Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Návšteva družobnej Základnej školy s materskou školou Prakšice

Vo veľmi srdečnej atmosfére sa nieslo stretnutie predstaviteľov Základnej školy s materskou školou Orešie s družobnou Základnou školou s materskou školou Prakšice, ktoré sa aj za prítomnosti predstaviteľov oboch miest, uskutočnilo v piatok 20. mája 2011 v Prakšiciach. Návšteva sa začala prehliadkou Múzea Jána Amosa Komenského v Uherskom Brode a po vynikajúcom obede zo školskej jedálne v ZŠ Prakšice pokračovala prehliadkou priestorov školy. Škola je po rekonštrukcii, s kapacitou 200 žiakov a pôsobí moderne a harmonicky zároveň. Každá trieda je esteticky upravená a zladená. Pýchou školy je moderná učebňa hudobnej a dramatickej výchovy. Chodby zdobia rôzne nástenky a nádherné výtvarné práce žiakov. V rekonštrukcii vznikol priestor aj na vyučovanie technických prác či keramickú dielňu. Škola tiež disponuje počítačovou triedou či multifunkčnou sálou, v ktorej sa odohrávajú rôzne spoločenské podujatia, vystúpenia detí a pre deti a podobne. Viac o škole v Prakšiciach sa dozviete TU.

celý článok...
 
Novinky o príprave výstavby kanalizácie v Grinave

Stretnutia občanov 11.5.2011 v ZŠ Orešie, ktorého hlavnou témou bola kanalizácia sa zúčastnili: primátor Mgr. Oliver Solga, vedúca odboru výstavby a územného plánovania Ing. Ľubica Mezeiová a poslanci za Grinavu PhDr. Milan Grell a Drahomír Šmahovský. Toto stretnutie bolo iniciované občanmi Grinavy, ktorí mali záujem dozvedieť ako sa postupuje vo veci výstavby kanalizácie. Podľa vyjadrenia primátora projektová dokumentácia je kompletná, financie sú pripravené, avšak stavebné konanie je možné začať až vtedy, keď budú k dispozícii podpísané súhlasné vyjadrenia od občanov, ktorých sa výstavba priamo týka tým, že zasahuje časť ich pozemkov. Drvivá väčšina takých pozemkov sú cesty, ktoré sú už verejne používané. Po diskusii, ktorá bola miestami búrlivá, v ktorej okrem iného zazneli sťažnosti občanov, bývajúcich pri potoku, že nelegálne vypúšťané splašky im znepríjemňujú životné prostredie zápachom. Ďalej poukázali na ďalší nelegálny jav - na Myslenickej ulici niektorí občania vypúšťajú splašky zo svojich domov do odvodňovacieho kanálu na hlavnej ceste.

celý článok...
 
Vyjadrenie polície k vykrádaniu domov v Grinave

V ostatných dňoch sa v Grinave šíria rôzne informácie o počte vykradnutých domov v našej mestskej časti. Prinášame Vám stanovisko Okresného riaditeľstva PZ SR v Pezinku k tejto záležitosti k 18.5.2011:

 

Polícia eviduje jedno oznámenie o krádeži do rodinného domu v Pezinku – Grinave. Dňa 7.5.2011 v čase od 18.45 hod. do 19.45 hod. doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil z rodinného domu  na Družstevnej ulici v Pezinku notebook, diskman, dámske hodinky, mobilný telefón, ruksak a peňaženku s obsahom. 31-ročnej žene vznikla škoda odcudzením vecí vo výške 650 eur.

 

celý článok...
 
Grinavský hrozen oceňoval víťazov Ochutnávky vín 2011

V Integrovanom klube v Grinave sa v nedeľu 15. mája 2011 zišli členovia Spolku priateľov dobrého vína Grinavský hrozen a grinavskí vinári na slávnostnom odovzdávaní ocenení víťazom piateho ročníka Ochutnávky grinavských vín, ktorá sa uskutočnila 30. apríla 2011 v priestoroch Základnej školy Orešie. V tomto roku vystavovalo svoje vína 26 grinavských vinárov a spolu odovzdali 90 vzoriek vína. S najväčším počtom vzoriek sa prezentovali Peter Uherek (13), Ján Mezei (12) a VVDP Karpaty (11). Šampiónom výstavy sa stalo víno Rizlig rýnsky od vinára Jána Mezeia, cenu za najlepšie biele víno získal vinár Marián Krasňanský a cenu za najlepšie červené víno vinár Lukáš Krasňanský.

celý článok...
 
Exkurzia v Poľnohospodárskom družstve Viničné

V sobotu 14. mája 2011 Aktivity Grinava v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Viničné pripravili pre deti s rodičmi prehliadku areálu, mechanizmov a chovu kráv a teliat. Hneď na úvod deti ohromil traktor John Deere, ktorý pán traktorista predviedol v plnej kráse. Ďalej mali deti možnosť nazrieť do obilnej sýpky, videli napríklad z čoho sa vyrába chlieb alebo pukance. Veľkú radosť im spôsobila možnosť pohladkať teliatka alebo nakŕmiť kravičky. Vyzbrojení gumenými čižmami sa po areáli smelo pohybovali v sprievode zootechničky Márie Holickej, ktorá odpovedala na všetky zvedavé otázky detí ale aj dospelých. Dozvedeli sme sa napríklad, že PD Viničné je jedno z mála v okolí Bratislavy, v ktorom sa predáva čerstvé kvalitné kravské mlieko - vždy v pondelok, piatok a v sobotu od 15,00 h. do 17,00 h. a liter stojí iba 60 centov. Záver prehliadky deti strávili vo vozovom parku družstva, kde mali možnosť vyskúšať si rôzne poľnohospodárske stroje - od nepojazdných historických až po moderné mechanizmy, ktoré sa deti snažili "naštartovať". Vedeniu družstva ako aj prítomným zamestnancom patrí naše poďakovanie.

Galéria k článku

 

 
Oslava Dňa matiek

V nedeľu 8. mája 2011 usporiadali grinavskí poslanci "Spájame sa pre Grinavu" s podporou Mesta Pezinok 11. ročník oslavy Dňa matiek. V úvodnom príhovore pán poslanec Drahomír Šmahovský pozdravil všetky mamičky a babičky. Na nádvorí Základnej školy Orešie bol pre oslávenkyne a všetkých prítomných pripravený kultúrny program v podobe vystúpenia detí z Materskej a Základnej školy, vystúpenia speváckej skupiny JaJoBa a celým podujatím sprevádzala hudbou a spevom dychová hudba Grinavanka. Organizátori obdarovali každú dámu kvietkom a vystupujúce deti čokoládou. Pre hostí bolo pripravené víno, nealkoholické nápoje a tiež vynikajúca fazuľová polievka. Napriek počiatočným obavám z počasia sa podujatie napokon konalo v záplave slnečných lúčov a v porovnaní s minulým ročníkmi sa zúčastnil vyšší počet hostí. Na úspešnom priebehu celej oslavy sa sponzorsky podieľali: Autodoprava Peter Vacho, Kvetinárstvo Lenka Vachová, VVDP Karpaty, Reštaurácia Grinwald, Rímskokatolícka farnosť Grinava, Grinavanka, Grinavský hrozen, Spájame sa pre Grinavu, Aktivity Grinava. Rovnako patrí poďakovanie aj Základnej škole Orešie pod vedením Mgr. Ondreja Koreňa za poskytnutie priestorov a prípravu kultúrneho programu.

Fotofaléria k článku

 
Ochutnávka grinavských vín 2011

V priestoroch Základnej školy Orešie sa v sobotu 30. apríla 2011  uskutočnil 5. ročník grinavskej ochutnávky vín. Zorganizoval ju spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen. Degustáciu slávnostne otvoril poslanec za Grinavu PhDr. Milan Grell. Do súťaže bolo zaradených 90 vzoriek grinavských vín, z toho 61 bielych, 8 ružových a 21 červených. Tohtoročným šampiónom sa stal Rizling rýnsky 2010 od vystavovateľa Jána Mezeia.  Ako najlepšie biele víno bolo ohodnotené Rulandské biele Mariána Krasňanského a najlepšie červené Dornfelder mladého talentovaného vinára Lukáša Krasňanského. Vína hodnotilo približne 150 milovníkov vína z Grinavy a okolia. Medzi pozvanými hosťami nechýbali  profesor histórie Jozef Baďurík, MUDr. Pavol Šilhár, predseda VVDP Karpaty Ing. Vladimír Baričič, riaditeľ ZŠ Orešie Mgr. Ondrej Koreň, zástupca riaditeľa školy Mgr. Vladimír Chríbik . Náladu návštevníkom spríjemňovala dychová hudba Grinavanka. Reportáž z podujatia pripravila Pezinská televízia. Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov sa uskutoční 15. mája o 14,00 hodine v Integrovanom klube v Grinave.

Fotogaléria k článku

 
Stavanie Mája 2011

Tradičné podujatie - stavanie mája, organizované Grinavanom Miroslavom Jurkovičom s rodinou a priateľmi, sa uskutočnilo v sobotu 30.4.2011, rovnako na tradičnom mieste - pri pomníkoch. Akcia sa začala už v piatok 29.4.2011, kedy mládenci priniesli z limbašských hôr strom, určený na máj. Kmeň očistili a nechali ho preschnúť. Stavanie sa začalo o 17-tej hodine prinesením mája a kopaním jamy. Medzičasom Roman Hupka vytvoril veniec, Juraj Bagin a Peter Tahotný upevnili vršok ku kmeňu. Máj vyzdobili deti z grinavskej Materskej školy stužkami. Na záver bola na vrchol pripevnená štátna vlajka. Samotné stavanie mája trvalo asi hodinu a svojou pomocou prispeli títo ľudia: Miro Jurkovič, rodina Benčuriková, Roman Falataš, Marek Vizváry, Tomáš Dudo, bratia Slezákovci, Peter Tahotný, Juraj Bagin, Peter Strezenický, Peter Stríž, bratia Fabiankovičovci, René Rusnák, Roman Hupka, Tomáš Bučko, Milan Špoták, Ivan Liška, Ivan Sandtner ako aj ďalší, ktorých nájdete na fotkách v galérii k tomuto článku. Akciu spestrili svojim vystúpením deti z Materskej školy pod vedením pani učiteľky Stanislavy Strezenickej. Hostia tejto akcie mohli ochutnať výborný guláš alebo fazuľovú polievku a tiež kvalitné víno, ktoré sponzorsky poskytli pán Ján Mezei a VVDP Karpaty. Na sklonku dňa prítomných zabavila Grinavanka. Akcia potom aj vďaka dobrému počasiu pokračovala až do skorých ranných hodín. Zabával ich "DJ Bobo" na aparatúre poskytnutej Eduardom Polakovičom. Ako bolo spomenuté v úvode, celú akciu, vrátane upratania priestorov po skončení ackie, zabezpečil Miroslav Jurkovič s rodinou a priateľmi a patrí mu vďaka za udržiavanie peknej tradície. Máj bude zdobiť našu dedinu do utorka 31.5.2011.

Fotogaléria k článku

 
Jarné upratovanie 2011

Nápad zorganizovať upratovanie v grinavskom chotári skrsol  v hlave Grinavanky Katky Hubinskej niekedy vo februári tohto roka. Ušľachtilá myšlienka, ktorú chcela zrealizovať so svojimi kamáratmi však v krátkom čase našla prostredníctvom  facebooku podporu aj u ďalších ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav životného prostredia. V spolupráci s grinavskými poslancami Grellom a Šmahovským, Ing. Miroslavom Lošonským - riaditeľom Mestského podniku služieb, s.r.o.,  Vinohradnícko vinárskym družstvom podielnikov KARPATY,  mestom Pezinok a predovšetkým vďaka dobrovoľníkom na čele s Katkou Hubinskou, jej rodinou a priateľmi, sa podarilo dielo, aké Grinava nepamätá už roky. Spoločnými silami, rozdelení na skupiny, sme vyčistili chotár od priestorov nad materskou škôlkou, cez okolie Panskej záhrady, prvé, druhé a tretie jazero, až po Rakov potok.  Pôvodný zámer – enviromentálna prechádzka – sa však zmenil na reálnu likvidáciu dlhoročných smetísk, predovšetkým v hornej časti  potoka (nad vodnými stavmi na toku).  Rozum sa nám zastavoval na tým, čo ľudia dokážu hodiť do kríkov, k potoku

celý článok...
 
Veľkonočné tvorivé dielne

Nedeľné klubové stretnutie 10.4.2011 sa nieslo v tvorivom duchu. Z pestrofarebných pomôcok na stole postupne vznikali jedinečné diela malých aj veľkých šikovníkov. Deti pod vedením Cilky Javorčíkovej spoznali "servítkovú techniku", ktorú aplikovali na vajíčka alebo vyrábali veľkonočné obrázky, vyfúknuté vajíčka pod rukami šikovných kreatívnych detí menili svoju podobu na kraslice. Zuzka Kubíková zhotovila dekoráciu z vŕbových prútov a veselú húsenicu, Juraj Bagin naučil chlapcov pliesť korbáče,  tí ich aj hneď vyskúšali na dievčatách.

 

celý článok...
 
Teenage majstri v stolnom futbale

Grinavania Peter Noga a Michal Mlynek sa stali víťazmi teenage stolnofutbalového turnaja, ktorý v motoreste Alpinka organizoval Štefan Chlpík z Aktivity Grinava. Večera pre víťazov a kofola pre ostatných boli motiváciou pre výkony súťažiacich. Prvé podujatie tohto druhu sa uskutočnilo v sobotu 9.4.2011, ale už teraz sa pripravuje táto akcia aj pre dospelých. Podľa vyjadrenia Borisa Jajcaja, prevádzkovateľa Alpinky, sa na turnaj pre dospelých, na ktorý Vás srdečne pozýva, pripravia nákupom ďalšieho hracieho stola.

 

Fotogaléria k článku

 
Nové futbalové nádeje

Novovzniknutý grinavský futbalový klub GFC 1923 si od svojho založenia predsavzal ako jednu zo svojich priorít prilákať nových členov predovšetkým z radov detí a mládeže. Po náborovom stretnutí dňa 23.3.2011 prišli na rad prvé tréningy malých futbalových nadšencov. Uskutočnili sa v telocvični Základnej školy Orešie, ktorá vznik nových futbalových tímov veľmi podporuje. Žiacke družstvo trénuje Grinavan Marcel Majtán, asistuje mu pán Baričič a futbalovú prípravku povedie tréner Ľuboš Bobák, študent Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, s asistentom pánom Romanom Petríkom. Podľa vyjadrení oboch trénerov sú deti mimoriadne šikovné a tešia sa na ďalšie tréningy. V prípade priaznivého počasia sa ďalšie športové stretnutia budú už odohrávať na ihrisku GFC. Členská základňa je stále otvorená, v prípade Vášho záujmu prihlásiť Vaše dieťa do futbalového klubu kontaktuje manažéra GFC 1923 pána Stanislava Slimáka - 0905605846. Fotogaléria k článku.

 
Grinava Vašimi očami

V našej galérii fotografií sme otvorili kategóriu Grinava Vašimi očami. Radi v nej uverejníme Vaše fotografické postrehy z Grinavy a okolia. Ako prvé Vám prinášame originálne zábery pána Miroslava Rybára, ktorý je zároveň autorom fotografií Spolku priateľov dobrého vína "Grinavský hrozen".

 

Fotogaléria Grinava Vašimi očami - fotky Miroslava Rybára

 
Škola v Grinave ožila

Základná škola s materskou školou Orešie v Grinave získala pod novým vedením aj nové smerovanie. Jej hlavnou úlohou je zaradiť sa medzi  moderné školy s novými vyučovacími  technikami a metódami. Zmeny odštartovala oslava 50. výročia založenia školy za prítomnosti významných hostí na čele s pánom prezidentom Gašparovičom a jeho manželkou. Významnou mierou sa na úspechu tohto

celý článok...
 
« ZačiatokPredošlý31NasledujúcaKoniec »

Strana 31 z 31