Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Pesničková angličtina prázdninuje

Na pesničkovej Angličtine pre najmenších sme privítali našich kamarátov z anglickej škôlky z Limbachu a bolo nám spolu veselo. Ešte nás čaká posledná júnová hodina, potom hurá na prázdniny a v septembri sa s malými angličtinármi opäť v GrinGe vidíme. (gr)   20.6.2014


 
Oslávili sme Deň detí

Na Medzinárodný deň detí pripravila Občianska iniciatíva GRINAVA pre deti pestrý program v priestoroch telocvične Základnej školy Orešie. Deťom sa predstavili samuraji z Klubu bojových umení v Pezinku, šašo Mário, jeho kamarátka Gabika s modelovými balónikmi, kúzelník Jaro, zatancovali si zumbu s Nikolkou a vyšantili sa počas diskotéky. Nechýbalo maľovanie na tvár, ktoré pre deti robili Marcelka, Gabika, Simonka a Miška. (ek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Benefičný koncert pre GrinGu

V nedeľu 18. mája 2014 sa v rímsko-katolíckom kostole v Grinave konal chrámový benefičný koncert. Zorganizovala ho Mirka Záhumenská - Sandtnerová.  Jej hosťami boli talentovaní umelci: Rudolf Fricman, Jozef Gašparovič ml., Lucia Piršelová, Alexandra Miklenčičová, Filip Regina, Ida Runová, Barbora Slezáková, Marianna Spustová, Marek Spusta, Zuzana Suchánová, Rastislav Suchan a Ľubica Špačková. Témou koncertu boli skladby viažuce sa k veľkonočnému obdobiu cirkevného roka, ktoré vznikli v rôznych umeleckých obdobiach. Zaznela hudba baroka, romantizmu, jazzu ale i súčasnej populárnej hudby. Bonusom koncertu bola premiéra skladby Mareka Spustu. Krásny umelecký zážitok! Na činnosť detského centra GrinGa hostia koncertu venovali 202,60 EUR. Ďakujeme! (ek)

 
Grinavský kúsek 2014

Partia nadšencov a dobrovoľníkov, ktorých okrem lásky k rodnej Grinave spája aj hlboký vzťah k turistike pripravila druhý ročník turistického podujatia na domácej pôde "Grinavský kúsek 2014". Viac ako 50 účastníkov sa vydalo na dve trasy - dlhšiu 22 km a kratšiu 11 km, ktoré v teréne v okolí Grinavy, Svätého Jura a Limbachu vyznačil predseda turistického oddielu Mário Farkaš. O občerstvenie a technické zabezpečenie sa postarala podpredsedníčka turistov Ivana Fajnorová spolu s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorým touto cestou srdečne ďakuje. Na spoločnom stretnutí po návrate všetkých turistov z trasy sa podávala domáca fazuľová polievka a domáce koláče. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA a Mesta Pezinok. (ek)

 

 
Rozdali sme prvé certifikáty YOUTHPASS

Predsedníčka Občianskej iniciatívy GRINAVA Eva Kulichová a vedúca projektu "Grinavská mládež" JUDr. Gabriela Rusnáková rozdali v 11. mája 2014 prvej skupine realizátorov certifikáty Európskej únie o neformálnom vzdelávaní YOUTHPASS. Zapojili sa do časti projektu "Kultúrna agentúra" a pripravili dve divadielka pre deti v centre GrinGa. Na fotke zľava: Lukáš Vrba, Simona Lukovičová, Michaela Slimáková, Romana Štrbová a David Vojtek. V tejto skupine spolupracovala aj Paulína Pinkavová. Projekt pokračuje ďalej podujatiami pre deti a mládež. (ek)

 
Vernisáž Katky Hubinskej v Green Class

Priestory ekologickej exteriérovej triedy sa v nedeľu 11. mája 2014 stali miestom vernisáže obrazov grinavskej maliarky Katky Hubinskej. Katka v tejto prírodnej galérii predstavila výber zo svojej tvorby. Milá výstava, ktorá bola sprievodným programom oslavy Dňa matiek návštevníkov veľmi zaujala. Obrazy so silnou atmosférou a pozitívnou energiou, vystavené medzi zeleňou, boli neopakovateľným a v Grinave novým zážitkom. (ek)

 

 
Našim mamám

Popoludnie druhej májovej nedele, 11. mája 2014, patrilo oslave Dňa matiek. Deti z materskej aj základnej školy si pripravili milé vystúpenia a potešili tak prítomné mamičky a babičky. Nechýbal kvietok pre mamičky a malé pohostenie. Oslavu Dňa matiek 2014 pripravili: Základná škola s materskou školou Orešie a členovia Občianskej iniciatívy GRINAVA: Drahomír Šmahovský, Eva Kulichová, Milan Grell s finančným prispením Mesta Pezinok. (ek)

 

 
Podnety z poslaneckého dňa 7. mája 2014

Na poslaneckom dni, v stredu 7. mája 2014 sme zaznamenali nasledovné podnety:

 

Občania mestu ďakujú za vybavenie očistenia chodníka do Tesca od zimného kamienkového posypového materiálu.  Podnet dala p. Anna Virgovičová. Taktiež tlmočíme poďakovanie občanov z Orešia za opravenie miestnej komunikácie, tzv. Hlboká, ktorá bola veľmi ťažko prejazdná najmä v zime viac ako tri roky. Podnet podal pán Miroslav Jokel.  V mesiaci apríl 2014 sme tlmočili podnet p. Štefíka, ktorý sa týkal odstránenia víchricou padnutého topoľa na Myslenickej ulici. Konáre boli odstránené, ale jeho kmeň stále leží v koryte odvodňovacieho kanála a bráni tak odtoku vody. P. Štefík žiada jeho odstránenie, aby sa predišlo ďalším škodám. Taktiež uviedol,že kanál sa nečistil už veľa rokov. Osobne na Mestskom úrade tlmočil túto žiadosť. Dostal odpoveď, že je to drahá a nákladná činnosť a Mesto Pezinok nemá cca 6.600,- EUR. Ponúkol sa, že by to vedel urobiť, ak by mu Mesto zadalo, za 1.400,- EUR sám. Zároveň požiadal či je možné, aby oddelenie Životného prostredia zistilo zdravotný stav zostávajúcich topoľov na Myslenickej ulici, ktoré majú viac ako 70 rokov a je ich tam viac ako 20 ks a potenciálne môžu ohroziť majetok a nehnuteľnosti tam bývajúcich občanov mesta. Túto otázku sme Mestu tlmočili ešte v apríli 2014.

 

Posledný podnet je ohľadom kosenia trávnatých plôch v Meste Pezinok. Po overení sme zistili, že kosenie vychádza dvakrát v roku v celom meste pre nedostatok finančných zdrojov. Najbližšie sa má kosiť v Grinave koncom mája 2014. Tráva je vysoká na niektorých miestach do priemernej výšky človeka. Bol daný podnet, či nie je možné využiť za danej situácie v zmysle zákona aj aktivačných pracovníkov, ktorý poberajú sociálne dávky a ušetriť tak na drahom kosení mechanickými kosačkami.

 

Drahomír Šmahovský

 
Výlet do viedenskej ZOO

Školáci z Orešia si v stredu 7. mája 2014 urobili výlet do viedenskej ZOO. Najväčším lákadlom bola pre nich určite panda, tá sa však nesmela fotiť. Ale aj množstvo iných zvierat deti veľmi zaujalo. (ek)

 

 
Oceňovanie víťazných vinárov

V nedeľu 4. mája 2014 v Integrovanom klube v Grinave odovzdali členovia spolku priateľov dobrého vína Grinavský hrozen ocenenia pre víťazov Ochutnávky grinavských vín. Šampiónom výstavy sa stalo víno Neuburg vinára MUDr. Pavla Šilhára (výstavná vzorka číslo 56). Ocenenie za najlepšie biele víno získalo grinavské družstvo VVDP Karpaty - Rizling rýnsky, ľadový zber, ročník 2012 (výstavná vzorka číslo 42) a cena za najlepšie červené víno patrí vinárovi Jánovi Mezeiovi za Dornfelder ročník 2012 (výstavná vzorka číslo 99). Ďalej bolo udelených 26 zlatých medailí týmto vinárom: Peter Vacho (2), Jozef Šindler (3), Anton Svátek (2), František Somorovský (1), Štefan Rusnák (3), Milan Satko (1), Róbert Miklenčič (1), Ján Mezei (5), Marián Krasňanský (1), Lukáš Lukáš Krasňanský (5) a Jozef Krasňanský (1). Víťazi výstavy dostali okrem iných darov aj umelecké diela od výtvarníka Alexandra Ilečka. Autor šampióna výstavy "Neuburg" MUDr. Pavol Šilhár k svojmu oceneniu povedal: Pre mňa je toto neuveriteľné ocenenie mojej práce. Ja som od malička robil vo vinohradoch, pomáhal som otcovi a mame a tento vzťah k vinohradu a vínu mi zostal. Keďže aj moja manželka niekedy pracovala na družstve vo Vajnoroch, máme taký malý vinohrad vo Vajnoroch a tam sa mi podarilo vyrobiť toto fantastické víno. (ek) Na fotografii zľava: Ján Mezei, MUDr. Pavol Šilhár a Ján Matúš, VVDP Karpaty.

 
Expedícia Mýto pod Ďumbierom

Predĺžený prvý májový víkend sa vybrala 12-členná skupina grinavských turistov na expedíciu do Mýta pod Ďumbierom, odkiaľ v piatok 2. mája 2014 vyrazili na 12 kilometrov dlhú túru cez Chopok na Ďumbier. Vydarené počasie umocnilo už aj tak krásny zážitok a výhľad z hrebeňovej túry. (ek)

 

 
Deň Zeme 2014

Partia skalných sa v sobotu 3. mája 2014 o 9.00 hod. vybrala za nie celkom priaznivého počasia na ekologickú prechádzku do grinavského chotára. Už IV. ročník tohto podujatia pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovala Katka Hubinská s podporou Občianskej iniciatívy GRINAVA. Kontajner na odpad zabezpečilo VVDP Karpaty a jeho odvoz Mestský podnik služieb Pezinok. Za účasť na ekologickej prechádzke ďakujeme: Melinka Lehmann, Soňa Lehmann, Ralf Lehmann, Nora Lišková, Ivana Fajnorová, Drahomír Šmahovský, Eva Kulichová a organizátorka Katka Hubinská. Našťastie môžeme konštatovať, že odpadu v našom chotári bolo podstatne menej ako po minulé roky. (ek)

 

 
Sviatok práce na ostrovčekoch

Sviatok práce 1. mája 2014 sme zahájili úpravou cestných ostrovčekov. Priaznivé počasie s dostatkom vody aj slnka sa odzrkadľuje na ich výzore. Veľmi sa potešili darčekom od pani Márie Liškovej, ktorá nám počas prác priniesli kvety zo svojej záhrady, ktoré sme hneď aj vysadili. Ostrovčeky upravovali Zuzana Kubíková, Ivana Fajnorá, Nora Lišková, Eva Kulichová a Lucia Strížová. (ek)

 

 
Stavanie mája 2014

Tradíciu ručného stavania mája dodržali grinavskí mládenci aj tento rok. V stredu 30. apríla 2014 priviezli strom na základe povolenia z limbašských lesov a na tradičnom mieste pri pamätníkoch máj vo večerných hodín postavili. Povolenie zabezpečil Drahomír Šmahovský, stužky na máj venovala Lenka Vachová. Mládencov odmenili vínom Občianska iniciatíva GRINAVA a pán Peter Uherek. Máj 2014 stavali: Michal Lauda, Juraj Dahamshy, Milan Kratochvíl, Stanislav Vadinger, Tomáš Bučko, Róbert Fabiankovič, Igor Vozár, Pavol Ježík, Ondrej Krasňanský, Mário Farkaš, Roman Hupka a David Mezei. Ďakujeme! (ek)

 

 
Do GrinGy zablúdila ovečka

Druhé predstavenie pre deti v grantovom programe Grinavská mládež s názvom Zablúdená ovečka od divadla MaKiLe pripravili na nedeľu 27. apríla 2014 v GrinGe Michaela Slimáková, Simona Lukovičová a Lukáš Vrba. Veselé divadielko zaujalo a vyčarilo úsmev na tvári nielen deťom ale aj dospelým. A mladí organizátori, ktorí svojou aktivitou naplnili zámer grantu neformálne sa vzdelávať získajú certifikát Európskej únie o neformálnom vzdelávaní Youthpass. (ek)

 

 
Druhý vitamínový deň v ZŠ Orešie

V cykle "Deň zdravia" pokračovali v Základnej škole Orešie na tému jablká a mrva v piatok 25. apríla 2014. Zeleno-červeno-oranžové taniere ale aj odevy detí sa stretli v jednej triede. Nechýbali ani šťavy z týchto plodov. Deti si druhý deň zdravia naozaj užívali. (ek)

 

 
Green Class začal žiť svoj vlastný život

Zhmotniť dobrý nápad a uviesť ho do života je neopísateľný pocit. Od nápadu k realizácii však býva poriadny kus cesty. V Grinave si touto cestou pri budovaní ekologickej exteriérovej triedy v Základnej škole Orešie prešli spoločne architekt, dobrovoľníci, žiaci, rodičia, učitelia, zamestnanci a priatelia školy. Green Class si začal žiť svoj vlastný život. Výsadba na strechách a v okolí triedy, prirodzené starnutie agátového dreva či rôzne ročné obdobia a poveternostné podmienky budú stavbe vytvárať stále novú tvár. A veríme, že tí ktorí budú tento priestor využívať budú vnímať pozitívnu energiu, s ktorou bol Green Class vybudovaný. Projekt Green Class slávnostne odovzdali do užívania riaditeľovi ZŠ Orešie Ondrejovi Koreňovi predsedníčka Občianskej iniciatívy GRINAVA Eva Kulichová a architekt Radovan Rusnák v sobotu 26. apríla 2014. (ek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spolok Grinavský hrozen privítal hostí na 8. ročníku vinárskeho podujatia Ochutnávka grinavských vín

Možnosť ochutnať 72 vzoriek bieleho, 9 vzoriek ružového a 31 vzoriek červeného vína mali hostia 8. ročníka Ochutnávky grinavských vín, ktorú už tradične v prvú sobotu po Veľkej noci zorganizoval Spolok priateľov dobrého vína "Grinavský hrozen" v priestoroch Základnej školy Orešie. Predseda spolku pán Jozef Krasňanský okrem iných privítal čestnú hostku podujatia pani Ing. Dorotu Pospíšilovú PhD., prvú dámu v slovenskom šľachtení viniča. Pani Ing. Pospíšilová vyšľachtila obrovské množstvo odrôd viniča. Medzi registrované odrody patria: Dora, Diamant, Opál, Topas, Rhea, Luna, Breslava, Devín, Hetera, Ametyst, Pastel, Heliotrop, Premium, Dunaj, Nitra, Rubín, Váh, Rimava, Rudava, Torysa, Hron, Rosa. Ďalšie odrody čakajú na registráciu. Medzi hosťami nechýbal ani grinavský vinár pán Ján Mezei, ktorý degustoval všetky vystavené vzorky a podľa jeho slov bola kvalita vzoriek na výbornej úrovni. Všetci hostia mali možnosť odovzdať piatim vzorkám svoj hlas. Výsledky hlasovania budú známe v nedeľu 4. mája 2014. (ek)

 

 
Deň Zeme v ŠKD

Deti zo Školského klubu detí pri Základnej škole Orešie si vo štvrtok 24. apríla 2014 pripomenuli Medzinárodný deň Zeme uprataním školského dvora, mestského ihriska a s vrecami na odpad sa prešli aj okolo potoka. Pani vychovávateľkám Kristíne Habovej a Eve Komžíkovej patrí naše poďakovanie za takýto prístup k neformálnemu environmentálnemu vzdelávaniu detí. V školskom klube sú mimoriadne aktívni počas celého roka. Skvelými tvorivými nápadmi, súťažami a výletmi v ŠKD vypĺňajú mimoškolský čas detí. Viac informácií na Facebookovom profile "Základná škola s materskou školou Pezinok - Orešie". (ek)

 

 
Pomáhate nám aj sebe v "Prázdne bude plné"

Od zverejnenia nášho nového podporeného grantu "Prázdne bude plné" od Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne uplynuli ani nie 3 týždne a môžeme s radosťou konštatovať, že vás oslovil. Veľmi sa tešíme z každého jedného eura, ktorým prispievate na zbierku vo výške 500 EUR, ktorú nám Nadačný fond Slovenskej sporiteľne zdvojnásobí. K dnešnému dňu (24.4.2014) na účet Občianskej iniciatívy GRINAVA pod variabilným symbolom 90203 prispeli: Daniel Eliášik, Miroslav Cittel, Zuzana Strečanská, Gabriela Rusnáková, Peter Romančík, Tamara Turiničová, Gabriela Fornerová, Ján Somorovský, Agnesa Somorovská, Ondrej Koreň, Nora Lišková, p. Špičková - Gáborová, Brigita Mezeiová, Zuzana Kubíková, Ľuboš Bobák, Mária Poluchová, Dušan Štefík, Lívia Turanská, Petra Griflíková, Dušan Živner, Michaela Šteflovičová, Vladimír Mizerák, Soňa Lehmann, Miriam Fuňová a Maroš Jakim. Všetkým našim podporovateľom a tiež ich rodinám naozaj úprimne ďakujeme! Zbierka potrvá do 31. mája 2014. (ek)

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 7 z 31