predseda Bratislavského futbalového zväzu pán Ladislav Berner, predseda Oblastného futbalového zväzu pán Juraj Jánošík a viceprimátor Pezinka Ján Čech. Prítomní boli tiež predseda Športovej technickej komisie pán Ján Farbula, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Orešie Ondrej Koreň, grinavskí poslanci Milan Grell a Drahomír Šmahovský a vedenie GFC 1923, zastúpené predsedom Danielom Tahotným a menežerom Stanislavom Slimákom. Podľa slov čestného prezidenta Grinavského futbalového klubu pána Milana Košíka, ktorého tento úspech mimoriadne teší, sa dorastenecký tím formoval asi tri roky a má veľký potenciál.

celý článok...
 
Grinavské dni

Milí Grinavania, priatelia.. Prijmite prosím pozvanie na podujatie roka "Grinavské dni", ktoré pre Vás zorganizovalo Mesto Pezinok, jubilujúca Dychová hudba Grinavanka, Základná škola Orešie, Spájame sa pre Grinavu a Aktivity Grinava.

 

PROGRAM GRINAVSKÝCH DNÍ

celý článok...
 
Deti ZŠ a MŠ Orešie boli v škole v prírode

Základná škola s materskou školou sa zúčastnila v Škole v prírode v Rekreačnom zariadení nad Plážou v Senici - časť Kunov. Škola v prírode trvala 5 dní od 23.5.2011 do 27.5. 2011 a zúčastnilo sa jej 20 žiakov so ZŠ a 9 detí z MŠ - predškoláci pod vedením učiteliek - Sone Krasňanskej, vychovávateľky Eleny Galgóciovej a zástupkyne Základnej školy Orešie pre Materskú školu Márie Križanovej a zdravotníčky pani Jany Sandtnerovej. Deti mali každý deň dopoludnia program organizovaný školou s pani učiteľkami a popoludní s animátormi. Deti z Materskej školy sa zúčastnili školy v prírode prvýkrát. Podľa slov zástupkyne riaditeľa Základnej školy Orešie pre Materskú školu pani Mgr. Márie Križanovej sa škola v prírode vydarila, deti zažili veľa nového, viacerí boli prvýkrát odlúčení od rodičov dlhšie obdobie, zvládli to však dobre a celkovo sa deťom škola v prírode páčila.

Fotogaléria - škôlkári

Fotogaléria - školáci

 
Diskotéka pre deti

Aktivity Grinava, 29. mája 2011, Integrovaný klub Grinava - Diskotéka pre deti k ich sviatku.

 
Medzinárodný futbalový turnaj

Žiacky tím grinavského futbalového klubu GFC 1923 do 10 rokov sa v dňoch 27. a 28. mája 2011 zúčastnil jubilejného 10. Medzinárodného futbalového turnaja v Oberschützene v Rakúsku. Naši chlapci pricestovali na turnaj pod vedením trénera Marcela Majtána a asistenta Františka Baričiča, v spolupráci s Mgr. Vladimírom Chríbikom, zástupcom zo Základnej školy Orešie a s podporou rodičov. V piatok odohrali jeden zápas - proti Lotyšsku, v ktorom síce prehrali 0 : 2, ale predviedli peknú hru. Na sklamanie organizátorov a všetkých prítomných sa však turnaj pre niektoré tímy skončil predčasne kvôli nepriaznivému počasiu. Nie je možné objektívne hodnotiť našich chlapcov, ktorí spolu hrávajú necelé dva mesiace v porovnaní s tímami, ktoré boli na turnaji napríklad siedmy - ôsmy raz, bola to však pre nich vynikajúca príležitosť zažiť atmosféru futbalovej súťaže a získať rôzne nové skúsenosti. Pozrite si zábery z turnaja.

 
Nová rubrika na grinava.com "Rozhovory"

Na portáli o Grinave a Grinavanoch otvárame novú rubriku, prostredníctvom ktorej Vám budeme prinášať rozhovory s ľudmi spätými s Grinavou a o udalostiach v Grinave. Budeme radi, ak nám na náš e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. zašlete Vaše tipy a návrhy na to, s kým alebo o čom by ste sa chceli prostredníctvom nášho portálu rozprávať. Rubriku otvárame rozhovorom s doktorkou Barborou Šihlárovou. Rozhovor s touto zaujímavou grinavskou osobnosťou nájdete TU.

 
« ZačiatokPredošlý21222324252627282930NasledujúcaKoniec »

Strana 30 z 31