Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Turistické soboty

Uplynulú sobotu členovia Turistického oddielu Grinava v krásnom zimnom období vystúpili na Kráľovu holu a predtým na hradisko Molpír v neďalekých Smoleniciach. Plánované výlety, ku ktorým sa môžete pridať, ako aj viac fotografií nájdete na facebookovom profile Turistický oddiel Grinava.

 
Karneval s Miou

Vo februári pri príležitosti fašiangov sme sa tešili z karnevalu pre deti, na ktorom vystúpila speváčka Mia, ktorá naše detičky vo svojom pestrofarebnom kostýme roztancovala. Deti prišli v krásnych maskách, dokonca nechýbali aj originálne, ručne vyrobené. Nakoniec boli  efektne vystrelené konfety a balóny. Detičky sa občerstvili malinovkou s koláčikmi, ktorými nás príjemne prekvapila pani Ďuríková. Okrem toho, že výber a organizáciu majú na starosti naši mladí, ktorým touto cestou ďakujeme, takéto akcie zároveň spájajú komunitu, ľudia sa navzájom spoznávajú a búrajú sa tie pomyselné betónové ploty medzi nami.

 


 
Zápis prvákov do Základnej školy Orešie na školský rok 2015/2016

Informácia pre rodičov veľkých škôlkárov! Nezabudnite na dôležitý termín - zápis do 1.ročníka sa na Základnej škole Orešie uskutoční v dňoch 12. a 13. februára 2015 od 15.00-18.00 hod. Kliknite na celý článok a dozviete sa, čo si treba na zápis priniesť.

celý článok...
 
Výsledky referenda v Grinave

 

Výsledky celoštátneho referenda o rodine, ktoré sa konalo 7. februára 2015, podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dopadli v Grinave, teda v našom volebnom okrsku č. 18, nasledovne.

 

Počet oprávnených voličov v Grinave bol 1339, počet zúčastnených 235, čo predstavuje účasť 17,55%. Celková účasť za mesto Pezinok dosiahla 16,87%.

 

Z 235 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný. Na referendovú otázku č. 1 kladne odpovedalo 228 občanov, šesť záporne. Na druhú referendovú otázku odpovedalo kladne 225 občanov, nesúhlas vyjadrilo 9 občanov. S poslednou otázkou súhlasilo 223 občanov a nesúhlasilo 11 občanov.

 

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky oznámila, že referendum nie je platné, nakoľko sa na ňom nezúčastnilo viac ako 50% oprávnených osôb. Celková účasť na Slovensku dosiahla 21,41%.

 

 

 
Výstava fotografií Milana Grella

Nenechajte si ujsť ďalšie podujatie, ktoré pre vás pripravili naši mladí Grinavania v rámci projektu Mládež v akcii. Priestor multifunkčného centra GrinGa sa premení na galériu, kde si budete môcť pozrieť fotografie z Afriky. Pozvanie prijal PhDr. Milan Grell, ktorý nám bližšie porozpráva o svojich skúsenostiach a cestovateľských zážitkoch v sobotu 7.2.2015 o 16.00 hod. Výstava potrvá počas víkendu a pre žiakov aj počas nadchádzajúceho týždňa.

 
Klaun Pepele v GrinGe

Všetko sa to začalo jedným kufrom. Kto by to bol povedal, že sa v ňom skrýval celý cirkus. Klaun Pepele si jednoznačne získal malých divákov pri svojom excelentnom vystúpení v centre GrinGa v prvé februárové popoludnie tohto roka. Deti žonglovali, hádali, tlieskali, spievali, a hlavne sa smiali. Ďakujeme Divadlu Žihadlo aj Dianke Ježíkovej za krásne fotky a prezradíme, že najbližšie sa pre nás chystá karneval! Podujatie sa uskutočnilo vďaka programu Mládež v akcii, podporeného Európskou úniou.

 

 

 
Vítanie Nového roka 2015

Grinavania nezabudli ani na tradičné Silvestrovské stretnutie a vítanie Nového roka 2015. Ohňostroj pripravili a zaplatili Lenka Vachová, Milan Grell, Roman Šmahovský, Michal Svátek a Anton Lačný. Varené vínko pripravil Matúš Klamo, technickú podporu zabezpečoval Dušan Wittgrúber a upratanie priestoru Aktivity Grinava. PF 2015 GRINAVA!

 
Turisti si pripomenuli svoju činnosť v roku 2014

Grinavskí turisti si 30.12.2014 v GrinGe pripomenuli svoje výlety a túry v končiacom sa roku 2014. Stretnutie pripravil Peter Osuský spolu s vedúcim turistov Máriom Farkašom, ktorý deťom venoval magnetky s maskotom turistov. Potom si premietli fotky z akcií. Vedúci zároveň predstavil dátum III. ročníka grinavského turistického podujatia Grinavský kúsek 2015, ktorý je už zverejnený v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie na rok 2015. Grinavský kúsek 2015 sa uskutoční 9. mája 2015.

 

 
Akt primitivizmu vo vinohradoch

V tomto predvianočnom období vás prosíme o pomoc pri identifikácii tohto primitívneho činu. S najväčšou pravdepodobnosťou z nedele 30.11.2014 na pondelok 1.12.2014 vysypalo väčšie nákladné auto (zadné kolesá má zdvojené a vyklápa aj doboku aj dozadu) v grinavskom chotári na tzv. Chrastinskej ceste smerom k Limbachu kopu odpadu. Obrátili sa na nás pracovníci VVDP Karpaty, ktorí touto cestou prosia o akékoľvek informácie o páchateľovi. Možno spoznáte veci z tej kopy, alebo viete o niekom, kto prerába starší dom. V kope sa nachádzali staré tehly, kvádre, lepenka, stavebný a domový odpad. Zároveň musí ísť o niekoho, kto má záhradu, pretože tam bol napríklad aj odpad zo záhrady, z ovocných drevín a ovocinárske pomôcky. Možno niekto z vás spozná odhodenú aktovku. Polícia aj odbor životného prostredia sú informovaní. Prosíme vás a ďakujeme za akúkoľvek informáciu.

 

 
Vidíme sa v novom roku 2015

Ďakujeme za priazeň všetkým rodičom a detičkám, ktoré sa v roku 2014 zúčastňovali programu a našich aktivít v GrinGe, ktoré sa práve skončili. Keďže priestory základnej školy sa cez zimné prázdniny nebudú vykurovať, uvidíme sa v novom roku. Vďaka za úsilie všetkým dobrovoľníkom, ktorí prevádzkovali našu herňu, priestory pravidelne čistili a zútulňovali. Prajeme vám krásne a pokojné sviatky! (gr)

 
Vianočné stretnutie v Grinave

Krásne vianočné stretnutie pre rodičov a všetkých Grinavanov usporiadala Základná škola Orešie v spolupráci s Občianskou iniciatívou GRINAVA v piatok 12. decembra 2014. V programe vystúpili žiaci základnej školy a vzácny hosť Mirka Záhumenská. Sprievodným podujatím bola výstava fotografií talentovaného Mateja Srnáka. Príjemnú atmosféru dotvárala nádherná výzdoba celého priestoru, rozvoniavajúca kapustnica i tradičný vianočný punč. Veľká vďaka všetkým, ktorí pomohli pri prípravách a programe tejto milej akcie.

 
Workout v telocvični

Tešíme sa ďalšej mládežníckej iniciatíve v podobe cvičenia Workout v rámci programu Európskej únie Mládež v akcii. Kvôli chladnejšiemu obdobiu sa koná v telocvični ZŠ Orešie spravidla v soboty o 18.00 hod. Cvičenie vedie certifikovaný tréner Ľuboš Bobák. Príďte a zapojte sa, vstup voľný. Najbližší termín 13.12.2014.

 

 
V GrinGe deti privítali Svätého Mikuláša

Najmenšie detičky privítali vo štvrtok 4. decembra 2014 v GrinGe Svätého Mikuláša. Starostlivo a s láskou pripravené podujatie naplnilo priestory centra pre deti do posledného miesta. (ep) foto (dj)

 

 
Vynovený Integrovaný klub

V našom Integrovanom klube po vymaľovaní pribudli nové nástenky. Klubu ich venoval nový grinavský poslanec Michal Svátek a upravili ich spoločne s poslancom Drahomírom Šmahovským a Romanom Šmahovským. V mene všetkých, ktorí klub používajú na svoju činnosť ďakujeme. (ep)

 

 

 
Kanalizácia a možnosť podania pripomienok

 

Dňa 2. decembra 2014 bolo na úradnej tabuli Mesta Pezinok zverejnené formou verejnej vyhlášky OZNÁMENIE o pokračovaní vo vodoprávnom konaní a upustení od ústneho pojednávania vo veci stavby Grinava - kanalizácia (bez objektov SO 02.2 - lapače splavenín). Za deň doručenia verejnej vyhlášky sa bude považovať deň 17. december 2014, pričom začne plynúť lehota 7 pracovných dní na podanie námietok a pripomienok, ktorá by mala uplynúť 31.12.2014. Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. Nahliadnutie do dokumentov a informácie Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R.Štefánika 10, Pezinok, 3.posch., č. dverí 306 v stránkových hodinách, t.č. 033/641 11 81.

 

celý článok...
 
Získaný grant na projekt GrinKids

Obrovskú radosť máme zo správy od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, že projekt „GrinKids“, ktorý vypracovali členovia Občianskej iniciatívy GRINAVA v spolupráci so Základnou školou Orešie a pánom Marekom Šilhárom bol v zamestnaneckom grantovom programe „Pomáhame komunite 2015“ hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené. Tešíme sa, že sme v konkurencii 93 projektov uspeli a že vďaka nemu doplníme neformálnymi vzdelávacími pomôckami knižnicu a centrum pre deti GrinGa. Projekt budeme môcť začať realizovať od 1. januára 2015. (gr)

 

 
Divadielko Žužu v GrinGe

A zas bolo veselo! Tentokrát do nášho Centra pre deti GrinGa zavítala v nedeľu 23.11.2014 Mirka a Alex z Divadielka Žužu s príbehom o pahltnom Vendelínovi. Interaktívne, humorné a nápadité dielko „Dobrú chuť!“ sa tešilo veľkému záujmu malých divákov. Projekt sa uskutočnil vďaka programu Európskej únie Mládež v akcii, ktorý realizovala Zuzana Strečanská. (gr)

 

 

 
Komunálne voľby 2014 v Grinave

V sobotu dňa 15.11.2014 sa uskutočnili v priestoroch Základnej školy Orešie voľby do orgánov samosprávy obcí. Podľa informácií TV Pezinok bola navyššia volebná účasť práve v našom volebnom obvode. Z celkového počtu 1351 prišlo voliť 690 oprávnených voličov. Celková účasť v Pezinku dosiahla 40,78%.

 

Grinavania odovzdali kandidátovi na primátora PhDr. Milanovi Grellovi 543 hlasov, Mgr. Oliverovi Solgovi 120 hlasov a 14 hlasov získal Ing. Pavol Jánošík, ktorý stiahol svoju kandidatúru. Kreslo primátora získal nakoniec súčasný primátor s celkovým počtom 4 612 hlasov, pán Milan Grell získal 3 140 hlasov.

 

V Grinave sme si zvolili za poslancov do mestského zastupiteľstva pána Drahomíra Šmahovského, ktorý nás zastupoval aj v minulom volebnom období a Ing. Michala Sváteka, PhD.

 

 

 
Svätomartinský lampiónový sprievod

Deti v Grinave aj tento rok privítali 9.11.2014 na Svätomartinskom lampiónovom sprievode Svätého Martina na krásnom bielom koni. Potom sa v sprievode spoločne prešli ulicami Grinavy. Na ceste ich viedol Svätý Martin a cestu mu osvetľovali pestré lampióny ako svetielka nádeje pre všetkých ľudí v núdzi. Poklad bol poriadne ukrytý, ale deti ho našli a spoločne si zamaškrtili.

 

Ďakujeme za spoluprácu: Gabriela Rusnáková, Radovan Rusnák, Milan Grell, Eva Kulichová, Michal Svátek, združenie Srdce Pezinka, Katarína Hlavandová, Drahomír Šmahovský, Maroš Jakim, Juraj Bagin, Martina Jajcayová, Mestská polícia Pezinok a ďalší.

 

 

 
Čítanie s Mackom

V nedeľu 26.10.2014 sme spolu s Mackom privítali v GrinGe 156 nových knižiek, ktoré sme zakúpili aj z vašich príspevkov v grantovom programe Prázdne bude plné. Mackovi sme prečítali pekný príbeh, nakreslili veselé obrázky na okno a poškodeným knižkám vyrobili krásne nové obaly. Ďalšie knižky nám priniesli aj pán Roman Šmahovský a Michal Svátek. Všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli v tomto projekte ďakujeme!

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 5 z 31