Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Tradičné jesenné podujatia

Základná škola Orešie a Občianska iniciatíva GRINAVA aj tento rok pripravili pre vás tradičné jesenné podujatia - Tekvicovú slávnosť a Šarkaniádu. Tešíme sa na stretnutie s vami všetkými.

 

 
Hornú Dolnú nakrúcali aj v Grinave

Grinavské jazerá sú obľúbeným miestom pre filmárov, to je známe. Ak sledujete zábavný seriál televízie Markíza, určite vám boli povedomé zábery prírody z okolia jazera v seriálovej Hornej Dolnej. Aj keď sa seriál prevažne natáča v dedinke Nová Lehota, podľa informácií z denníka Nový čas „Jazero, v ktorom starosta poznal každého kapra, by ste v Novej Lehote hľadali márne. Tam totiž žiadne nie je. Scény sa nakrúcali na Grinavských rybníkoch neďaleko Pezinka pri Bratislave.“


Foto: TV Markíza

 
V pondelok herňa pre detičky

Po letnej prestávke sa na vás teší GrinGa v novom zložení, pretože viaceré detičky už začali chodiť do škôlky. Preto pozývame aj nové maminky, neváhajte, príďte sa s detičkami zahrať do pekných priestorov, nadviazať nové kontakty. Teší sa na vás maminka Monika.

 
Grinava v alegorickom sprievode

Ani tento rok nebudú chýbať v alegorickom sprievode na Pezinskom vinobraní zástupcovia Grinavy. Krojovaní chlapci a dievčatá, folklórna skupina BREZA, poslanci, škola, škôlka, futbalisti, družstvo VVDP Karpaty, LB SERVIS. Tešíme sa na stretnutie s vami. Sprievod začína v nedeľu 20.9.2015 o 11,00 hod.

 

Program Vinobrania Pezinok so sprievodnými podujatiami na celé tri dni (18. - 20.9.2015) nájdete TU.

 

Dopravné obmedzenia a presmerovanie autobusovej dopravy mimo centrálnu zónu, kliknite TU.

 

 

 
Výlet do prírody - pozvánka

Turistický oddiel Grinava všetkých pozýva v sobotu 26.9.2015 na výlet do prírody. Trasa bude nasledovná: Nitra - Dražovecký kostolík - Svoradova jaskyňa – prameň (podľa časovej situácie aj Zobor). Odchod zo železničnej zastávky Pezinok zastávka o 7,40hod (smer Bratislava-Vinohrady), Bratislava-Vinohrady 8,06hod (smer Šurany) s príchodom 10,16hod, MHD Nitra - smer Dražovce. Z Dražoviec po zelenej turistickej značke ku kostolíku, odtiaľ po zelenej k Svoradovej jaskyni a prameňu. Podľa času zvážime možnosť výstupu na Zobor. Od jaskyne smer liečebný ústav, odtiaľ MHD smer ŽST Nitra. Vlak z Nitry odchádza o 17,18hod a návrat do Pezinka o 19,40 hod. Cestovné: Vlak: 10,20€ MHD: 0,70€ / cesta.

 

 
Prázdninové divadlo pre deti

Cez horúce leto nám divadielko Jaja odohralo v GrinGe prázdninové predstavenie s názvom Námorníci versus piráti, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 20.augusta 2015 o 17.00hod. A čo sa tam dialo? Morskí vlci sa utkali v boji ukrutnom, stretli prekrásnu Obludé a zažili veľa dobrodružstiev. Kto napokon vyhral a kto bol porazený? Deti v Grinave už vedia. Predstavenie sa konalo s finančnou podporou Nadačného fondu Slovak Telekom pri nadácii Pontis a mesta Pezinok.

 

 
Zoznam pomôcok pre prváčikov

Nastal čas, keď sa obchody a papiernictva plnia rôznym tovarom pre školákov. Nástup do 1.triedy je pre dieťa ďalším životným zlomom a pre rodičov tiež. Aby zorientovanie sa v novom prostredí prebiehalo čo najhladšie, vedenie školy ZŠ Orešie pripravilo zoznam školských pomôcok, ktoré by sa mali ocitnúť v skrinke a v taške malého prváčika. Ešte pripomíname, že pri zápise uhradených 15 eur pôjde na sadu zošitov a knižku.

 

Zošity:  511 (10 ks),    513 (10 ks),  510 (2 ks),     644 (1 ks)

 

Výkresy:   A 3 (veľké) 20 ks,   A 4 (malé)  20 ks

 

Náčrtník:  (skicár A 4) 1 ks

 

Farebné papiere:  1 sada

 

Vybavenie na výtvarnú výchovu (v krabici s menom): temperové farby, vodové farby , voskovky, plastelína, nožnice, lepidlo tyčinkové, štetce: plochý č. 12, guľatý hrubý, tenký, väčšia nádoba na vodu, obrus (60x60), handrička, staré tričko, čierna centrofixka hrubá

 

Vybavenie na telesnú výchovu (vo  vrecku s menom): športové oblečenie (tepláky, tričko), športová obuv (tenisky alebo cvičky)

 

Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné (12 ks), fixovky rôznofarebné (12 ks), ceruzky č.2 (3 ks), pero plniace,  zelené pero, guma, strúhadlo

 

Hygienické potreby: podpísaný uterák s uškom, hygienické vreckovky 2 ks, toaletný papier 4 ks, tekuté mydlo, kuchynské papierové utierky 2ks

 

Prezúvky, ktoré nezanechávajú čierne čiary.

 

Na všetky pomôcky napísať meno žiaka.

 

 

 
Odstraňovanie zatekania do suterénu

Určite ste si všimli stavebnú činnosť okolo obvodových múrov budovy Základnej školy Orešie. Ide o odstránenie problému zatekania do suterénnych priestorov, s ktorými škola bojovala. Zavedené  budú drenážne rúry a šachty, po vysušení múrov prídu na rad sanačné omietky. Predpokladaný termín odovzdania diela je koniec augusta 2015. Finančné prostriedky na odstránenie tohto havarijného stavu boli poskytnuté z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aj vďaka dlhodobému úsiliu riaditeľa Ondreja Koreňa bude prostredie školy zas o čosi príjemnejšie.

 
Vo štvrtok herňa pre deti otvorená

Milí rodičia aj cez prázdniny je možnosť pohrať sa s vašimi deťmi v centre GrinGa v budove Základnej školy Orešie. Vo štvrtok 29. júla 2015 mamičky otvoria herňu o 9.00 hod.

 

 
Letné grinavské jazykovedné okienko

Urobte si doma malý kvíz. Na ktorej  tabuli v Grinave je gramaticky správny názov cesty smerujúcej do Slovenského Grobu a na ktorej nesprávny? My odpoveď pre vás vieme, skonzultovali sme ju aj s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra v Bratislave.

 

A Gróbska cesta

B Grobská cesta

 

 

Správna odpoveď je B - Grobská cesta.

 
Mesto Pezinok nevyhovelo petícii

 

Dňa 7. júla 2015, deň pred uplynutím 30-dňovej zákonnej lehoty, bolo petičnému výboru doručené Oznámenie výsledku prešetrenia petície, ktorou sa obyvatelia obrátili na primátora mesta Pezinok. Obsah petície rozdelilo mesto Pezinok na dve časti s nasledovnými požiadavkami občanov :

 

„1) Sú zásadne proti tomu, aby v zmysle návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok, vyúsťovalo napojenie obchvatu mesta Pezinok na Grobskú cestu.Požadujú znížiť dopravnú zaťaženosť mestskej časti Grinava situovaním pripájača na preložku štátnej cesty II/502 v priestore križovatky s Limbašskou cestou.


2) Ak nie je možné zahrnúť uvedené riešenie do návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015, požadujú vypustenie zakreslenia križovatky Grobskej cesty s plánovaným obchvatom z dokumentácie k návrhu č. 1/2015 vrátane príslušnej textovej časti s tým, že umiestnenie križovatky bude riešené spodrobnením územnoplánovacej dokumentácie územným rozhodnutím.“

 

.odpoveď

Citujeme z odpovede mesta Pezinok:

„K požiadavke uvedenej pod bodom č. 1) nie je možné vyhovieť, nakoľko Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok (ďalej len „ZaD 1/2015“) neriešia vyústenie obchvatu mesta Pezinok na Grobskú cestu, ale navrhované trasy preložky cesty II/502 (obchvat mesta Pezinok) a preložky cesty II/503 – napojením obchvatu obce Viničné na obchvat II/502 v katastri v katastri obce Pezinok s napojením na D1.


K požiadavke uvedenej pod bodom č. 2) nie je možné vyhovieť, vypustenie zakreslenia križovatky Grobskej cesty zo ZaD 1/2015 nie je v súčasnosti možné. Napojenie v priestore križovatky s Limbašskou cestou je riešené v Územnom pláne vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „ÚPN BSK“) výkres č. 8. Mesto Pezinok, po schválení ÚPN mesta Pezinok, zosúladí odsúhlasený ÚPN s ÚPN BSK, nakoľko ÚPN BSK bol prerokovaný a schválený počas spracovávania ÚPN mesta Pezinok. Riešenie umiestnenia križovatky Limbašskej cesty s plánovaným obchvatom bude, v prípade realizácie, riešené územným rozhodnutím na základe zosúladeného ÚPN.

 

celý článok...
 
Brigády na Fitparku

Obyvatelia Grinavy, dobrovoľníci malí i veľkí pomáhajú aj počas letných prázdnin na stavbe Fitparku v areáli ZŠ Orešie. Postupne napĺňajú gabiónové koše kameňmi a stavajú základy budúcich terás, na ktorých nakoniec pribudnú aj cvičebné prvky. Práce postupujú v pokojnom tempe, o termínoch brigád sa informuje na FB Aktivity Grinava. Každá ruka sa zíde a budeme radi, ak sa pristavíte a pomôžete. Spolu nám to pôjde veselšie aj rýchlejšie.

 

 
Mestské zastupiteľstvo a petícia

 

Na úvod si dovoľujeme zacitovať z materiálu Účasť občanov na územnom plánovaní spracovaného občianskym združením VIA IURIS, ktorí sú známi tým, že „bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech“.

 

.VIA IURIS

 

Verejnosť sa začne zvyčajne zaujímať o ÚP neskoro až keď začína nejaká „háklivá“ výstavba, (napríklad benzínového čerpadla, garáží, hypermarketu, cesty), keď sa začína hovoriť o vyvlastňovaní a verejnom záujme, prípadne keď začína proces EIA a verejnosť si uvedomí, ako by sa zišiel „dobrý“ územný plán. Verejné konflikty pri zahájení výstavby spôsobujú problémy zainteresovaným investorom, samospráve, štátnej správe aj verejnosti. Preto by malo byť v spoločnom záujme všetkých, aby sa verejnosť spolupodieľala na formovaní územia, aby bola zrozumiteľne informovaná o dôležitých etapách obstarávania územného plánu, aby mu rozumela, aby sa zapájala do jeho prípravy a vyjadrovala svoje názory na rozvoj svojho územia. Je to ťažké. Územnému plánu neraz nerozumejú ani poslanci, ktorí ho schvaľujú. Významnú úlohu pri osvete môže zohrať „obstarávateľ“. Najmä ak bude informovať o príprave územného plánu zrozumiteľne v miestnych médiách, ak osloví miestnych aktivistov – združenia, spoločenské organizácie... aby sa z prípravy územného plánu stala naozaj spoločná miestna záležitosť. Samosprávy často informujú verejnosť len strohým oznamom na málo prístupnej úradnej tabuli. Splnia povinnosť (niekedy dokonca ani nie) a verejnosť ostane pri tvorbe ÚP pasívna. Tým aktívnejšia potom býva v „boji“ proti neželanej benzínke. Ani zapojenie verejnosti do prípravy ÚP však ešte nevylučuje budúce možné konflikty. Nie je možné predvídať všetky okolnosti, ktoré môže priniesť život. Ak sa verejnosť stretne s problémami pri rozvoji územia (máme na mysli ochranu verejných, nie súkromných záujmov) a potrebuje argumentovať jestvujúcim územným plánom, odporúčame, aby sa obrátila na miestneho nestranného odborníka - urbanistu, stavbára, právnika, úradníka. Získať miestneho odborníka na stranu verejnosti však môže byť problém. Profesionáli, ktorých územné plánovanie živí, alebo úradníci podliehajúci samospráve či štátnej správe, môžu riskovať ohrozenie dobrých pracovných príležitostí, ak budú poskytovať poradenstvo verejnosti napríklad proti „záujmom“ samosprávy.“

 

Na mestskom zastupiteľstve dňa 11.6.2015 sa vďaka poslancovi Ing. Mariánovi Šipošovi dostal na rokovanie bod, ktorý sa týkal návrhu Zmien a doplnkov č.1/2015 územného plánu mesta Pezinok.

Pán primátor sa pri tomto bode vyjadroval aj k petícii obyvateľov Grinavy, ktorí nesúhlasili s napojením obchvatu na Grobskú cestu križovatkou, ktorá je zakreslená vo výkrese funkčného a priestorového usporiadania v strategickom dokumente, ktorými zmeny a doplnky sú.

 

Citácia z materiálu VIA IURIS: „Dôležitý je najmä samotný obsah ÚP. Každý ÚP pozostáva z viacerých častí, grafických a textových príloh, záväzných a smerných častí, rôznych dokladov a jeho významnou súčasťou je aj VNZ o záväzných častiach ÚP. V praxi sa najčastejšie používa textová časť ÚP a výkresy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.“

„Dôležitý je celý dokument, nielen jeho záväzné časti, ale aj smerné (ani tie nemožno obchádzať či ignorovať, i keď ich záväznosť nie je až taká „silná“ ako u záväzných, upravených vo VZN).

„Ani smernú časť územného plánu nemožno ignorovať v územnom konaní.“


Mesto Pezinok dňa 6.3.2015 verejnou vyhláškou zverejnilo na svojej úradnej tabuli návrh Zmien a doplnkov č. 1/2015 a vyzvalo verejnosť, aby sa k návrhu vyjadrili. Obyvatelia Pezinka a dotknutých obcí vyjadrili svoj názor formou petície, kde dali jasne najavo nesúhlas s riešením napojenia na Grobskú cestu. Pán primátor na zasadnutí MsZ niekoľko krát zopakoval ako je petícia občanov zbytočná, lebo „My neriešime žiaden obchvat Pezinka. Úloha Bratislavského samosprávneho kraja bola obchvat Viničného s napojením na Pezinok.

 

Obyvatelia poukázali na to, že nepoznajú dôvod, prečo sa opustil variant, ktorý predpokladal nový územný plán a ktorý bol ešte aktuálny v novembri 2014, t.j. napájanie cez Limbašskú cestu a prečo sa zmenil na Grobskú cestu.

Primátor túto zmenu neobjasnil ani na zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva. Podľa neho „Všetky zmeny a doplnky, ktoré sa robia, boli predsa zakomponované a teraz už len vyňaté z nového územného plánu a boli pripomienkované opakovane, všetky, v súlade s územným plánom, lenže keď nový územný plán stojí v tomto momente u právnikov, tak sme sa rozhodli, že týchto šesť bodov pustíme. Koniec.“ Prečo teda nepustili zmeny tak ako ich nový územný plán obsahoval, ale urobili tam zmeny, teda z Limbašskej na Grobskú, sme sa nedozvedeli. Veď vo výkresoch bolo predĺženie Limbašskej spracované a jednoznačne zakreslené, všetky dotknuté orgány sa k tomuto variantu vyjadrili, vrátane poslancov formou uznesenia. O to zarážajúcejšia je výčitka smerom na petičný výbor, že „ale oni hneď začali zbierať petíciu bez toho, aby si zistili, či prieťah cesty z Limbachu cez viadukt do Glejovky a ďalej popri Ecorecu a napojení na ten kruhový objazd BSK, bude spĺňať tá cesta všetky parametre.“ Ale veď petičný výbor nevymyslel žiadnu novú alternatívu s neznámymi parametrami, navrhoval vrátiť sa k schválenému variantu A v novom územnom pláne –predĺženiu Limbašskej cesty, ktorý bol spracovaný firmou Aurex, prerokovaný s dotknutými orgánmi a poslancami MsZ.

 

Ďalej pán primátor uviedol: „My vieme, že keď budeme v štádiu územného konania, čohokoľvek, budeme musieť a našou povinnosťou to bude, zosúladiť náš územný plán obchvatu s územným plánom BSK, pri tvorbe ktorého som bol. To znamená, že vrátane preložky alebo kruhového objazdu, už nie na ceste do Grobu, ale o 200 metrov ďalej.“

Tak je to, čo občania požadujú v petícii, teda umiestnenie napojenia na obchvat cez predĺženie Limbašskej nemožné kvôli parametrom, alebo bude to isté možné ale až v územnom konaní?

A bude teda príležitosť pri opätovne zosúlaďovanom územnom pláne mesta Pezinok alebo až v územnom konaní?

celý článok...
 
Úspechy grinavských vinárov 2015

 

Sezóna súťažných degustácií pomaly doznieva a tak znova prišiel čas hodnotení, chvál a vinárskych dišpút. Ročník 2014 nejeden vinár a vinohradník prirovnával na začiatku sezóny k ročníku 2010. Po slabej zime bez snehovej pokrývky prišla hanblivá jar a nástup chladného leta s množstvom chorôb a škodcov, ktoré si postupne vyberali od hrozna svoju daň, dali vinohradom riadne zabrať. Dúfajúc, že horšie už nepríde, túžobne vyčkávali vinohradníci priaznivú suchú a slnečnú jeseň. Prišiel však pravý opak. V druhej polovici septembra pršalo tak výdatne, že vinohrady takmer prišli aj o posledné strapce hrozna. To, čo sa stihlo pooberať, kvantitou aj kvalitou zaostávalo oproti posledným ročníkom. Vinári pracovali s tým, čo im príroda nadelila a nakoniec to nedopadlo až tak dramaticky. Popri vínach starších ročníkov sa predsa len na súťažných výstavách presadili aj vína z ročníka 2014.

 

VVDP Karpaty sa vydarilo Rulandské biele 2014, za ktoré si z Dolných Orešian odniesli zlatú medailu. Müller Thurgau 2014 bodoval zlatým hodnotením v Brne na 38. juhomoravskej výstave vín. Striebornými medailami boli na nominačných a obecných výstavách vín ocenené biele vína Rizling vlašský 2013, 2014 a Rizling Rýnsky 2014, ružový Cabernet Sauvignon 2014 aj červený Dornfelder 2013 a Cabernet Sauvignon 2014.


Janko Mezei obhájil minuloročného šampióna červených vín na výstave vín v Báhoni, tentokrát ho dostal za Frankovku modrú 2012. Zlaté diplomy v Brne získal za Dornfelder 2013 a Rizling Rýnsky 2014 a v Doľanoch za Rizling vlašský 2014. Striebornými diplomami boli ocenené biele vína Tramín červený 2013, 2014, ružový Cabernet sauvigon 2014 a červené Frankovka modrá 2014. Lukáš Krasňanský v tomto roku súťažil so staršími ročníkmi a jeho Cabernet Sauvignon 2013 sa v Brne na 38. juhomoravskej výstave vín stal víťazom odrody a dostal zlatú medailu. V Brne sa zadarilo aj Frankovke modrej 2013, ocenili ju zlatým diplomom. Strieborné body si odniesla z Horných Orešian.

 

Štefan Rusnák získal zlaté ocenenia za Alibernet 2014 v Budmericiach a v Brne, kde sa na 38. juhomoravskej výstave vín stal šampiónom mladých červených vín. Strieborné medaily si z nominačných výstav v Šenkviciach, Komárne a Hlohovci odniesli jeho červené vína Alibernet 2013, Frankovka modrá 2014 a Cuvée 2013. Dornfelder 2014 ocenili v Mikulove strieborným diplomom. Gustáv Krasňanský uspel v nominačnej výstave vo Viničnom s bielymi vínami Veltlín zelený 2014 a Silván zelený 2014, ktorý bodoval aj v Tokaji a s červeným vínkom Cabernet Sauvignon 2014. Z Tokaja si odniesol zlatú medailu Dornfelder 2014 a striebornú za Cabernet sauvignon /rosé 2014. Jozef Šindler získal strieborné diplomy za biele víno Müller Thurgau 2014 na obecných výstavách vín v Slovenskom Grobe a Piešťanoch.


Štefan Handreich obhájil striebornú medailu z obecnej výstavy v Slovenskom Grobe tentokrát za Cuvée RV+VZ 2014. Bronzovú medailu si odniesol z Mikulovských vínnych trhov za Dornfelder 2014. Peter Satko ako jediný získal striebornú medailu vo Velkom Bieli za biele vínko Veltlín zelený 2014. Jozef Krasňanský si odniesol z výstavy vín v Slovenskom Grobe strieborný diplom za biele Cuvée 2013.

 

Každý z vinárov získal na výstavách aj bronzové ocenenia, ktoré takisto poukazujú na kvalitu vín, ktorá je v inej súťaži potvrdená striebornými hodnoteniami. Tento rok sa oproti minulému ukázali aj novinky ako kupážované Cuvée dve biele a jedno červené so striebornými oceneniami. Do budúcna by bolo dobré rozvinúť a popracovať v pivniciach na ďalších zaujímavých chutiach a vôňach zmiešaných z viacerých kvalitných odrôd. (rr)

 

 

 
V. ročník podujatia Grinavský deň

Dovoľujeme si vás pozvať na V. ročník komunitného podujatia Grinavský deň.

 

 
Na ZŠ Orešie sa lietalo balónom

Spoločnosť Daruj Let Balónom s.r.o. a Občianska iniciatíva GRINAVA pripravili pre deti Základnej školy Orešie "také malé", dosť neprehliadnuteľné prekvapenie. V piatok 5. júna 2015 sa vzniesol nad školským dvorom teplovzdušný balón a v stacionárnej forme robil s deťmi vyhliadky do výšky približne 30 metrov. Účasť na tejto super akcii bol samozrejme podmienený písomným súhlasom rodiča. V balóne bol vždy prítomný pilot, pedagóg a tri až štyri deti. A aby to nebolo len tak, v škole vymysleli super nápad - prepojiť túto zábavu s vyučovaním a tak si deti podľa jednotlivých tried budú pripravovať projekty na tému teplovzdušných balónov. Viete kto a kedy uskutočnil prvý let balónom? Podľa historických prameňov to boli bratia Montgolfierovci dňa 4. júna 1783.

A ešte krátka správa priamo od aktérov. „Až po naplnení vzduchom sme si všetci uvedomili, aký obrovský v skutočnosti balón je. Veď na oblohe vyzerá ako detská hračka !? Kôš pre pasažierov aj s kapitánom a celý balón boli pevne pripútaní tromi lanami k zemi. Štvrtým lanom sa korigovala horizontálna poloha koša. Viacerí žiaci si vyskúšali krátky let na pripútanom balóne. Aj náš školský fotograf bol pri tom a urobil exkluzívne zábery na zemi aj vo vzduchu. Už ste videli areál školy a Grinavu z vtáčej perspektívy? Pozrite si ako to v deň nášho lietania vyzeralo.“


 

 
Nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku vydal k návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok, ktoré okrem iného pripájajú obchvat na Grobskú cestu nesúhlasné stanovisko z dôvodu rozporu s územným plánom regiónu Bratislavského samosprávneho kraja!

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov sme si od dopravného inšpektorátu vyžiadali kópiu tohto stanoviska.

 
TASR a RTVS informujú o petícii k doprave v Grinave

 

Pezinok 28. mája (TASR) – Cez pezinskú mestskú časť Grinava prechádza podľa miestnych obyvateľov denne množstvo áut, vrátane kamiónov, ktoré spôsobujú hluk i prach. Občania taktiež tvrdia, že pre intenzívnu dopravu nedokážu bezpečne vyjsť s autami zo svojich dvorov a ani sa pripájať na hlavnú cestu z bočných ulíc. Riešenie vidia vo vybudovaní cestného obchvatu Pezinka, avšak nesúhlasia s jeho variantom, ktorý je prezentovaný v zmenách a doplnkoch územného plánu mesta. Rozhodli sa preto spísať petíciu, ktorú za niekoľko dní podpísalo 697 ľudí. Petičné hárky odovzdali na mestskom úrade v stredu (27.5.)

"Od petície očakávame to, že kompetentní prehodnotia svoje stanoviská, keďže navrhované zmeny a doplnky územného plánu mesta zatiaľ nie sú definitívne schválené," povedala pre TASR členka petičného výboru Gabriela Rusnáková. Nový územný plán mesta Pezinok navrhoval pripojenie z cestného obchvatu v križovatke s Limbašskou cestou alebo v bode súčasnej kruhovej križovatky pri obchodnom centre na Myslenickej ceste, čo by podľa petičného výboru znamenalo upokojenie dopravy v Grinave, zvýšenie bezpečnosti, kvality bývania či možnosti pre rozvoj cyklodopravy.

Rusnáková tvrdí, že to boli dve akceptovateľné riešenia napojenia obchvatu a počítalo sa s nimi ešte v novembri minulého roka. Tieto varianty boli podľa jej informácií taktiež prerokované so všetkými dotknutými. Nakoniec však mesto Pezinok obstaralo dokument s názvom Zmeny a doplnky územného plánu mesta Pezinok, ale s napojením obchvatu sa teraz počíta len v križovatke s Grobskou cestou.

"Nevieme, z akých dôvodov sa od konečného variantu zrazu upustilo, zrejme z finančných. To však nie je dôvod na prijatie riešenia, ktoré nebude z dlhodobého hľadiska dostatočne efektívne," tvrdí Rusnáková. Obyvatelia Grinavy sa totiž obávajú, že bude naďalej cez ich mestskú časť prechádzať množstvo áut a kamiónov. Petičný výbor preto apeluje na primátora i poslancov mesta Pezinok, aby prepracovali či schválili taký návrh, v ktorom sa doprava smerujúca z obchvatu pripojí v križovatke s Limbašskou cestou. Ak to nie je možné, požadujú vypustenie zakreslenia križovatky Grobskej cesty s plánovaným obchvatom z dokumentácie s tým, že umiestnenie križovatky bude riešené spodrobnením územnoplánovacej dokumentácie územným rozhodnutím. 

Primátor Pezinka Oliver Solga pre TASR uviedol, že petíciou sa už mesto zaoberá. Podľa jeho slov ale jej organizátori mohli svoje výhrady osobne oznámiť zhotoviteľovi územného plánu na minulotýždňovom prerokovaní dokumentu. "Obyvatelia však budú mať ešte veľa možností, ako sa k tejto veci vyjadriť," uviedol primátor. Podľa neho tak môžu napríklad urobiť pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie či pri územnom alebo stavebnom konaní.

 

Zdroj: Tlačová agentúra Slovenskej republiky

http://www.teraz.sk/regiony/pezinok-obyvatelia-grinavy-spisali-pet/137412-clanok.html

 

Pozn. petičného výboru:

Podľa slov pána primátora mohli organizátori petície svoje výhrady osobne oznámiť zhotoviteľovi územného plánu na minulotýždňovom prerokovaní dokumentu. O minulotýždňovom stretnutí však mesto Pezinok nikde nezverejnilo žiadnu informáciu. Ani že sa koná, ani kde sa koná a kto tam môže prísť.

 

Pán primátor tvrdí, že občania budú mať ešte veľa možností ako sa k veci vyjadriť, napríklad pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Faktom je, že dňa 5.5.2015 Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie, že strategický dokument Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto rozhodnutie 12.5.2015 zverejnilo Mesto Pezinok na svojej úradnej tabuli.

 

Pán primátor ďalej tvrdí, že budeme mať možnosť sa vyjadriť pri územnom či stavebnom konaní. To už bude neskoro, pretože pre územné či stavebné konanie bude predsa smerodatný záväzný územný plán mesta v zmysle prijatých zmien a doplnkov č. 1/2015 s vyústením obchvatu na Grobskú cestu.

 

 

 
Spočítané zrátané

S radosťou vám oznamujeme, že sa vo veľmi krátkom čase podarilo zozbierať 693 podpisov pod petičné hárky a spolu s členmi petičného výboru je celkový počet ľudí, ktorý petíciu podporilo 697. V stredu 27.5.2015 bola petícia doručená na mestský úrad v Pezinku. Veľmi si vážime, že ste sa zapojili.

 

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 4 z 31