Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
V GrinGe deti privítali Svätého Mikuláša

Najmenšie detičky privítali vo štvrtok 4. decembra 2014 v GrinGe Svätého Mikuláša. Starostlivo a s láskou pripravené podujatie naplnilo priestory centra pre deti do posledného miesta. (ep) foto (dj)

 

 
Vynovený Integrovaný klub

V našom Integrovanom klube po vymaľovaní pribudli nové nástenky. Klubu ich venoval nový grinavský poslanec Michal Svátek a upravili ich spoločne s poslancom Drahomírom Šmahovským a Romanom Šmahovským. V mene všetkých, ktorí klub používajú na svoju činnosť ďakujeme. (ep)

 

 

 
Kanalizácia a možnosť podania pripomienok

 

Dňa 2. decembra 2014 bolo na úradnej tabuli Mesta Pezinok zverejnené formou verejnej vyhlášky OZNÁMENIE o pokračovaní vo vodoprávnom konaní a upustení od ústneho pojednávania vo veci stavby Grinava - kanalizácia (bez objektov SO 02.2 - lapače splavenín). Za deň doručenia verejnej vyhlášky sa bude považovať deň 17. december 2014, pričom začne plynúť lehota 7 pracovných dní na podanie námietok a pripomienok, ktorá by mala uplynúť 31.12.2014. Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. Nahliadnutie do dokumentov a informácie Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R.Štefánika 10, Pezinok, 3.posch., č. dverí 306 v stránkových hodinách, t.č. 033/641 11 81.

 

celý článok...
 
Získaný grant na projekt GrinKids

Obrovskú radosť máme zo správy od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, že projekt „GrinKids“, ktorý vypracovali členovia Občianskej iniciatívy GRINAVA v spolupráci so Základnou školou Orešie a pánom Marekom Šilhárom bol v zamestnaneckom grantovom programe „Pomáhame komunite 2015“ hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené. Tešíme sa, že sme v konkurencii 93 projektov uspeli a že vďaka nemu doplníme neformálnymi vzdelávacími pomôckami knižnicu a centrum pre deti GrinGa. Projekt budeme môcť začať realizovať od 1. januára 2015. (gr)

 

 
Divadielko Žužu v GrinGe

A zas bolo veselo! Tentokrát do nášho Centra pre deti GrinGa zavítala v nedeľu 23.11.2014 Mirka a Alex z Divadielka Žužu s príbehom o pahltnom Vendelínovi. Interaktívne, humorné a nápadité dielko „Dobrú chuť!“ sa tešilo veľkému záujmu malých divákov. Projekt sa uskutočnil vďaka programu Európskej únie Mládež v akcii, ktorý realizovala Zuzana Strečanská. (gr)

 

 

 
Komunálne voľby 2014 v Grinave

V sobotu dňa 15.11.2014 sa uskutočnili v priestoroch Základnej školy Orešie voľby do orgánov samosprávy obcí. Podľa informácií TV Pezinok bola navyššia volebná účasť práve v našom volebnom obvode. Z celkového počtu 1351 prišlo voliť 690 oprávnených voličov. Celková účasť v Pezinku dosiahla 40,78%.

 

Grinavania odovzdali kandidátovi na primátora PhDr. Milanovi Grellovi 543 hlasov, Mgr. Oliverovi Solgovi 120 hlasov a 14 hlasov získal Ing. Pavol Jánošík, ktorý stiahol svoju kandidatúru. Kreslo primátora získal nakoniec súčasný primátor s celkovým počtom 4 612 hlasov, pán Milan Grell získal 3 140 hlasov.

 

V Grinave sme si zvolili za poslancov do mestského zastupiteľstva pána Drahomíra Šmahovského, ktorý nás zastupoval aj v minulom volebnom období a Ing. Michala Sváteka, PhD.

 

 

 
Svätomartinský lampiónový sprievod

Deti v Grinave aj tento rok privítali 9.11.2014 na Svätomartinskom lampiónovom sprievode Svätého Martina na krásnom bielom koni. Potom sa v sprievode spoločne prešli ulicami Grinavy. Na ceste ich viedol Svätý Martin a cestu mu osvetľovali pestré lampióny ako svetielka nádeje pre všetkých ľudí v núdzi. Poklad bol poriadne ukrytý, ale deti ho našli a spoločne si zamaškrtili.

 

Ďakujeme za spoluprácu: Gabriela Rusnáková, Radovan Rusnák, Milan Grell, Eva Kulichová, Michal Svátek, združenie Srdce Pezinka, Katarína Hlavandová, Drahomír Šmahovský, Maroš Jakim, Juraj Bagin, Martina Jajcayová, Mestská polícia Pezinok a ďalší.

 

 

 
Čítanie s Mackom

V nedeľu 26.10.2014 sme spolu s Mackom privítali v GrinGe 156 nových knižiek, ktoré sme zakúpili aj z vašich príspevkov v grantovom programe Prázdne bude plné. Mackovi sme prečítali pekný príbeh, nakreslili veselé obrázky na okno a poškodeným knižkám vyrobili krásne nové obaly. Ďalšie knižky nám priniesli aj pán Roman Šmahovský a Michal Svátek. Všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli v tomto projekte ďakujeme!

 
Do GrinGy zavítal Poštár Vinco
Milé spestrenie nedeľného popoludnia pripravili na 12. októbra 2014 pre deti v GrinGe. Poštár Vinco v podaní Romana Fédera z Feder Theater vyčaroval úsmevy malým aj veľkým. Predstavenie v rámci projektu Európskej únie Mládež v akcii zorganizovala Diana Ježíková. (ek)


 
Tekvicová slávnosť

Základná škola s materskou školou Orešie pozvala na svoje nádvorie rodičov a deti na III. ročník Tekvicovej slávnosti. Vo vyzdobenom areáli školy sa vytvárali a zhromažďovali nádherné tekvicové výtvory od výmyslu sveta, z ktorých najlepšie 3 boli ocenené. V tomto ročníku pribudli dve nové súťaže - o najlepší tekvicový recept a o najkrajšiu jesennú básničku. Najlepším receptom sa stala tekvicová polievka podľa receptu pani Silvie Chovancovej. Najlepšie básničky napísali za I. stupeň prváčka Dáška Šilhárová a za II. stupeň ôsmačka Ivanka Juranová. Pozvanie na podujatie prijal aj primátor Mesta Pezinok pán Mgr. Oliver Solga. (ek)

 

 
Šarkany nad jazerom

Štvrtý ročník obľúbeného jesenného podujatia Grinavská šarkaniáda sa uskutočni v nedeľu 28. septembra 2014 na Prvom grinavskom jazere. Detičky s rodičmi spestrili oblohu svojimi farebnými šarkanmi, ktoré sa ligotali v krásnom jesennom slnku. (ek)

 

 
Poďakovanie za úrodu

V nedeľu 28. septembra 2014 bola v rímsko-katolíckom kostole v Grinave svätá omša s poďakovaním za úrodu. V krásne vyzdobenom kostole nechýbali mladí ľudia v krojoch a folklórna skupina BREZA. Po svätej omši pripravili farníci spolu s pánom farárom Miroslavom Mikom pohostenie. (ek)

 

 

 

 
Grinava v sprievode na Pezinskom vinobraní 2014

Grinavania sa aj tento rok prezentovali v alegorickom sprievode na Pezinskom vinobraní 2014. V nedeľu 21. septembra 2014 sa v sprievode zišli mládenci v nových grinavských mužských krojoch, folklórna skupina BREZA, poslanec Milan Grell, kandidáti na poslancov Roman Šmahovský a Michal Svátek, centrum pre deti a mládež GrinGa, ktoré zaujalo detičkami v kostýmoch hroznových strapcov. Ďalej sa v sprievode predstavili deti a pedagógovia zo Základnej školy s materskou školou Orešie, vinársky spolok Grinavský hrozen, Záhradníctvo Noble Garden. Nádherný ozdobný hroznový strapec a krásne vyzdobený traktor vyslalo Vinársko vinohradnícke družstvo podielnikov KARPATY. Veľmi pekná prezentácia Grinavy, za ktorú ďakujeme všetkým zúčastneným. (ek)

 

 
Zábradlie na cestnom moste

Obyvatelia Novej a Železničnej ulice v Grinave si spríjemnili svoje prostredie. V spolupráci s poslancom Drahomírom Šmahovským získali od mesta základné farby a spolu s detičkami a vnúčatkami sa pustili do renovácie hrdzavejúceho zábradlia na moste nad miestnym Rakovým potokom. Nápad a realizácia: Milan Krajňák, Elena Galánková Krajňáková, Monika Hörmannová Vlašičová a ďalší. Blahoželáme k nápadu a realizácii. Ďakujeme a tešíme sa. Jednoduché a krásne. Stačí tak málo!
 
Tanečníček sa úspešne uviedol

Sme veľmi radi, že v Gringe - centre pre deti a mládež sa teší záujmu rodičov nový krúžok Tanečníček ako aj Angličtina pre najmenších. Ak by ste sa chceli pridať, v utorky a štvrtky o 10.00hod.

 

 

 
Kreatívne nápady na základnej škole

Tak takéto nádherné ekologické, vzdelávacie, interaktívne a moderné dielo vzniklo na nádvorí našej základnej školy na Oreší. Príbytok pre najrôznejšie druhy hmyzu. Skrášlené boli aj chodby školy. Nápad a realizácia Tamara Turiničová. Ďakujeme v mene rodičov aj v mene detí!


 
Studnička na Silnického prameni

Turistický oddiel Grinava 28. augusta krásne zreparoval studničku na Silnického prameni.

 

 
Zlaté medaily pre grinavských vinárov

 

Koncom augusta sa konala medzinárodná súťaž Ice Wine du Monde 2014 v Ledniciach v Českej republike, ktorá je pod záštitou Medzinárodnej organizácie pre révu a víno (OIV). V tomto ročníku mali možnosť členovia odborných degustačných komisií porovnávať vzorky ľadových, slamových a iných sladkých vín zo siedmich štátov (Kanada, Česko, Rakúsko, Nemecko, Slovensko, Chorvátsko a Švajčiarsko).


V kategórii ľadových vín bol štvrtý ročník úspešný pre Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov Karpaty, keď v silnej konkurencii 38 vzoriek získalo za Rizling Rýnsky ročník 2011 ľadový zber jednu zo šiestich udelených zlatých medailí.


Ďalšou súťažou s medzinárodnou účasťou je aj Pardubický festival vína, ktorý každoročne navštívi viac než 4 tisíc návštevníkov. Tento rok prihlásili vinári a vinohradníci z Česka, Francúzka, Slovenska, USA, Talianska a Rumunska do súťaže spolu 305 bielych, ružových a červených vín rozdelených do deviatich kategórií, kde museli vinári pri jednotlivých vzorkách uvádzať aj hodnoty podľa laboratórneho rozboru ako obsah zbytkového cukru, obsah kyselín, objem alkoholu, bezcukrový extrakt a pod.


Alibernet ročník 2013 grinavského vinára Štefana Rusnáka ocenila degustačná komisia zlatou medailou v kategórii červených suchých vín. (rr)

 

 

 
Voľný čas našich najmenších

Vo štvrtok 4. septembra 2014 v Centre pre deti GrinGa opäť pokračujeme s pesničkovou Angličtinou pre najmenšie deti v obvyklom čase o 10.00 hod. Prinášame aj novinku - Tanečníček, ktorý bude pravidelne v utorky viesť Zuzka Strečanská. Máme pre vás pripravené pesničky, riekanky, pohybové hry. Herňa pre detičky bude v utorky a štvrtky otvorená od 9.30 hod. Príďte sa pohrať do kolektívu detí, vstup je bezplatný. (gr)

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 6 z 31