Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Vo FINE sa súťažilo

V bare FINE sa odohrali už III. ročníky obľúbených turnajov. V sobotu 18. januára 2014 sa konal novoročný šípkový turnaj, ktorého víťazmi sa stali Martin Horečný z Bratislavy (1), Peter Tahotný z Grinavy (2) a Juraj Belko z Bratislavy (3). Sobota 1. februára 2014 patrila turnajom v spoločenských hrách. Súťaž v hraní kartovej hry Faraón vyhral Peter Tahotný z Grinavy a súťaž v spoločenskej hre Človeče nehnevaj sa vyhrala Alenka Kardošová z Bratislavy (no fotke vľavo). Víťazom blahoželáme. Na sobotu 15. februára 2014 pripravili vo FINE III. ročník Šnapsového turnaja. (ek)

 
E-žena roka 2013

Víťazkou tretieho ročníka súťaže E-žena roka v kategórii "E-žena sympatia" sa stala Grinavanka Martina Valešová. Cenu si prevzala na slávnostnom vyhlásení výsledkov dňa 29.1.2014. Pani Valešová nám vždy pomáha pri organizovaní rôznych podujatí svojimi tvorivými dielňami pre deti aj dospelých. Viac o súťaži sa dozviete na stránke E-ZENY a viac o pani Valešovej sa dozviete na jej stránke www.organizatorka.sk. K tomuto úspechu pani Valešovej blahoželáme! zdroj a fotografie www.e-zeny.sk

 
Poďakovanie Milanovi Grellovi

Naše nové Centrum pre deti a mládež a Knižnica GrinGa podporil sponzorským príspevkom vo výške 700 EUR aj podnikateľ, cestovateľ a poslanec našej mestskej časti PhDr. Milan Grell. Za tieto peniaze sme mohli nakúpiť elektroinštalačný materiál, schodiskové lišty a náterové farby. Chceli by sme sa mu v mene všetkých tých, pre ktorých je GrinGa určená poďakovať. Pán Grell celoročne okrem Grinavy podporuje aj podujatia v Pezinku ako generálny sponzor. V januárovom čísle Pezinčana mu rovnako za túto pomoc vyslovili poďakovanie. (ek)

 

 
Ospravedlnenie Mesta Pezinok JUDr. Rusnákovej

Na titulnej strane januárového vydania mesačníka Pezinčan, ktoré vyšlo 31.1.2014 a ktorého vydavateľom je Mesto Pezinok sa ospravedlnili našej obyvateľke JUDr. Gabriele Rusnákovej za výroky primátora v súvislosti s projektom Grinavský park. Znenie ospravedlnenia:

 

Článok primátora Olivera Solgu uverejnený v Pezinčanovi dňa 26. júla 2013 na druhej strane pod názvom Pravda o grinavskom projekte obsahoval skutkové tvrdenia a hodnotiace úsudky, ktoré sa vedome zakladali na nepravdivých, neúplných a pravdu skresľujúcich skutočnostiach, ktoré vážne zasiahli do dôstojnosti a cti obyvateľa Pezinka, JUDr. Gabriely Rusnákovej, ktorá sa zasadzovala za presadenie verejnoprospešného projektu v historickej časti Grinava. Za spôsobenú ujmu sa ospravedlňujeme.

 

Článok primátora, za ktorý sa v mesačníku Pezinčan ospravedlňujú:

http://www.pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013-07&article=11602

 

Odpoveď JUDr. Gabriely Rusnákovej v zmysle tlačového zákona:

http://www.pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013-08&article=11674

 

zdroj: PEZINČAN

 
Deň otvorených dverí v ZŠ Orešie

Štvrtý ročník Dňa otvorených dverí zorganizovali pedagógovia, zamestnanci a žiaci Základnej školy s materskou školou Orešie vo štvrtok 30. januára 2014. Privítali 13 predškolákov z vlastnej materskej školy a 23 predškolákov z iných škôlok. Deti sa prostredníctvom piatich rozprávkových príbehov v jednotlivých triedach a v novom centre GrinGa zoznámili so školským prostredím a zároveň ukázali ako už vedia počítať, hovoriť po anglicky, spievať, recitovať. Na záver prehliadky čakalo na hostí sladké prekvapenie. Precízne a do najmenších detailov pripravené podujatie na úrovni reprezentovalo školu aj našu mestskú časť. (ek) Fotogaléria

 

 
Ako na Nový rok...

Už v prvý deň nového roka sa vybrali grinavskí turisti na Novoročný výstup na Homolu, ktorý organizujú modranskí turisti. V sobotu 11. januára 2014 navštívili Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle a v sobotu 19. januára si vzhľadom na netypické počasie užili januárovú opekačku v grinavských lesoch. Na tento rok majú turisti pod vedením Mária Farkaša a Ivany Fajnorovej bohaté plány, o ktorých vás budeme postupne informovať, alebo sa o nich môžete pravidelne dozvedať na facebookovej stránke "Turistický oddiel Grinava". (ek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karneval v GrinGe

V nedeľu 26. januára 2014 ožilo centrum pre deti a mládež GrinGa v priestoroch Základnej školy Orešie pestrými farbami a karnevalovými maskami. Deti od 6 mesiacov do 14 rokov sa tu zabávali na prvom fašiangovom karnevale v tomto novom grinavskom centre. (ek)

 

 
Grinavská vlajka na cestách

Poslanec našej mestskej časti a zároveň vášnivý cestovateľ PhDr. Milan Grell si na svoje cesty po svete nikdy nezabudne zobrať aj jeden zo symbolov Grinavy - grinavskú vlajku. Tá s ním precestovala už tisíce kilometrov. A my sa tak môžeme potešiť z týchto krásnych a nevšedných záberov. Prvá fotografia je z decembra 2013 z horúceho afrického Beninu a druhá je z januára 2014 z Brooklynského mostu v New Yorku, USA. Milanovi ďakujeme za pozdravy a prezentáciu Grinavy. Z fotografií z týchto ciest sa opäť pripravujú aj výstavy, na ktoré vás včas pozveme. (ek) foto: (mg)

 
Novinka v ZŠ Orešie - Projekt Fitlopta

Od nového roku pripravili v Základnej škole Orešie pre žiakov prvého stupňa novinku - sedenie a hry na fitloptách. Projekt je zameraný predovšetkým na prevenciu chybného držania tela, na zlepšenie komunikácie v koncentrácie, individuálnej kreativity a osvojenie si techniky cvičenia s loptou. Fitlopty budú v škole využívať počas vyučovacích hodín ale aj na zábavu, hry, relax a odpočinok. (ek)

 

 
Sviatočný koncert Grinavanky
Dychová hudba GRINAVANKA pripravila aj počas ostatných vianočných sviatkov pre svojich priaznivcov na sviatok Svätej rodiny dňa 29.12.2013 Vianočný koncert v kostole sv. Žigmunda v Grinave. DH Grinavanka sa predstavila s  programom zloženým z vianočných piesní a kolied, ako aj sólových orchestrálnych melódií v podaní vlastných sólistov Vladimíra Lichera - trumpeta, Drahomíra Šmahovského - klarinet, ako aj hostí Martiny Repčákovej - flauta, s organovým doprovodom Mareka Spustu a recitáciou básne v podaní Kristíny Červenkovej. Naše poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste neváhali odtrhnúť sa od domáceho sviatočného pohodlia a prišli ste na náš koncert. Vďaka patrí rímsko-katolickému farskému úradu v Grinave za poskytnutie priestorov v kostole. Tešíme sa na stretnutia s vami pri ďalších podujatiach s dychovou hudbou Grinavanka v roku 2014. Peter Feder a vaša GRINAVANKA

Vianočný koncert DH Grinavanka 2013
 
Novoročná lyžovačka

Asi 50 členov a priateľov Aktivity klubu sa v prvé dni nového roka stretli na druhom ročníku novoročnej lyžovačky v oravskej obci Vitanová. Aj napriek takmer jarnému počasiu sa v SKI Vitanová ako v jednom z mála lyžiarskych stredísk dalo lyžovať. Okrem zimných radovánok a zábavy pre deti a dospelých sme vyhodnotili minulý rok a prebrali plány na rok 2014. (ek)

 

 
Rozlúčka s pánom Rudolfom Čechovičom
Dňa 30.12.2013 sme sa na grinavskom cintoríne naposledy rozlúčili s pánom Rudolfom Čechovičom. Pán Rudolf Čechovič sa stal neodmysliteľnou súčasťou verejného a spoločenského života v Grinave po roku 1945. Zaslúžil sa o skvalitnenie nášho života najskôr v obci Myslenice keď v 50-tych rokoch pomáhal pri budovaní Sokolovne pre rozvoj športu a kultúry. V roku 1959 patril k osobnostiam, ktoré budovali ZDŠ Myslenice. V oboch prípadoch využil svoje veľmi dobré  kontakty na vtedajšom povereníctve (dnešné Ministerstvo školstva), kde vybavil povolenie. Aktívne pôsobil pri všetkých podujatiach konaných v obci. Po roku 1975, keď sa Myslenice stali súčasťou Pezinka,  pôsobil niekoľko rokov ako poslanec mestského zastupiteľstva. Pomáhal pri vybavovaní povolení a budovaní vodovodu a plynofikácie v Mysleniciach. Veľmi intenzívne sa zaujímal o spoločenský život v Grinave. O tom svedčí aj to, že ako dôchodca sa po roku 1989 stal spoluzakladateľom Klubu dôchodcov, ktorý veľmi dobre funguje dodnes. Pomáhal aj spolkom, ktoré šírili dobré meno Pezinka a Grinavy. Napr. Hasiči, DH Grinavanka a podobne. Do posledného svojho dychu neúnavne a veľmi aktívne pracoval pre zlepšenie nášho života. Dožil sa úctyhodného veku 91 rokov. Za to všetko mu patrí naša úprimná vďaka. Česť jeho pamiatke. (dš)
 
Herňa pre deti v GrinGe začína svoju prevádzku

Herňa pre deti v novozrekonštruovanom priestore GrinGa v budove Základnej školy Orešie začína svoju prevádzku. Pozývame všetky deti od 0 do 6 rokov s ich rodičmi, aby sa prišli zahrať každý utorok, stredu a štvrtok od 9,00 do 12,00 hod.. (gr)

 

 
Privítali sme nový rok 2014

Na moste na Štúrovej sme aj tentokrát privítali nový rok. Milé stretnutia, úsmevy, rozhovory, spomienky, želania. Krásne ohňostroje, prskavky, balóny šťastia. Do nového roka vám želáme veľa zdravia, pracovných aj osobných úspechov a aspoň kúsok z tej krásnej atmosféry z tohto podujatia do každého všedného dňa.  Vítanie nového roka zabezpečili a zaplatili Milan Grell - Papiernictvo Grafit, Drahoš Šmahovský, Eva Kulichová, Lenka Vachová - Kvetinárstvo V4, Peter Vacho Autodoprava, Anton Lačný, Matúš Klamo, Mário Farkaš a Dušan Wittgrúber. Ďakujeme! (ek)

 

VIDEO Z OHŇOSTROJA 2014

 

 
Novoročný pozdrav riaditeľa ZŠ s MŠ Orešie

Pri príležitosti nového roka vás pozdravuje riaditeľ ZŠ s MŠ Orešie Mgr. Ondrej Koreň - NOVOROČNÝ POZDRAV

 
Turisti ukončili sezónu 2013

Členovia a priaznivci turistického oddielu Grinava v nedeľu 29. decembra 2013 v GrinGe slávnostne vyhodnotili a ukončili sezónu 2013. Z grantu, získaného z Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA venovali deťom a členom praktické turistické podsedáky a najúspešnejšie deti dostali ocenenia v rôznych kategóriách. Dospelí ale aj väčšina detí počas roka prešli na túrach každý viac ako 100 km. Ocenenia v podobe keramickej turistickej "boty" vyrobili deti na keramickom krúžku v ZŠ Orešie pod vedením keramikára Jána Granca. Pred touto milou slávnosťou absolvovali túru v lese nad Grinavou, spojenou s opekaním. Viac aktuálnych informácií nájdete na Facebookovej stránke "Turistický oddiel Grinava". (ek)

 
G r i n G a

V nedeľu 15. decembra 2013 sme uviedli do života ďalší z projektov pre verejnosť s názvom GrinGa, čo je skratka názvu Grinavská galéria. Projekt sme zrealizovali zo zdrojov, získaných z Nadácie SPP v grantovom programe Zlepšime spoločne Slovensko, v zamestnaneckom grante spoločnosti Henkel, ktorý pre nás získal pán Tomáš Tenczer a sponzorského príspevku spoločnosti LB SERVIS, ktorý venoval pán Ľuboš Bodiš. Myšlienku vybudovania centra pre deti a mládež spolu s knižnicou a multifunkčným priestorom priniesol architekt Ing. Radovan Rusnák, ktorý spolu s manželkou JUDr. Gabrielou Rusnákovou v spolupráci s predsedníčkou Občianskej iniciatívy GRINAVA Evou Kulichovu prihlásili projekt do grantového programu Nadácie SPP. Pôvodne bol projekt plánovaný do budovy bývalej evanjelickej školy, avšak z dôvodu rozdielneho pohľadu na financovanie prevádzky centra medzi zástupcami vlastníkov budovy a zástupcami realizátora Občianskou iniciatívou GRINAVA sa po súhlase zriaďovateľa a najmä so súhlasom Nadácie SPP presunul objekt realizácie do bývalých skladových priestorov v budove Základnej školy Orešie.

 

V rekordne krátkom čase tak dobrovoľníci z radov rodičov a priateľov školy v spolupráci s odbornými pracovníkmi, ktorých sponzorsky venoval pán Štefan Rusnák, firma EKOS Pezinok - Grinava, premenili priestor s rozlohou približne 100 m2 na krásne moderné centrum pre deti každého veku a pripravili základy detskej knižnice. Projekt ďalej podporili Kvetoslava Štrbová - STAVKVET Pezinok, Martin Guttmann TULI VAKY, Martin Štastný - Energy Team, Milan Grell - Papiernictvo GRAFITKvetinárstvo Lenka Vachová.

 

Realizátori projektu touto cestou vyslovujú veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa akokoľvek zaslúžili o vznik tohto krásneho diela, ktoré veríme, že bude v plnej miere napĺňať svoje poslanie a ciele. (ek) FOTOGALÉRIA - FOTOGALÉRIA Z OTVORENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noc v škole 2013

Noc zo 14. na 15. novembra 2013 strávili deti z prvého stupňa Základnej školy Orešie a tiež niekoľko odvážnych škôlkárov vo svojej  škole. Obľúbené podujatie "Noc v škole" už po tretí raz  zorganizovali vychovávateľky zo Školského klubu pri ZŠ Orešie  Mgr. Eva Komžíková a Mgr. Kristína Habová. Témou tejto noci bol pravek. Nechýbali hry, súťaže a hľadanie dinosaurieho vajca. Výsledkom výborného nápadu a perfektnej realizácie zostali neopakovateľné zážitky. (ek)


 
Čo je nové v projekte GrinGa?

Prinášame aktuálne informácie o projekte GrinGa, na ktorý sme vďaka hlasovaniu získali 4500 € od Nadácie SPP. Ako sme vás informovali, nepodarilo sa nám dospieť k dohode o výške nájmu budovy bývalej cirkevnej školy a chystali sme sa v septembri získané prostriedky vrátiť nadácii. Pomocnú ruku nám podal riaditeľ ZŠ s MŠ Orešie pán Ondrej Koreň, ktorý veľmi podporuje myšlienku detskej knižnice a centra pre deti a vyčlenil na tento účel priestory bývalého skladu uhlia. V piatok 15. novembra 2013 sa nám podarilo získať súhlas vlastníka budovy - Mesta Pezinok a môžeme s pánom riaditeľom pristúpiť k uzavretiu zmluvy a k rekonštrukcii priestoru. Chceli by sme sa poďakovať aj Nadácii SPP, ktorá nám nesmierne vychádza v ústrety a dala nám súhlas na zmenu objektu rekonštrukcie a prenesenie projektu do budovy ZŠ. (gr)

 
Svätomartinský lampiónový sprievod

Nedeľný podvečer 10. novembra 2013 sa v Grinave uskutočnil III. ročník lampiónového sprievodu. Tento rok sa lampióny rozsvietili pod dohľadom Svätého Martina, ktorý prišiel na svojom koni. Hostia podujatia evanjelická farárka pani Heinrichová a katolícky kňaz pán Miroslav Mika pripomenuli prítomným príbeh o Svätom Martinovi, jeho význam a posolstvo. Potom sa už sprievod na čele so Svätým Martinom na koni vydal do ulíc Grinavy. Po návrate do priestorov Integrovaného klubu deti hľadali poklad. Podujatie pripravili, zrealizovali a sponzorovali: Autodoprava Strnisko, pani Sedláková, pani Balážová, Gabriela Rusnáková, Radovan Rusnák, Milan Grell, Drahomír Šmahovský, Maroš Jakim, Eva Kulichová, Ondrej Koreň a Tamara Turiničová. Za spoluprácu ďakujeme  Mestskej polícii Pezinok. (ek)

 

 

 
« ZačiatokPredošlý11121314151617181920NasledujúcaKoniec »

Strana 11 z 31