Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Najobľúbenejší učiteľ s titulom Zlatý Amos

Titul Zlatý Amos v ankete o najobľúbenejšieho slovenského učiteľa získal tento rok Maroš Jakim z Obchodnej akadémie (OA) Račianska v Bratislave. Tento dlhoročný pedagóg žije so svojou rodinou v Grinave. Vo večernom finále bojovalo v Košiciach osem učiteľov. Do ankety sa zapojilo 1597 žiakov, ktorí do jubilejného 10. ročníka ankety prihlásili celkovo 31 pedagógov. V minulosti pôsobil Maroš Jakim aj na našej základnej škole na Oreší. Gratulujeme ku krásnemu oceneniu jeho práce.

 

Foto: TASR

 

 
Stavanie mája

Je nádherný, rovný a vysoký...grinavský máj. Postavili ho hrdí Grinavčania, tak ako ich predkovia, bez žeriavov a iných technických pomôcok. Prípravy sú veľmi náročné, ale ten výsledok stojí za to. Zo srdca ďakujeme.

 

 

 
Deň Zeme v Grinave

 

Pri príležitosti Dňa Zeme prebehlo v Grinave aj tento rok niekoľko krásnych akcií. 22. apríla 2016 rodičia detí MŠ Orešie brigádovali v areáli materskej škôlky, v sobotu 30. apríla 2016 sa vydali dobrovoľníci s deťmi vyzbrojení igelitovými vrecami a rukavicami čistiť okolie jazier, vinohradov a priľahlého lesa v grinavskom chotári a 2. mája 2016 vyčistili žiaci ZŠ Orešie zo Školského klubu detí areál školy, ihriska a okolie pamätníkov padlých hrdinov I. a II. svetovej vojny. Mimoriadne si vážime všetkých týchto ľudí, ktorí sú ochotní nezištne obetovať svoj čas a námahu pre verejnoprospešné dobro a ktorí vedú aj deti k úcte k prírode a nášmu životnému prostrediu. 

 
ZŠ Orešie súťažilo v RTVS

Žiaci 5. ročníka Základnej školy Orešie účinkovali v zábavno-súťažnej relácii pre deti našej verejnoprávnej televízie RTVS Daj si čas, v ktorej nešlo len o znalosti z histórie, z praveku, ale aj o zručnosť, fantáziu a pohotovosť súťažiacich. Relácia bola odvysielaná 30. apríla 2016 a tak môžeme s hrdosťou informovať, že šikovným žiakom sa podarilo v súťaži zvíťaziť.

 

 

 
Grinavský kúsek 4.ročník

V sobotu 23. apríla 2016 sa uskutočnil 4. ročník grinavského turistického podujatia Grinavský kúsek. Na dve vyznačené trasy sa do grinavského chotára vydal rekordný počet 145 turistov. Najmä od tých hostí, ktorí tu boli prvýkrát bolo veľmi milé počuť, akú krásnu máme prírodu. Tiež si pochvaľovali organizáciu a atmosféru podujatia. Chcela by som sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli úspešnému realizovaniu a tým aj propagácii Grinavy. Máriovi Farkašovi ako vedúcemu Turistického oddielu Sokolíci Grinava a všetkým z partie. Rowan Hubánek , Peter Osuský, Pavol Ježík , Laci Sandtner, Nikolka Lišková, Norika Lišková, Miro Jurkovič, Veronika Hlavandová Jurkovičová, Peter Strezenický, Ivana Fajnorová , všetkým, ktorí priniesli koláčiky a drobnosti na občerstvenie, farskému úradu v Grinave, Lucke Stritovej za dvojitú obetu, ale hlavne všetkým za návštevu a účasť. Najpočetnejšiu skupinu hostí tvorili modranskí turisti, ktorých návštevu si veľmi vážime. Ďakujeme aj Zuzke Osuskej, ktorá sprevádzala najmladšiu účastníčku Vanesku Antalovú. Tešíme sa na ďalšie stretnutia. (ep) 

 
Petícia proti hazardu v Pezinku

 

Pezinok sa od 14. apríla 2016 zaradil k mestám, ktoré sa snažia petíciou vytesniť hazard. Petičné iniciatívy za zákaz hazardných hier, sú vedené či už predstaviteľmi jednotlivých miest (Bratislava, Prešov, Ružomberok, Nitra, Galanta, Levoča  a pod.), alebo občianskymi iniciatívami (Zastavme hazard).

 

V Pezinku petičnú akciu za zákaz hazardu pripravilo a začalo realizovať občianske združenie Srdce Pezinka, ktoré združilo množstvo dobrovoľníkov, ktorí budú podpisy zbierať. Po tom ako o zahájení petičnej akcie informoval na zasadnutí mestského zastupiteľstva primátora a poslancov mesta Pezinok PhDr. Milan Grell sa na druhý deň objavilo na webovej stránke mesta stanovisko vedenia mesta, ktoré vyjadrilo rovnaký názor na nebezpečnosť hazardu pre Pezinok, takže potešujúcou správou je, že petícia získa širokú podporu naprieč politickým i spoločenským spektrom a spojí obyvateľov Pezinka v spoločnom úsilí.

 

Vláda Slovenskej republiky vrátila hracie automaty do našich obcí (do roka 2013 stačilo na zákaz automatov všeobecne záväzné nariadenie obce). V súčasnosti je však k zákazu v obciach potrebná petícia, ktorú musí podpísať aspoň 30% občanov nad 18 rokov! V prípade Pezinka to znamená nazbierať asi 6 500 podpisov obyvateľov. Je to veľké číslo, no veľký je aj počet tých, ktorí sú s existenciou herní nespokojní. Výsledkom tejto petície by bola požiadavka obyvateľov za zákaz hazardu v meste. Obmedzenie hazardu je celosvetovým trendom. Veľké európske mestá ako Viedeň,  Praha tak už urobili. Úspešne k nim smeruje aj Bratislava. Tieto mestá prijali v rámci svojich kompetencií opatrenia, ktorými  obmedzili činnosť týchto zariadení na svojom území. Prípadný úspech obmedzenia hazardu v Bratislave by s vysokou mierou pravdepodobnosti viedol k premiestneniu sa hazardu do blízkeho okolia Bratislavy a k ďalšiemu nárastu takejto činnosti v našom meste.

 

V minulosti platilo, že hracie automaty a automaty na videohry sa nemohli prevádzkovať v blízkosti (do 200m) od škôl, škôlok, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Tento zákaz však neplatí pre herne – vraj preto, lebo dozor v herni zabezpečí, aby sa tam maloletý nedostal.  To znamená, že herňa môže byť priamo pri škole, či školskom internáte.

 

Herne podporujú závislosť na hazardných hrách a v ich okolí dochádza k narušovaniu verejného poriadku. Okrem toho spôsobujú trvalé škody na morálnom a existenčnom vývoji detí a celých  rodín závislých hráčov (v SR je oficiálne asi 50 000 gamblerov, no predpokladá sa, že ich je 2 až 3x viac). Liečebné náklady na 1 kúru u 1 závislého sú cca 1035 Eur (hradí SP). Po prvej kúre sú vyliečení asi 40%.

 

Alkoholová závislosť je nebezpečná a treba proti nej bojovať, ale nemá taký rýchly nástup a obvykle trvá niekoľko rokov kým sa rozvinie do takých silných ekonomických dôsledkov pre rodinu ako problémové gamblerstvo. Väčšina gamblerov priamo neohrozuje okolie.  No podľa niektorých odhadov tretina pácha trestné činy v snahe zabezpečiť si peniaze na hru.  Mnohé z nich nie sú hlásené, nakoľko sa týkajú najbližších príbuzných.  Asi tretina liečených pacientov má za sebou pokus o samovraždu.

 

Petičné hárky si môžete vytlačiť TU.

Upozornenie! Petíciu môžu podporiť len obyvatelia Pezinka, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.


Vyplnené hárky môžete odovzdať na týchto miestach:

 

Kaviareň SIMBA, ul. Mladoboleslavská č.1-

Papiernictvo GRAFIT, ul. Holubyho č.16

Kvetinárstvo V4, Nákupné centrum MÓLO, ul. Myslenická č.2/C

Predajňa Stavebniny Stavkvet, ul. Moyzesova č.8

Novinový stánok Vladov stánok v Pezinku, ul.1.mája č.3

DROGÉRIA -DROBNÝ TOVAR JaE Rusnák, ul. Myslenická č.141

 

Ďakujeme, že vám situácia v meste Pezinok nie je ľahostajná!

 

 
Bločky o vývoze žúmp

K druhému bodu programu poslaneckého dňa 6. apríla 2016, teda k dažďovej kanalizácii pod hlavnou cestou, ktorá patrí BSK pri Škodovke a trojuholníkovom pozemku pri Myslenickej ulici, ide o to, že do tejto dažďovej kanalizácie sú spúšťané obyvateľmi splašky. Mesto Pezinok urobilo monitoring a zistilo, že na dažďovú kanalizáciu je napojených niekoľko domov pri hlavnej ceste. Podľa primátora nie je riešenie dávať pokuty a dohadovať sa, že jeden má tri deti a druhý štyri deti a preto vypúšťa viac a preto všetci vlastníci nehnuteľností na Myslenickej ulici majú predložiť v lehote do 30.6.2016 doklad o zneškodnení odpadových vôd zo žumpy vývozom za rok 2015 a ďalšie a doručia na mestský úrad. Primátor uviedol, že takýto postup je v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách a vodným zákonom. „Vyplníte tlačivo, priložíte bločky, faktúry a z tohto vypadnete.“ Distribúcia tlačiva bude prostredníctvom časopisu Pezinčan.

 

Obyvatelia upozornili na to, že hlavným problémom sú tony lístia a trávy, čo padá do toho kanála, ktorý nebol správcom aj 10 rokov čistený. V blízkosti kanála sa nedá otvoriť ani okno, nedá sa dýchať. Ak sa s tým nebude nič robiť, tak obyvatelia mienia zavolať televíziu. Primátor odpovedal, že sa majú obrátiť na Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy. Viacerí obyvatelia Grinavy sa začudovali, my tam máme volať? Nakoniec po dohode s primátorom poslanec Drahomír Šmahovský upresnil, že mesto prostredníctvom svojich pracovníkov zo životného prostredia dá výzvu VÚC. Poslanec Roman Šmahovský upozornil na to, že tento problém tu je od roku 2004, že sa potvrdila neprietočnosť kanála, zanesenie lístím aj splaškami, ale vlastník kanála odmietol už v minulosti dať kanál vyčistiť kvôli splaškom. Súčasne sa riešili aj vysychajúce topole, ktoré ohrozujú priľahlé majetky, pričom jeden strom aj padol. Primátor uviedol, že problém sa rieši, robia CT stromov za veľké peniaze a následne sa podľa toho rozhodne o výrube.

 
S primátorom o kanalizácii

 

Dňa 6.apríla 2016 sa v Grinave v Integrovanom klube  konal poslanecký deň  za prítomnosti primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu, ktorý prišiel informovať obyvateľov o stave budovania kanalizácie a našich poslancov Drahomíra Šmahovského a Mgr. Romana Šmahovského.  Ďalšími bodmi boli informácie ohľadne žiadosti o opätovné prešetrenie sťažností  obyvateľov Myslenickej ulice na zápach z dažďovej kanalizácie, ktoré vedie popod hlavnú cestu a ku ktorému podali obyvatelia aj petíciu v roku 2004 a posledným bodom boli informácie ohľadne rozšírenia chodníkov vo dvoch kritických bodoch a vybudovania priechodu pre chodcov. Každému bodu sa budeme podrobnejšie venovať v samostatných článkoch. Celé stretnutie bolo so súhlasom prítomných natočené na video, ktoré si môžete pozrieť TU.

 

 

.informácie od primátora

Primátor informoval, že po vydaní stavebného povolenia na výstavbu kanalizácie v roku 2015, celú dokumentáciu odovzdali námestníkovi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Ing. Sobotovi, aby mohla BVS začať s jej realizáciou. V októbri 2015 sa mesto informovalo na aktuálny stav a dostalo odpoveď „čakajte, budete zaradení do poradovníka projektov na budúci rok.“ Vo februári 2016 sa mesto opätovne obrátilo na BVS, pričom dňa 14. marca 2016 prišla odpoveď od vedúcej oddelenia koordinácie, že „v súčasnosti je uvedená stavba –kanalizácia Grinava zaradená do investičného plánu BVS do oddielu N - nezaradená na realizáciu v tomto roku a realizácia by mala byť naplánovaná na mesiac jún 2017.“ Primátor dodal, či to tak bude ťažko povedať, o tom nerozhodujeme my, ale vedenie BVS, jeho predstavenstvo. Primátor ďalej uviedol, že mesto urobilo nadprácu, dalo vypracovať projekt za 2 milióny korún a vybavilo stavebné povolenie, čo iné mestá nerobia. Čo sa týka dažďovej kanalizácie, to bude financovať mesto, okrem domových prípojok, to si zafinancuje každý občan ako je štandardom. K tomuto bodu to je všetko, povedal primátor na záver svojho úvodného vystúpenia.


.eurofondy

Na otázku, či mesto hľadalo aj iné zdroje financovania alebo sa spolieha len na zdroje BVS primátor odpovedal, že žiadne iné zdroje pre Bratislavský kraj neexistujú.

Podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice 271/91/EHS pritom existujú nasledovné zdroje financovania: "V podmienkach SR sú finančné zdroje pre túto oblasť čerpané z nasledovných zdrojov:

· fondy EÚ

· štátny rozpočet

· Environmentálny fond

· vlastné zdroje (obcí, resp. regionálnych vodárenských spoločností)

· úvery a pôžičky

· Švajčiarsky finančný mechanizmus."

 

Keďže dňa 3. júla 2015 až do 29. februára 2016 bola otvorená výzva Ministerstva živ. prostredia na čerpanie prostriedkov z eurofondov z Operačného programu Kvalita životného prostredia  - výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody pre celé Slovensko, vrátane Pezinka, ktoré je uvedené v prílohe č. 7, v celkovej výške 400 miliónov eur, bola položená primátorovi otázka, či mesto podalo žiadosť na čerpanie eurofondov. Primátor odpovedal „Znovu opakujem, tak veľkú investíciu si mesto Pezinok nemôže dovoliť a myslím si, že mesto by malo problém aj s kofinancovaním takejto investície. Všetky granty, ktoré možno získať sa snažíme získať. Toto je aktivita súkromnej firmy-BVS.“(pozn. neskôr primátor v inej časti diskusie naopak uviedol, že mesto nemá problém s kofinancovaním ani 5%-ným ani 15%-ným).

 

V stanovisku mesta v mestských novinách Pezinčan z februára 2010 sa píše: „Najväčší objem finančných prostriedkov budeme žiadať v prípade vyhlásenia výziev na kanalizáciu v Grinave –zhruba 3 mil. eur.“

Tak predtým to nebola aktivita súkromnej firmy, teraz už áno?

 

celý článok...
 
Slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka ochutnávky vín

V nedeľu 10. apríla 2016 sa vo vynovených priestoroch degustačnej miestnosti VVDP Karpaty konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejnej, v poradí 10. ochutnávky grinavských vín. Na tohoročnej ochutnávke sa zišlo spolu 147 vzoriek červených, bielych a ružových vín. Najzastúpenejšie boli tradičné odrody grinavského chotára Veltlínske zelené (18), Rizling vlašský (16), Dornfelder (15), Rizling rýnsky (13), Müller Thurgau (10), Rulandské biele (7.) Hodnotiacu verejnosť však zaujali najmä menej zastúpené aromatické muškátové odrody Mília, Moravský muškát, Pesecká Leánka, Pálava, Sauvignon či Neuburg. Z červených boli ocenené Svätovavrinecké, Dornfelder a Alibernet.

 

V tomto roku usporiadatelia Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen mierne upravili pravidlá hodnotenia. Oproti minulým rokom, keď sa hodnotilo na piatich samostatných lístkoch a bolo možné odovzdať aj päť rovnako označených hodnotení, v tomto roku sa odovzdával lístok len jeden a započítavalo sa päť rôzne označených čísiel vzoriek vína. Ak sa vyskytli dve a viac rovnakých čísiel na jednom lístku, započítavalo sa len jedno hodnotenie. Úprava prispela k zvýšeniu objektívnosti hodnotenia vzoriek vín.

 

Ocenenia v podobe diplomov za zlaté grinavské víno si odnieslo spolu 32 vín od trinástich vinárov. Najvyššie ocenenia dostali nasledovní grinavskí vinári

 

Najlepšie biele víno Tramín červený 2015 pre VVDP Karpaty

Najlepšie červené víno Neronet 2015 od Lukáša Krasňanského

Najlepší Rizling vlašský pre predsedu spolku Jožka Krasňanského

 

Šampiónom vín grinavskej ochutnávky vín je Rulandské biele 2015 od Jána Mezeia.

 

Najúspešnejší vinár počas desaťročnej tradície trvania grinavskej ochutnávky Janko Mezei vysoko vyzdvihol jubilejnú verejnú degustáciu, ktorá sa konala 2. apríla 2016 v priestoroch športovej haly na ZŠ Orešie. Priaznivo hodnotil stúpajúcu úroveň organizácie ochutnávok, ktorá v jubilejnom roku vygradovala k najvyššej kvalite. Poďakoval sa hlavne skupine nadšencov z radov usporiadateľa „Štúrovcom“, neformálne nazvaných po Štúrovej ulici na ktorej väčšina z nich býva.

 

Dlhoročný fanúšik grinavskej ochutnávky akademický sochár Alexander Ilečko sa tohto roku v svojom hodnotení trafil z piatich vín do troch ocenení. Uznanie a poďakovanie za starostlivosť o vinohrad RKC Grinava si odnášal p. Dugovič v podobe úprimných gratulácií od zúčastnených vinárov za dve ocenenia za červené víno odrody Dornfelder. (rr)

 

 
Noc s Andersenom a malou morskou vílou

1. apríla 2016 sa konalo medzinárodné podujatie Noc s Andersenom, keď deti prespávajú v knižniciach obklopení svojimi obľúbenými knihami. Základná škola Orešie nechýbala ani na tomto ročníku, ktorý sa niesol v duchu Malej morskej víly. Program pre deti pripravila Evka Pilátová s organizáciou pomohli Zuzana Kubíková, Blanka Srnánková, Ľuboš Bobák, Ivana Fajnorová aj šikovníci z radov detí a bolože to naozaj kopec zábavy, súťaží, minidisca, čítania i premietania rozprávok.

 

 

 
Rozlúčka s Augustínom Krasňanským

Dňa 2. marca 2016 sme sa na cintoríne v Grinave naposledy rozlúčili s Augustínom Krasňanským, dlhoročným predsedom Poľnohospodárskeho družstva v Grinave.

 

Pán Augustín Krasňanský sa narodil 24. mája 1926. Po absolvovaní ľudovej školy prešiel na meštianku do Svätého Jura. Pokračoval v štúdiu na Obchodnej škole v Pezinku. Po ukončení školy si našiel prácu doma v Grinave. Nastúpil ako administratívna sila na Notársky úrad. Krátko po založení Jednotného roľníckeho družstva v 50-tych rokoch v Grinave sa stal jeho predsedom a následne po zlúčení družstiev s Pezinkom, Limbachom, Viničným a Slovenským Grobom aj predsedom zlúčeného JRD Pezinok. V 70-tych rokoch študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Vo  funkcii predsedu bol až do odchodu na dôchodok v roku 1986. Predseda, ako pána Krasňanského všetci volali, prežil celý život v poľnohospodárstve. Poľnohospodárske družstvo pod jeho vedením bolo mimoriadne progresívne a patrilo medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske družstvá v celom Československu.

 

S manželkou Annou vychovali 8 detí. Katarínu, Anežku, Máriu, Gustáva, Jána, Oľgu, Štefana a najmladšiu Blanku. Na svoju rodinu bol hrdý. Mnohopočetná rodina jeho detí sa rokmi rozrástla a Augustín sa mohol tešiť z 18 vnúčat a 5 pravnúčat. Nedeľné stretnutia a spoločné obedy sa stali v jeho rodine tradíciou. Živo sa zaujímal o dianie okolo seba. Debaty sa točili okolo rodiny, detí ale aj profesijných záležitosti ako vinohrady, víno a život v regióne. Mimoriadne sa tešil na chlapské rodinné stretnutia so synmi, zaťmi, synovcami a vnukmi pri víne. Všetci rešpektovali jeho názor a v tichosti ho nazývali náčelník. V rokoch na dôchodku sa venoval záhradke, vinohradu, vínu a vnúčatám. Bol predsedom Zväzu záhradkárov v Pezinku.

 

Manželstvo Anny a Augustína bolo príkladné. Na manželku sa absolútne spoliehal, bola mu celý život oporou. Zdravotné problémy Augustína prišli až v roku 2010, kedy manželka zomrela. Po jej smrti prišli ťažké zdravotné komplikácie, následkom ktorých ostal trvalo pripútaný na lôžku.

 

Po ťažkej chorobe zomrel 27. februára 2016 vo veku nedožitých 90 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutočnila 2. marca 2016 na cintoríne v Grinave. Celé smútočné zhromaždenie sa po obrade presunulo do priestorov areálu VVDP Karpaty, bývalého družstva, ktoré Augustín Krasňanský celý aktívny život budoval. Tam si všetci prítomní pripili na jeho pamiatku pohárom vína a tak sa práve tam symbolicky ukončila jeho životná púť.

 

 
Úspechy grinavských vinárov 2016

Sezóna súťažných degustácií a výstav vín dospela do polovice svojho obdobia. Vinári majú možnosť výsledky svojho snaženia z viníc a pivníc porovnávať s ostatnými a tak získať spätnú väzbu, kritiku či pochvalu za pripravené vína ročníku 2015, ale aj starších ročníkov.


Vinohradnícky ročník 2015 hodnotia vinohradníci väčšinou kladne, hlavne pri červených vínach nešetria slovami chvály. Mierna zima, včasný nástup jari a horúce leto bez prívalových dažďov vytvorili vhodné podmienky pre zrenie hrozna bez kalamitných výskytov chorôb a škodcov. Vďaka tomu bolo možné aromatické odrody oberať už začiatkom septembra. Vysoké cukornatosti sprevádzalo rýchle odbúravanie kyselín a zvyšovanie pH. Vinári sa vo svojich pivniciach popasovali s tým, čo im príroda nadelila a výsledkom sú hodnotenia zo súťažných výstav vín. Z priebežných výsledkov jedenástich nominačných a obecných výstav vín si odniesli grinavskí vinári spolu 10 zlatých, 19 strieborných a viac ako 40 bronzových medailí.


Mimoriadne úspešnou bola 39. juhomoravská regionálna výstava vín v Brne, kde boli grinavské vína ocenené šiestimi zlatými medailami.

VVDP Karpaty...........Chardonnay 2015 a Rulandské biele 2015

Štefan Rusnák ….......Alibernet 2015 a Frankovka modrá 2015

Štefan Handreich........Dornfelder 2015

Lukáš Krasňanský......Cabernet Sauvignon 2014


Nominačné výstavy vín do národného salónu vín SR vo Veľkom Bieli, Viničnom, Limbachu, Budmericiach a Šenkviciach priniesli jednu zlatú a strieborné hodnotenia.

VVDP Karpaty............Svätovavrinecké rosé 2015 (zlato)

Jan Mezei....................Rulandské biele 2015, Rizling rýnsky 2015 a Dornfelder 2014

Gustav Krasňanský.....Dornfelder 2015 a Svätovavrinecké 2015

Lukáš Krasňanský.......Rizling rýnsky 2015

Peter Satko..................Rulandské biele 2015

Štefan Rusnák …........Alibernet 2014


Na obecných výstavách vín v Horných Orešanoch, Doľanoch a v Slovenskom Grobe ocenili degustátori grinavské vína troma zlatými medailami a ostatné striebrom.

Jan Mezei....................Rizling rýnsky 2015 (2 x zlato), Dornfelder 2014

Peter Vacho.................Dornfelder 2009 (zlato)

Štefan Rusnák …........Frankovka modrá 2015 a Cabernet Sauvignon - slamové 2014

Štefan Handreich........Dornfelder 2015

Lukáš Krasňanský......Rizling rýnsky 2015

Jozef Šindler...............Rizling rýnsky 2015

VVDP Karpaty............Neuburské 2015


Z pohľadu blížiacej sa jubilejnej 10. grinavskej ochutnávky vín budú zaujímavé z bielych vín Rulandské biele, Rizling rýnský, Kerner, Neuburské. Tiež najpestovanejšie odrody v grinavskom chotári Silván a Veltlín zelený, Rizling vlašský, ale aj aromatický Iršai Oliver, Mília, Tramín červený či Muller Thurgau. Z červených vín Dornfelder, Frankovka modrá, Alibernet, Svätovavrinecké a Cabernet Sauvignon. Z ružových vín hádam Cabernet, Frankovka či Svätovavrinecké. Spestrením ochutnávky bývajú aj kupáže bielych i červených vín. (rr)

 

 
Herňa pre detičky v GrinGe

Pozývame maminky, aby sa prišli s detičkami zabaviť, zahrať a socializovať do herne v GrinGe. V pondelky a štvrtky od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Okrem pekného motivujúceho prostredia budú prebiehať mini výtvarníčky, tanečníček alebo cvičenie na fit-loptách. Neváhajte. V herni radi privítame všetky mamimy, ocinov, starých rodičov. Príďte vyskúšať alebo aj uplatniť vlastnú kreativitu pri spoločnom trávení času s detičkami predškôlkárskeho veku.

 

 
Štafeta plaveckého maratónu

V piatok 18. marca 2016 sa Grinavčania tradične zúčastnili štafety Pezinského plaveckého maratónu v Mestskej plavárni na Komenského ul. 43 v Pezinku. Využili sme pre nás vyhradený čas od polnoci do jednej hodiny z piatka na sobotu. Dovidenia nabudúci rok!

 
Bezplatná analýza vody zo studní

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ponúka občanom aj v tomto roku bezplatnú analýzu vody z domácich studní. Už tradičná akcia, ktorá sa koná pri príležitosti Svetového dňa vody, sa uskutoční v dňoch 21.-23. marca 2016.

Občania môžu vzorku zo svojich studní priniesť v spomínaných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. BVS preverí, aké množstvo dusičnanov sa vo vode nachádza a otestuje aj celkovú tvrdosť vody.

Zdroj:www.sme.sk

 
Zápis prváčikov na ZŠ Orešie v šk.roku 2016/2017

 

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa bude konať na Základnej škole Orešie v dňoch 7. a 8. apríla 2016 od 15.00 h do 18.00 h.

 

Každé dieťa, ktoré k 31. augustu 2016 dosiahne vek šesť rokov, sú jeho zákonní zástupcovia povinní prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápisu sa zúčastnia aj deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky. Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť platné občianske preukazy, alebo identifikačné karty a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

 

zdroj: TVpezinok.sk

 
Úspešná podnikateľka z Grinavy

Veľmi sa tešíme z úspechu grinavskej podnikateľky pani Renáty Hermysovej, ktorá v 15. ročníku súťaže Podnikateľka Slovenska získala prvenstvo v kategórii Úspešná živnostníčka. Pani Hermysová sa zaoberá výrobou keramických výrobkov v priestoroch chránenej dielne a prispieva tak k zachovaniu našich tradícií. Súťaž je zameraná na oceňovanie žien - podnikateliek, ktoré dosahujú výnimočné výsledky v podnikaní a dokážu sa presadiť na trhu. V hodnotiacej komisii sú zastúpení členovia Slovak Business Agency, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Združenia podnikateľov Slovenska a veľa ďalších.

 

Gratulujeme!

 
Prerušenie dodávky el. energie na ul. Jána Raka

Západoslovenská energetika, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 8. 3. 2016 v čase od 8.00 do 12.30 hod. bez dodávky elektrickej energie lokalita Jána Raka č. 2, 4, 600.

 
Deň otvorených dverí na základnej škole Orešie

Základná škola s materskou školou Orešie otvára v piatok 4. marca 2016 svoje brány pre všetkých predškolákov a pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý je vždy obohatený lákavým programom, tentokrát s tematikou Cesty okolo sveta. O 16.00 spoznáte sympatického pána riaditeľa, ktorý sa vám prihovorí v krásnych priestoroch knižnice. Potom sa vydáte preskúmať kúty našej školy, kde na vás budú čakať zábavné úlohy a malé občerstvenie. Dovidenia v piatok!

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 2 z 31